Sing Along på scenen på Holmlia.
Byutvikling

Liv og røre i nye nabolag

– I tillegg til å bygge boliger, ønsker vi å bygge nabolag. Vi vet hvor viktig det er med sunne og gode møteplasser mellom husene. I Oslo Sør er vi godt i gang, sier Kent Olav Hovstein Nordby i OBOS Samfunnsarena.

Det er topp stemning utenfor Holmlia Senter. Godt over 100 barn fra Lusetjern skole tripper forventningsfullt utenfor den nedlagte restauranten Jams. De siste dagene har gjengen fra Holmlia Kulturhavn og Sing Along Holmlia forvandlet den tidligere pizza-restauranten til et profesjonelt konsertlokale.

På scenen står instrumenter og profesjonelle musikere klare. Den neste skoletimen skal lokalet fylles med alt fra Karpe og Beatles til norsk folkemusikk. Noen av barna skal også få danse og underholde fra scenen.

Drabantbygda koker

– Det koker i kulturlivet i bygda vår, og disse skolekonsertene er med på å bygge samhold, stolthet, identitet og glede, sier Hans Petter Solli og Hans Olav Baden i Sing Along Holmlia.

– Det er ikke alle barna i drabantbygda vår som har vært på konsert før, men i løpet av noen dager får nesten 1 000 skoleelever oppleve Sing Along i nabolaget sitt.

Gjengen fra Holmlia Kulturhavn og Sing Along Holmlia ønsker å skape gode møteplasser for ungdom.

Holmlia Kulturhavn består av en gjeng ihuga Holmlia-entusiaster med bakgrunn fra ulike deler av kulturbransjen, som jobber frivillig for å etablere en kulturarena og å skape kulturtilbud på Holmlia. OBOS har støttet både Holmlia Kulturhavn og Sing Along med midler via OBOS gir tilbake.

På veien mot målet om å få en felles møteplass for kultur for hele Søndre Nordstrand på Holmlia, har de inntatt Holmlia Senter med opplevelser for store og små. Lusetjern-elevene hyler, klapper og danser. Smilene er brede og kinnene røde når konserten er ferdig.

– Konserten var veldig bra, sier Edvard og Leonie (13) ivrig.

De går sammen i sjuende klasse på Lusetjern skole, og har vært naboer på Holmlia siden de var små.

– Vi synger i Tween Sing i Holmlia kirke, begge to, også spiller jeg fotball på Holmlia, sier Edvard.

– Og jeg rir, sier Leonie.

Sing Along Holmlia er et band med lokale Holmliamusikere som ønsker å skape glede og fellesskap med musikk og allsang. OBOS støttet Sing Along med midler via OBOS gir tilbake.
På sensommeren ble "Holmlia Gjestehavn" arrangert, der var Sing Along en av flere aktiviteter. Barna fra Lusetjern skole fikk en skoletime med full trøkk.
To av elevene fra Lusetjern skole, Edvard og Leonie, synger begge i Tween Sing i Holmlia kirke. De var enige om at konserten var veldig bra.

Sosial bærekraft

Senterleder på Holmlia Senter, Pauline Johansen, titter nysgjerrig inn. Hun er imponert.

– Det er utrolig hva de har fått til på noen få dager!

Det nye Holmlia Senter er blitt et kombinasjonsbygg med handel, opplevelser, kultur og offentlige tjenester på samme sted, og de ønsker å invitere nærmiljøet inn.

– Vi har en ja-policy på alle våre kjøpesentre og en strategi om å støtte opp under sosial bærekraft. Et eksempel er skolekonsertene. Når lokalene til Jams står tomme, ga det oss muligheten til å gi Holmlia Kulturhavn en midlertidig havn, en gjestehavn, sier Pauline Johansen.

– Gjennom initiativet «Heia Holmlia» heier vi også på nærmiljøet og åpner for at folk kan bruke senteret for å vise fram aktivitetene sine. Vi inviterer talenter og entusiaster fra nærmiljøet til å skape opplevelser slik at vi kan oppleve nye ting og ha det gøy sammen, sier hun.

– Vi ønsker å være en møteplass for initiativer som utgjør en forskjell for både nærmiljøet og enkeltindivider.

Pauline Johansen, senterleder

Bygger ikke bare boliger

OBOS har satset på boligbygging sør i Oslo i mange år. Utbyggingen på Holmlia startet allerede på slutten av 70-tallet. Nå er det store byutviklingsprosjekter på trappene både på Mortensrud og Rosenholm.

Som en stor aktør i bransjen, har OBOS et samfunnsansvar, og i februar ble OBOS Samfunnsarena etablert. Dette skal være et verktøy for å kunne tilby mer utover boligbygging, og skape flere arenaer og møteplasser for å styrke nabolagene.

– OBOS Samfunnsarena har som mål å skape de gode møteplassene i nabolagene som OBOS utvikler, forteller Kent Olav Hovstein Nordby, daglig leder i OBOS Samfunnsarena.

– Vi ønsker å legge til rette for positive aktiviteter mellom husene, og vi har mange og langsiktige planer for Oslo Sør.

– Vårt første prosjekt blir på Mortensrud gård, der vi skal utvikle den verneverdige gården til å bli Mortensrud Samfunnsarena, et nærmiljøanlegg for lokalbefolkningen på Mortensrud, sier han og fortsetter:

– I dag holder Fellesverket, en fritidsklubb for ungdom, til på eiendommen. Vi ønsker å bygge videre på dette ved å sette i stand eksisterende verneverdig bebyggelse, samt bygge to nye samfunnsnyttige bygg som sammen kan fylles med kafé, aktiviteter og kulturtilbud, verkstedarealer, konserter, teaterforestillinger og utstillinger, forteller lederen i OBOS Samfunnsarena.

