Gutter fra Grorud IL trener og spiller fotball. I bakgrunnen er det to regnbuer.

Jubelbrøl med støtte fra OBOS

Vi ønsker å bidra til livet mellom husene, og støtter en rekke gode formål innen idrett, kultur, humanitært arbeid og andre sosiale tiltak.

Ny søknadsperiode blir høsten 2023. Følg med i våre kanaler.

Har du barn, en nevø, kusine, venn, nabo eller en klubb du ønsker skal få et enda bedre tilbud? Ved å spre budskapet om OBOS Jubel kan du bidra til å skape et bedre nærmiljø enten der du selv bor eller andre steder. Pengene som deles ut vil gå til gode formål innen idrett og kultur rettet mot barn og unge.

Vi deler ut inntil ti prosent av overskuddet vårt etter skatt hvert år til samfunnsnyttige formål. Som tidligere år ser vi frem til å motta nye søknader alt fra idrettsklubber til korps og teatergrupper over hele landet.

— Lag og foreninger er en viktig del av det norske samfunnet og bidrar enormt inn i det store samfunnsregnskapet. Det er viktig at disse tilbudene overlever. Jeg er glad vi har kunnet gi en håndsrekning til så mange, og takknemlig for at så mange medlemmer har engasjert seg i tildelingen, sa konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj etter fjorårets Jubel.

Les også: OBOS gir millionstøtte til lag og foreninger