Hopp til innhold
Solceller på taket til et bygg i Oslo sentrum.

Uendelig energi fra solen

Lokal kraftproduksjon blir en nøkkelbrikke i framtidens energisystem. Solway gjør det enklere å komme i gang.

Tekst:
Glenn Arvesen
Foto:
Jonas Lisether og Ilja C. Hendel
Publisert:
torsdag 6. oktober 2022

Solenergi er en bærekraftig og lønnsom investering for de fleste boligselskap. I mange tilfeller er investeringen nedbetalt etter syv til ni år. OBOS og Hafslund har sammen etablert selskapet Solway som skal sette fart på utrulling av solenergi i Norge, og har ambisjon om å installere solcelleanlegg til 10.000 boliger i året.

Slik utnyttes solenergi

Solenergi utnyttes ofte til energiproduksjon gjennom fotovoltaiske solceller (PV) eller til termisk energiproduksjon (varmtvann) via solfangere. Den store fordelen med solceller, og årsaken til at denne metoden er mest utbredt, er at energien kan brukes til det meste i bygningen. Videre kan overskuddsstrøm selges ut på strømnettet eller lagres i batterier for senere bruk.

For solceller er klimaet i Norge en fordel fordi virkningsgraden er omvendt proporsjonal med paneltemperaturen. Det betyr at solceller produserer mest ved lav temperatur. Solceller kan monteres på tak, fasader, balkongrekkverk og større uteområder. Det mest vanlige og mest lønnsomme er ofte montering på tak, enten det er på et boligbygg, på et parkeringshus eller andre bygninger med større tak.

Det er viktig med god planlegging

En enkel, rask og velprøvd metode er at solcellepanelene monteres utenpå bygningen. Denne metoden er ofte svært lønnsom da det er høy energiproduksjon kombinert med lav investeringskostnad. Utvendig montering har selvsagt estetiske begrensninger. Det finnes i dag også bygningsintegrerte solceller, såkalt BIPV. Med dette får solcellene en dobbel funksjon ved at de produserer strøm og må ivareta funksjonen til bygningskomponenten de erstatter. Solcelletakstein er et eksempel på BIPV. Bygningsintegrerte solceller har vesentlig høyere investeringskostnad enn ved en utenpåliggende montering.

Solceller på fasaden på en boligblokk.

Det er en rekke tekniske forhold som må avklares før det monteres et solcelleanlegg. Start med en vurdering av tilstanden på taket, og om det blir hensiktsmessig å synkronisere installasjonen med en takomlegging. Tilsvarende for fasader og balkonger. Andre forhold som må vurderes er solforhold, statiske- og branntekniske forhold, plassering av vekselretter, tilknytningspunkt mot elektrisk anlegg, fare for nedfall av is og snø, tilgang til vedlikehold m.m.

Som et utgangspunkt kan man, for boligselskap, si at installasjon av solceller er et søknadspliktig tiltak fordi det medfører en vesentlig fasadeendring. Begrensende forhold er typisk ivaretagelse av estetiske kvaliteter, begrensninger på høyde og forbud mot montasje grunnet vernestatus for bygningene.

Investering i solcelleanlegg betyr mer forutsigbarhet

Energikostnader utgjør relativt stor del i budsjettet til boligselskaper. Samtidig, usikkerhet rundt framtidige strømpriser gjør budsjetteringsarbeid vanskeligere. I dagens marked er det få strømleverandører igjen som tilbyr fastprisavtaler. Investering i solcelleanlegget er i praksis likt fastprisavtale på strøm som gjelder i mange år framover og reduserer betraktelig usikkerhet rundt framtidige strømkostnader.

Levetid, bestandighet og overvåking av energiproduksjon

Forventet levetid på klassiske paneler, montert på utsiden av bygningen, er 30-40 år. Det må regnes med å skifte vekselretter en gang i løpet av brukstiden. Virkningsgraden synker (degraderes) noe over tid. Omkringliggende vegetasjon, støv og salter i lufta kan smusse til solcellepanelene over tid. Smuss reduserer virkningsgraden til solcellepanelene, og i verste fall kan det hindre strømproduksjon.

For å sikre optimal energiproduksjon er det nødvendig med driftsovervåkning av anlegget. Dette gjøres typisk via en egnet IT-løsning som kan tolke data fra mange anlegg for deretter å proaktivt gi råd om det bør gjøres utbedringer eller tilsyn.

Det finnes støtteordninger

I Norge finnes flere ordninger som gir støtte til utredning, rådgivning og til selve gjennomføringen. Vi bistår dere med å utnytte de aktuelle støtteordningene i deres område.

Slik kommer du i gang på 1-2-3

Solway tilbyr montasje av solanlegg med alternative finansieringsmodeller slik at flest mulig kommer i gang med lokal kraftproduksjon. Registrer din interesse på www.solway.no og vi hjelper deg videre på 1-2-3:

  1. Vi regner på hva ditt boligselskap kan produsere og beregner forventet installasjonskostnad. Dette gjøres helt kostnadsfritt.
  2. Vi lytter til dine ønsker og behov, tilpasser prosjektplan, gjennomfører tekniske avklaringer og kommer med et skreddersydd tilbud.
  3. Vi monterer ditt solanlegg og dere er i gang med lokal energiproduksjon. Solway tilbyr drift og service i anleggets levetid.

Solceller på taket til Lohøgda borettslag.

Vedlikehold - relaterte artikler

Illustrasjon av en murvegg med en sprekk.

Få hjelp til vedlikeholdet

Mangler dere oversikt og en god plan for vedlikehold? Det finnes hjelpemidler og støtteordninger for boligselskapet.