Hånd som plukker opp jord fra et bed med grønnsaker. Foto: Nadia Frantsen

Grønt OBOS

Å ta ansvar for miljø og klima er en av våre viktigste prioriteringer

Millionstøtte til miljøløft i OBOS-borettslag

Millionstøtte til miljøløft i OBOS-borettslag

OBOS har satt av 250 millioner kroner til miljøtiltak i over tusen OBOS-tilknyttede borettslag. Nå er pengene – 50 millioner kroner årlig i fem år – på vei til borettslagene.

Les mer om millionstøtten
Illustrasjon av en byggekran omkranset av planter.

FNs bærekraftsmål

Livet mellom husene skal være godt, ikke bare i dag, men også i fremtiden. Vi forplikter oss derfor til å følge FNs bærekraftsmål som ivaretar de tre dimensjonene klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Grønne prosjekter i OBOS

Illustrasjon av en bøtte hvor man kildesorterer.

Vi utvikler fremtidens miljøvennlige byggematerialer

OBOS går sammen med Entra og Norsk Gjenvinning i prosjektet Oppbruk for å utvikle nye byggematerialer basert på gjenvunnet bygningsavfall.

Les mer på prosjektets hjemmeside 

    OBOS tar grønt ansvar fordi det er viktig for oss og våre medlemmer. Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS