Å binde, eller ikke binde

... det er spørsmålet! Svaret på om fastrente kan være noe for deg må du selv vurdere.

«Bør jeg velge fastrente?» er et spørsmål jeg ofte får fra venner fordi jeg jobber i bank. Det samme spørsmålet får vi ofte fra kundene våre hver gang media har overskrifter som «Nå er rentebunnen nådd» eller «Nå skal renten opp». Likevel er det svært få nordmenn som har valgt et lån med fast rente.

I Sverige valgte nesten 50 prosent av de som tok boliglån i 2020 fastrente, mens i Norge er det under 8 prosent som har bundet renten på lånet sitt.

Fastrentens historie

Sist gang vi hadde rente vi kan betegne som høy var i 2008. Da betalte de fleste av oss cirka 7 prosent rente for boliglånet vårt. Den gangen var fastrenten en del lavere enn flytende rente. Mange valgte derfor fastrente for å få lavere månedlige kostnader. Årsaken til at fastrenten var lavere, var at man forventet at renten etter hvert skulle falle.

Kun ett år senere var flytende rente lavere enn fastrenten. I dag er det motsatt, fordi det forventes at den flytende renten skal stige. Velger du fastrente i dag, betyr det derfor at den månedlige rentebelastningen går opp. Nettopp dette er en av årsakene til at så mange av oss fortsatt velger flytende rente.

Regnestykket du bør se

Hvordan utnytter du det at rentene er så lave?

Benytter du sjansen til å spare hver måned, kan du fint håndtere en renteoppgang ved å justere ned sparingen eller benytte den oppsparte bufferen.

Har du mulighet til å kutte ned på ferier, kino, restaurantbesøk og tre forskjellige strømmetjenester, vil du også kunne håndtere en renteoppgang ved å endre forbruksvanene dine. Har du derimot lite å gå på når nødvendige utgifter er betalt, er det spesielt fornuftig å vurdere fastrente.

Mitt råd er: lag et budsjett og se hva det betyr for deg om renten stiger. En renteøkning på 5 prosent har banken allerede regnet ut at du skal kunne håndtere, men denne modellen inneholder lite forbruk utover det du trenger for å overleve.

Dersom du har et lån på 3 millioner, så gir 5 prosent renteøkning 150.000 kroner i økte årlige rentekostnader. Etter skatt betyr det at du må bruke 9750 kroner mer på betjening av lånet enn i dag.

Fordeler og ulemper med fastrente

Fordelen med fastrene er at du får forutsigbarhet. Du kan sove godt natten før Norges Bank har rentemøte, vel vitende om at sentralbanksjefens budskap ikke påvirker deg. Ulempen er at du mest sannsynlig betaler mer for lånet i hele eller deler av fastrenteperioden.

Et fastrentelån er også mindre fleksibelt. Skal du selge boligen, og innfri lånet under fastrenteperioden, kan du få en overkurs hvis renten på dette tidspunktet er lavere enn da du inngikk avtalen. Det er også vanskeligere å endre løpetid, betale inn ekstra på lånet og refinansiere.

Én mulighet, er å ta fastrente på deler av lånet. Da blir belastningen lavere hvis renten skulle stige. Da beholder du også fleksibilitet til å nedbetale ekstra på den delen av lånet som har flytende rente.

Visste du at det i 2020 var under

8%

som hadde bundet renten på lånet sitt?