Hva gjør du hvis du vil ha både hage og by? Flytter til Grønland!

I Byhagen borettslag får du begge deler rett utenfor døra.

  • Tekst Heidi Røneid
  • Foto og video Sebastian S. Bjerkvik

– Jeg elsker Grønland. Jeg går ut porten og tenker «så rik jeg er». Ikke på penger, men tenk å få bo her!

Eva Fagerli Sæthren har bodd i Byhagen fra det var nytt i 2000. Prosjektet ble først utlyst i OBOS-bladet.

– Byhagen borettslag var et byøkologisk pilotprosjekt. Her er det lagt til rette for dyrking av grønnsaker, og regnvann blir samlet opp og ledet i bekker ned til en liten dam. I dag er vannhåndtering viktig i alle boligprosjekter, men dette var nytt for 20 år siden, sier arkitekturhistoriker Anne-Kristine Kronborg.

Nye løsninger

Byhagen var en del av et miljøprogram som skulle ruste opp belastede byområder.

– Tanken var at hvis man bygget et boligprosjekt med ekstra miljøkvaliteter ville ressurssterke mennesker flytte inn – og at det ville virke positivt inn på miljøet som helhet. Det er ikke helt uproblematisk, for det hjelper jo ikke dem som sliter. Samtidig sier det noe om hvor viktig gode boliger er for et godt bymiljø, sier Kronborg.

Rift om leilighetene

Borettslaget ble bygget med vannbåren varme, miljøvennlig materialer og sykkel- og bildeling.

Sæthren hadde 40 års OBOS-ansiennitet etter faren.

– Jeg tenkte vi kom til å være en av de første som fikk velge leilighet, men det var sikkert 350 mennesker på tildelingsmøtet. Den første som fikk velge hadde ansiennitet fra 1936.

Leilighetene paret hadde sett for seg forsvant én etter én.

– Jeg tror vi var nummer tjue som fikk velge. Da var de vi hadde sett ut allerede tatt. Vi regnet på om vi kunne kjøpe en dyrere leilighet, og da det ble vår tur slo vi til, sier Sæthren.

Elsker bylydene

Bakgården er en frodig hage, og rett utenfor døren er det et yrende folkeliv.

– Navnet er veldig passende. Her er det mye by – og mye hage. Det er utrolig hvor mye det er plass til i bakgården, som ballbinge, drivhus og ulike soner for forskjellige behov. Det er fristende å dra på med klisjeen «oase i byen», sier Kronborg.

Sæthren har aldri angret på at de kjøpte her.

– Jeg elsker byen. Jeg elsker å ligge på soverommet med vinduet åpent og høre folk gå til jobb, trille kofferten ned gata på vei til ferie, eller høre når noen synger på vei hjem fra fest. Nærheten til folk er fantastisk.