En mann står med ryggen og ser på en fasade.
Økonomi

Hvordan dele boligen ved skilsmisse?

Når man står i et samlivsbrudd og skal dele en felles bolig, er det lurt å vite hvem man kan kontakte for veiledning, og hvilke alternativer partene har.

Ifølge tall fra SSB ble det inngått 9100 separasjoner i 2021. Det er en nedgang fra 2020, og det laveste tallet på 40 år. Til tross for nedgangen er det fortsatt mange som skiller seg. I 2021 var det 17 990 par som valgte å gå hver sin vei og søkte om separasjon eller ble skilt.

Ved en separasjon og skilsmisse bør man i første omgang prate sammen om hvordan man vil løse bruddet, spesielt hvis man har barn under 16 år. Når det kommer til boligen er det to alternativer; den ene kjøper ut den andre, eller at boligen selges og begge deler et eventuelt overskudd. For å få et best mulig utfall, kan det være fint at man har snakket litt rundt alternativene over før man kontakter banken og møtes til megling.

– Når kundene kontakter oss vil vi snakke med dem om hva de har blitt enige om, gå gjennom økonomien med kundene og se hva de har mulighet til, og deretter komme med et mulig løsningsforslag, sier Bjørn Kristian Wisting, Teamleder Rådgivning PM i OBOS-banken.

Verdivurdering og forkjøpsrett

Utfordringen er å vite til hvilken pris boligen kan selges eller gjøres opp, og om det utløser forkjøpsrett. Det finner man ut av ved å kontakte avdeling forkjøp, dersom det er en OBOS-tilknyttet bolig. Slik kan dere få bekreftet at den ene parten kan overta boligen uten at det utløser forkjøpsrett.

Dersom den ene skal kjøpes ut av den andre, kan man gjøre dette selv og sende inn nødvendige skjemaer til Kartverket.

Alternativet er at man kontakter en eiendomsmegler eller en advokat som kan hjelpe til med tinglysning av nytt skjøte og utbetaling av oppgjør. Sistnevnte er det tryggeste og enkleste for begge parter, men også det dyreste alternativet.

– Vi i OBOS har lokalmeglere som kan bistå. Vi kommer hjem til kunden og gir en verdivurdering, eventuelt en e-takst, hvis banken krever det, på hva boligen er verdt. Vi forholder oss selvsagt nøytrale og etter en grundig vurdering vil vi finne antatt markedspris på hva boligen er verdt i dagens marked, sier Mona Pedersen i OBOS Eiendomsmeglere.

Finn ut hvor mye boligen din er verdt

Mellomfinansiering

– Skal man selge boligen, og trenger mellomfinansiering, vil den ene parten måtte signere på at den andre parten kan ha et mellomfinansieringslån i felles bolig. Dette gjelder for begge parter. Utover dette gir vi ingen juridiske råd om fordeling av midler eller hvordan kunden bør løse selve bruddet økonomisk, sier Wisting i OBOS-banken.

– Dersom kunden er usikker på ovennevnte anbefaler vi kundene å kontakte en advokat som kan hjelpe dem med dette, for deretter å komme tilbake til oss når alt er på plass, avslutter Wisting.

Les mer om OBOS-banken her