En familie på dugnad i borettslag

Borettslag

En bolig er ikke lenger kun en bolig. Det er mange måter å bo på – og mange måter å eie. Det er både trygt og smart å bo i et borettslag.

Når du kjøper en bolig i et borettslag, eier du din egen bolig og du kan selge den når du måtte ønske det. Rent juridisk blir du andelseier i borettslaget. Det gir deg enerett til boligen din, samtidig som du har rett til å bruke fellesarealene sammen med de andre beboerne.

Du er selv er ansvarlig for oppussing, vedlikehold og forsikring av boligen, men borettslaget er ansvarlig for oppganger, uteområder og fellesarealer – akkurat som når du eier en selveierleilighet.

Tre kjappe forklaringer

Det er en rekke fordeler med borettslag. Det blir begrenset med utleie, bedre lånevilkår og et styre som tar seg av den daglige driften.

6 grunner til å bo i borettslag

6 grunner til å bo i borettslag

Borettslagmodellen har gjort det mulig for mange å kjøpe sin egen bolig. Her finner du seks grunner til hvorfor du bør bo i et borettslag.

Se fordelene med borettslag
Derfor er borettslag en god idé

Derfor er borettslag en god idé

Det er trygt å bo sammen, både sosialt og økonomisk. Borettslagsmodellen er like genial i dag som for 90 år siden.

Lær mer om borettslagmodellen
Åtte borettslag gjennom årene

Åtte borettslag gjennom årene

I 2021 fylte borettslagsmodellen 90 år, og gjennom året besøkte vi åtte forskjellige borettslag. Her har vi fått høre mer om visjoner, arkitektur og om folkene som bor der.

Bli med inn i borettslagene

Alt du trenger å vite om borettslag

Hva er et borettslag?

I Norge finnes det hovedmåter å eie og å bo sammen på: borettslag eller sameier. Det finnes mange fordeler med borettslag. Dette inkluderer begrenset muligheter for utleie, bedre lånevilkår og et styre som tar seg av den daglige driften.

Les mer om forskjellen mellom borettslag og sameier

Hva er en andelseier?

Når du kjøper en bolig i et borettslag, blir du andelseier. Det vil si at du eier en andel av borettslaget som gir deg enerett til din egen bolig. Samtidig har du rett til å bruke fellesarealene sammen med de andre beboerne. 

Er det forkjøpsrett i borettslag?

Ja, det er det. I et borettslag gjelder forkjøpsretten ved salgsstart og videresalg. Du kan fritt selge boligen din, men når dette skal gjøres har OBOS-medlemmer forkjøpsrett. Du må være medlem for å eie en bolig i et OBOS-borettslag, og er du ikke det fra før, blir du det når du kjøper boligen.

Må jeg betale dokumentavgift når jeg kjøper en bolig i borettslag?

Kjøper du en ny bolig i et borettslaget, betaler du 2,5 % av boligens andel av tomteverdien i dokumentavgift. Kjøper du en brukt bolig i et borettslag, betaler du derimot ingen dokumentavgift. 

Hvem bestemmer i borettslaget?

Generalforsamlingen bestemmer i borettslaget. Alle eiere har rett til å delta på generalforsamlingen, komme med forslag og stemme over saker som gjelder borettslaget. 

På generalforsamlingen velges et styre som har ansvaret for både driften og forvaltningen av eiendommen. Styret må følge borettslagsloven, vedtektene og andre beslutninger som generalforsamlingen har fattet.

Hva er mine rettigheter og plikter i et borettslag?

Når du bor i et borettslag har du blant annet plikt til å vedlikeholde boligen og betjene din del av fellesgjelden. Du har rett på 23 % fradrag av rentene på din andel av fellesgjelden, dersom du har inntekt som du betaler skatt av. I tillegg får du formuefradrag for din andel av fellesgjelden. 

Les mer om dine rettigheter og plikter i borettslag

Kan jeg selge boligen min?

Ja, du kan selge boligen din. OBOS-medlemmer og andre beboere i borettslaget ditt har forkjøpsrett på OBOS-boligen din.

Kan en bolig i et borettslag leies ut?

Det er strengere regler for utleie i et borettslag enn i et sameie. Du kan likevel leie ut boligen din i borettslaget dersom livssituasjonen krever det, for eksempel om du får et nytt arbeidssted, skal studere i en annen by, blir syk eller skal i militæret. Ønsker du å overlate bruken av boligen til barn, barnebarn, foreldre eller besteforeldre, kan du gjøre det så lenge du måtte ønske. Dersom du har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene, kan du også leie ut til andre i opptil tre år av gangen.

Hva er fellesgjeld?

Når et borettslag skal bygge, vedlikeholde eller forbedre boligene blir det vanligvis tatt opp et lån, som ofte blir omtalt som fellesgjeld eller felleslån. Borettslaget står ansvarlig for hele lånet mens du, som beboer, kun er ansvarlig for den delen av lånet som er knyttet til boligen din.

Hva er felleskostnader?

Felleskostnader er et fast beløp du betaler til borettslaget én gang i måneden. En del av felleskostnadene går til å betale fellesgjelden, både renter og avdrag, mens resten går til driftkostnadene til borettslaget. 

Driftkostnadene til borettslaget kan for eksempel være vaktmestertjenester, forsikring, trappevask og vedlikehold av uteområde og fasade.

Hva skjer hvis noen ikke betaler felleskostnadene?

OBOS garanterer for innbetaling av alle felleskostnader i OBOS-borettslag. Det betyr at selv om noen ikke betaler sin del av felleskostnadene, får det ingen konsekvenser for verken din eller borettslagets økonomi. Dette gir stor trygghet for alle som kjøper en OBOS-bolig.

Kan jeg betale ned min fellesgjeld?

Fellesgjelden betaler du gjennom de månedlige felleskostnadene, med mindre det er laget ordninger der den enkelte nedbetaler sin del, såkalte IN-ordninger (individuell nedbetaling av fellesgjeld).

Hva er IN-ordning?

IN-ordning står for individuell nedbetaling, og er noe OBOS tilbyr i alle nye borettslag. Med en IN-ordning kan du selv styre hvordan du betaler ned fellesgjelden, enten ved å betale ned alt med én gang, eller nedbetale fellesgjelden på bestemte forfall.