Foto av et par hender som henger opp en visningsplakt på en dør.

Dette bør du sjekke på visning

Vet du hva du bør se etter på visning for å unngå overraskelser? Vi gir deg en sjekkliste for visning.

Det er viktig å ha en plan når du skal gå på visning for å kjøpe bolig. Vite akkurat hva du skal se etter og være godt forberedt. Er det nok stikkontakter, er badet i god stand eller er det fukt i leiligheten? 

Byggmester Atle gjennomgår boliger, finner problemene og – selvsagt løser dem. I sine 30 år med mesterbrev har han dissekert og satt sammen så mange bygg at han for lengst har mistet tellingen. 

Byggmesteren har satt sammen en sjekkliste til deg, med det viktigste du kan sjekke selv for å unngå kjipe overraskelser:

1. Gå nøye igjennom badet

Badet er noe av det mest kostbare og omfattende å fikse, derfor bør du gå nøye igjennom dette rommet. 

Sjekk sluk og fall mot sluk

Det er utrolig viktig å sjekke dokumentasjon og forsikre seg om at badet er godkjent som våtrom – at rommet har sluk og forskriftsmessig fall i gulvet. Dokumentasjon på dette skal naturligvis ligge i prospektet som alt annet, men dobbeltsjekk likevel.

 

Foto av en mann som peker på rør med en ipad i en leilighet.

Du trenger ikke å være ekspert for å se om ting er i orden – det holder med sunn fornuft og et kritisk blikk.

 

Er membranen i orden?

Forsikre deg om at membranen, den vanntette hinnen mellom flis og gulv, er i orden. Mange tror flisene og fugene er tette alene, men det er de ikke. Det er membranen som sørger for at vannet ikke renner igjennom gulvet eller siger ut i andre rom. Du kan se membranen hvis du titter i sluket.

Ser det elektriske og rørene bra ut? 

Sjekk også det elektriske anlegget og rørene under vasken og bak vaskemaskinen. Du trenger ikke være ekspert for å se om ting er i orden. Er det mye rot, tape og hjemmesnekrede løsninger, så bør du stille spørsmål.

Finn ut hvilken type ventilasjon det er

Mitt siste tips for våtrom er å se på ventilasjonen, hvordan denne er satt opp og om den er elektrisk eller mulig å gjøre den elektrisk for bedre lufting.

2. Åpne sikringsskapet

På visning bør du se i sikringsskapet, sjekke hvilken type sikring boligen har og om sikringene er merket.

Er det mulig å sette inn en ny kurs? 

Spør megler om sikringsskapet har nok kapasitet til å dekke dine framtidige behov, så du er sikker på at ikke strømmen går når du kjøper deg en tørketrommel eller en elektrisk grill. Dette kan også stå i prospektet. Å få satt inn ny kurs kan bli et stort og kostbart prosjekt hvis det ikke eksisterer nok kapasitet fra før.

en mann står i en stue med en lampe i bakgrunnen

Byggmester Atle har i over 30 år funnet problemer med boliger og fikset dem, så mange at han for lengst har mistet tellingen. 

 

Er jordingen i orden?

Forsikre deg om at det elektriske anlegget er ordentlig jordet. Det vil si at strømmen føres til jord hvis det oppstår feil. Alle elektriske installasjoner skal ha et jordingsanlegg for å sikre at både mennesker og dyr er trygge, men eldre boliger kan ha varierende jordingsopplegg.

Se om det er nok stikkontakter

Er det nok stikkontakter? Mange tenker nok at de kan løse få kontakter ved å seriekoble skjøteledninger, men det bør man aldri gjøre. Det kan i så fall føre til overbelastning og brann.

Er du heller på utkikk etter en helt ny bolig? Se hva vi selger der du vil bo

3. Se etter skader på overflatene

Gulv og tak er naturligvis viktige elementer i en leilighet. Uansett hvilket rom du er i, bør du se etter om de er rette, og om det er sprekker eller misfarging siden det kan være tegn på vannskade.

Ta hopptesten

Har gulvet setningsskader eller blitt skeivt fordi grunnen er for dårlig? Hvis gulvet er skeivt, kan det hende du må løfte dører eller kjøkken for å få rettet det opp. Lokale eller større svakheter finner du ved å gå rundt på gulvet eller å hoppe og se på om omgivelsene beveger seg. Er det skader i gulvet, kan disse ha forplantet seg oppover i vegger og tak.

Når det gjelder gulv er det også lurt å finne ut hva som befinner seg under det du kan se med det blotte øye. Også dette skal være oppgitt i dokumentasjonen, men det er alltid greit å være på den sikre siden og stille noen oppfølgingsspørsmål.

 

Nærbilde av mann i dress som blar i et prospekt.

Husk at boligjakten starter allerede hjemme, så start med å lese prospektet nøye så er du klar til å stille spørsmål på visning.

 

Ha øynene åpne for fukt

Er det en kjellerleilighet du ser på, er det kjempeviktig å kartlegge eventuell fukt som kan ha ført med seg eller føre til mugg. Den enkleste måten å sjekke dette, er å se og ta på vegger, inni klesskap og langs listene. Det er ikke uhøflig å be om å få se i klesskap på visning.

4. Les dokumentasjonen

Alt av viktig informasjon om boligen skal i utgangspunktet være å finne i prospektet. Blant annet tinglyste forpliktelser, grunnarealer, alder, byggemåte, boligens ligningsverdi og ferdigattest.

Ferdigattest er dokumentet som skal inneholde informasjon fra alle håndverkere om hva som er gjort. Denne er obligatorisk for at du kan flytte inn og bo i boligen.

En boligsalgsrapport er et bedre og grundigere alternativ enn takst alene. Der får du blant annet flere opplysninger om oppussingsbehovene for boligen.