Hopp til innhold
Foto: Elbillader i parkeringsanlegget til Sandaker borettslaget. I bakgrunnen ser vi parkerte biler.

Etablering av elbilladere og ladeinfrastruktur

Flere av beboerne i Sandaker borettslag i Oslo ønsket seg mulighet til å lade elbilen i garasjen. Med hjelp fra OBOS Prosjekt har det nå blitt tilrettelagt ladeinfrastruktur for alle de 344 garasjeplassene.

Sandaker borettslag ligger sentralt på Torshov i Oslo, i tilknytning til kjøpesenteret Sandaker Senter. Borettslaget ble bygd i 1975 og består av 344 boenheter med tilhørende garasjeplasser.

– Vi ønsket å etablere ladeinfrastruktur i garasjen etter stort ønske fra beboerne, men også for å etterfølge kravet per januar 2021 som sier at borettslag og sameier skal kunne tilby lademuligheter, sier Asbjørn Hagerupsen.

Han har selv bodd i borettslaget siden 1997 og vært styreleder i over 20 år. I enighet mellom styret og beboerne falt valget på OBOS Prosjekt for gjennomføringen av prosjektet.

– Vi har brukt dem flere ganger før, og har alltid vært fornøyd, sier Hagerupsen.

Styreleder i Sandaker borettslag, Asbjørn Hagerupsen, står utenfor blokka til borettslaget.

God gjennomføring

Ettersom el-anlegget var såpass gammelt, og kapasiteten var begrenset, ble det besluttet å etablere helt nye hovedtavler for borettslaget og senteret.

– Det hadde i tillegg vært brann i hovedtavlen tidligere, så elsikkerheten var svært dårlig, forteller Lars Erik Ingvaldsen Mo, prosjektleder i OBOS Prosjekt.

Han har fungert som en mellommann mellom borettslaget og entreprenøren, og OBOS Prosjekt har blant annet fulgt opp alt det tekniske rundt prosjektet, samt fremdrift og økonomi. Kartleggingen startet i 2018, før selve gjennomføringen av prosjektet foregikk mellom sommeren 2019 og våren 2020.

Styreleder Asbjørn Hagerupsen setter en elbillader i ladeporten på en bil.

– Det ble bestemt at transformator måtte byttes, hvor det elektriske anlegget ble splittet opp til å kunne forsyne med 230 og 400 volt. Det måtte tilrettelegges reservekraft for både senteret og boenhetene under utførelsen, samt legge om beredere og varmepumpesystemer over på 400 volt sammen med ladeanlegget, forteller Mo.

– Det ble et omfattende og ganske komplekst prosjekt. Og da er det ekstra hyggelig å høre at borettslaget er fornøyd med sluttresultatet.

Mo trekker også frem god kommunikasjon med styret som en suksessfaktor for prosjektet.

– Styret i Sandaker borettslag var samarbeidsvillige, delaktige og gjorde en god jobb. Det er spesielt viktig i et så omfattende prosjekt.

Elbillader i parkeringsanlegget til Sandaker borettslaget. I bakgrunnen ser vi parkerte biler.

Fornøyde med resultat

For borettslaget var det først og fremst viktig at prosjektet ble prosjektert riktig, at både kostnad og tidsbruk var til sin hensikt og at alt forløp etter planen.

– Vi er veldig fornøyde med både planleggingen, gjennomføringen og resultatet. OBOS Prosjekt har gjort en utmerket jobb, sier Hagerupsen.

I dag kan alle som har bolig i Sandaker borettslag etablere elbillader på garasjeplassen sin. Foreløpig er det litt over 100 plasser som har koblet seg på det nye anlegget.

Nye prosjekter

Sandaker borettslag planlegger flere nye rehabiliteringsprosjekter fremover.

– Vi skal blant annet etterisolere, bytte vinduer og fikse fasaden, et prosjekt med en ramme på rundt 90 millioner. Vi håper å sette i gang ved årsskiftet, sier Hagerupsen, som ikke ser bort ifra at borettslaget vil benytte seg av OBOS Prosjekt igjen.

Fasade på Sandaker borettslag