– Mortensrud gård ligger sentralt på Mortensrud og er sentral i stedets identitet – vi vil derfor ha med oss lokalbefolkningen på å fylle denne eiendommen med deres behov innen kultur og fritidsaktiviteter. Kanskje vi kan bygge en kulturlåve?

Les også: Transformasjonen på Oslo Sør

OBOS Samfunnsarena skal investere i «ikke-kommersielle møtesteder» i tilknytning til OBOS sine prosjekter i årene fremover.
På sensommeren arrangerte Holmlia Kulturhavn en såkalt gjestehavn der det ble arrangert alt fra konserter, debatter, allmøter og filmvisinger.
– Vi ønsker å legge til rette for positive aktiviteter mellom husene, sier Kent Olav Hovstein Nordby, daglig leder i OBOS Samfunnsarena.
Utomhusanlegget på Mortensrud vil ha fokus på sosialt samvær og arrangementer og det vurderes naturlekeplass eller betongpark med ballspill/skatearealer.

Dialog og samarbeid

OBOS jobber systematisk med medvirkning. Det har blitt gjort mye innsiktsarbeid, og OBOS har hatt møter med flere aktører i nabolaget. Gjennom medvirkningen til prosjektene, har Nordby og kollegene hans fått verdifulle tilbakemeldinger og innspill fra lokalsamfunnet.

Nye møteplasser, forbedret aktivitetstilbud og oppgraderte uteområder er blant innspillene som har kommet inn.

Dette vil OBOS nå legge til rette for, og Nordby kan fortelle at utomhusanlegget på Mortensrud vil ha fokus på sosialt samvær og arrangementer, og at det vurderes samdyrkelag, utendørs aktivitetsarealer som for eksempel naturlekeplass eller betongpark med ballspill/skatearealer.

– Hvem er målgruppen her?

– I disse områdene er det et stort behov for å etablere sosiale strukturer og møteplasser for barn og unge, og det er mye fokus på forebygging av utenforskap og kriminalitet. Barn og unge er primærmålgruppa vår, men det skal tilrettelegges for andre målgrupper også, slik som familier og eldre, sier Nordby.

– Vi tror på sambruk og flerbruk, og synergier på tvers. Tilbudet som utvikles på eiendommen skjer i tett dialog med lokalmiljø og bydel Søndre Nordstrand og vil komplimentere hva kommunen planlegger som del av Mortensrud-prosjektet.

Innsikt og engasjement

Denne høstdagen samles også fagfolk, politikere, gründere, ildsjeler og unge voksne på Holmlia Seminaret som avholdes på ungdomshuset BUSH.

Temaet for årets seminar er «demokratisk deltakelse». Målet med seminaret er å løfte ressursene i bydel Søndre Nordstrand og samtidig snakke åpent om utfordringene.

På utsiden har OBOS en stand der interesserte kan se planene for Rosenholm og et kart over området. På bordet ligger det idékort der alle kan komme med forslag til tiltak og aktiviteter.

Les også: Framtiden på Rosenholm

Inne på BUSH holdes foredraget «Hvordan styrke tillit, øke involvering og få engasjementet til å gnistre?» der Melita Ringvold forteller om Mortensrud Festival, en festival som arrangeres hvert år og der OBOS er en viktig støttespiller. Ringvold grunnla festivalen i 2015, og er aktiv i arbeidet for lokalmiljøet.

– Mortensrud er et område som har hatt en del utfordringer, men vi som bor her vil snu inntrykket og vise at vi er stolte av stedet vi bor. Festivalen skaper liv og røre, trivsel og samhørighet, og er et bevis på hva man kan få til på tvers av kulturer og generasjoner, sier Melita Ringvold.

Hun er opptatt av å si til tilhørerne i salen at alle kan bidra og gjøre noe for å løfte nabolaget sitt.

– Istedenfor å vente på at noe skal skje, kan du gjøre noe med byen din og nabolaget ditt. En festival er en møteplass der alle kan bidra, og det er noe vi skaper sammen. Denne festivalen er et resultat av mangfold og samarbeid.

Melita Ringvold, festivalsjef

– Innsatsen fra frivillige er helt grunnleggende for at festivalen kan gjennomføres år etter år, og ungdommene er tungt involvert. Ungdommene får arbeidserfaring og en referanse de kan ta med seg videre, og det skaper mestring, sier Ringvold.

Entusiastisk og utålmodig

Tilbake på kontoret til Kent Olav Hovstein Nordby oser det av entusiasme og utålmodighet etter å komme i gang.

– Vi har høye ambisjoner og hårete mål, og vi blir noen ganger møtt med setningen: Dette er for godt til å være sant! Vi ønsker at folk skal kunne bo i Oslo og i områder med sunne og gode møteplasser mellom husene, og vi ønsker derfor å komme i gang med dette tiltaket før boligbygging igangsettes på Mortensrud, sier han.

– Til tross for at vi har langsiktige perspektiver, vil vi gjerne komme i gang med byggingen av det nye nærmiljøanlegget på Mortensrud i løpet av 2024, og får vi den nødvendige støtten vi trenger fra kommunen og nabolaget, satser vi på åpningsfest i 2025.

Les mer om OBOS Samfunnsansvar