Hopp til innhold
Dame og mann som sitter foran PC og arbeider

10 råd til nye styreledere

Er du ny styreleder? Her finner du noen gode råd som kan hjelpe deg litt i gang.

Publisert:
onsdag 11. mai 2022

1. Engasjement og sunn fornuft er gode egenskaper. Som styreleder skal du forholde deg til mange type mennesker og bidra til at styret tar gode beslutninger.

2. Gjør deg kjent med styrets oppgaver og boligselskapet ditt. Snakk med avtroppende styreleder, og si ja til oppstartmøte med rådgiveren din i OBOS Eiendomsforvaltning. Sett deg godt inn i boligselskapets vedtekter og husordensregler.

3. Gjør deg kjent med Styrerommet og bruk det aktivt! Med dette verktøyet kan du slippe papir og utallige ringpermer. Styrerommet har en rekke funksjoner som hjelper styret med å organisere arbeidet og å ta vare på historikken. Tjenesten utvikles og forbedres kontinuerlig. Nyheter om Styrerommet blir omtalt gjennom nyhetsbrev fra OBOS Eiendomsforvaltning. Opplæringsvideoer ligger også på Styrerommet, og OBOS Eiendomsforvaltning arrangerer jevnlig webinar om både Styrerommet og Vibbo.

4. Få oversikt over den økonomiske situasjonen, planer, prosjekter, avtaler, leverandører. Hva krever oppfølging?

5. Sett mål for styrets arbeid. Legg en plan for styremøter og hvilke oppgaver som bør prioriteres.

6. Som styreleder er det viktig å involvere hele styret. Skaff deg oversikt over styremedlemmenes kompetanse, engasjement og interesser. Det gjør det lettere å fordele oppgaver internt i styret.

7. Lag en strategi for god kommunikasjon med beboerne. Bruk mulighetene som ligger i Vibbo! 

8. Husk at hele styret skal behandle alle saker og fatte beslutninger i fellesskap.

9. Skaff deg mer kompetanse gjennom deltagelse på webinarer, kurs og seminarer. OBOS Eiendomsforvaltning arrangerer en rekke kurs for styremedlemmer, se oversikt på obos.no/kurs.

10. Kontakt rådgiveren din i OBOS Eiendomsforvaltning når du er usikker eller hvis styret trenger hjelp til å få utført administrative oppgaver.

Styrearbeid - relaterte artikler