Hopp til innhold

OBOS og medlemmene

OBOS jobber systematisk for å kunne tilby attraktive medlemsfordeler.

Boligtilbudet

Boligtilbudet og forkjøpsretten er de viktigste fordelene OBOS-medlemmer har og oppgis som en av de viktigste grunnene til å bli medlem. OBOS har som mål å utvikle og bygge boliger av forskjellig type, størrelse og prisklasse, samt av høy kvalitet. Medlemmene har tilgang til over 91 000 boliger i et stort og variert bruktboligmarked, samt fortrinnsrett til boliger i prosjekter som Block Watne legger ut for salg. I 2018 innførte vi OBOS Bostart, en ordning som bidrar til at flere klarer å komme seg inn på boligmarkedet. I 2019 vil ordningen bli utvidet til inntil 400 boliger totalt, fordelt på prosjekter alle steder i Norge hvor OBOS bygger.

OBOS har lang tradisjon med å bygge boliger kombinert med handels- og servicetilbud. Dette året stod blant annet Oppsal senter ferdig i ny drakt til glede for dem som bor i nærmiljøet. Også flere andre nye og gamle bydeler får oppgradert sine handels- og servicetilbud. Reguleringsplan for nytt Holmlia Senter ble godkjent i desember 2018 og legger til rette for en vesentlig oppgradering med store positive ringvirkninger for nærmiljøet.

Medlemstilbudet

Det skal lønne seg å være medlem også i de periodene i livet man ikke er på boligjakt. Særlig populære er tilbudene innenfor bank, forsikring og kultur.

Permanent tilstedeværelse

OBOS skiller seg fra andre boligbyggere ved å være til stede som forvalter av borettslagene og boligselskapene også etter at de er overtatt av medlemmene. OBOS er landets største forvalter av boligselskaper, og forvalter 230 060 boliger i både borettslag og boligsameier. Dette gir OBOS en egeninteresse i å sikre at boligene blir levert med god kvalitet.

Eierform

Norge har en av de høyeste boligstandardene i verden. En viktig årsak er eierskapslinjen som ble valgt etter krigen. I Norge skal man eie sin egen bolig. Slik skiller vi oss fra de fleste av våre naboland og resten av Europa, hvor det er helt normalt å leie bolig, gjerne hele livet. En av eierformene som ble valgt i Norge er OBOS-modellen med borettslag, hvor man eier sin egen bolig i fellesskap med andre. Samtidig er det lagt til rette for at borettslag kan ta opp lån med sikkerhet i egen eiendom. Til sammen gjør dette at beboerne i borettslag selv kan betale for vedlikehold og rehabilitering i mangemillionersklassen.

Rehabilitering

I 2018 rehabiliterte de OBOS-tilknyttede borettslagene for ca. 4 milliarder kroner. Dette er penger som ene og alene er skaffet av beboerne selv. I flere av rehabiliteringsprosjektene kan kostnadene per leilighet utgjøre en halv million kroner eller mer.

OBOS-banken er den viktigste långiveren for de tilknyttede borettslagene. Lånene benyttes i stor grad til å gjennomføre nødvendig vedlikehold og rehabilitering. Flertallet av de OBOS-tilknyttede borettslagene har også driftsmidlene sine på konto i OBOS-banken.

 

Les mer om bærekraft og samfunnsansvar

Les mer fra årsrapporten

Grafer som viser brutto boligutvikling og boligsalg i 2019. 3404 solgte boliger. 3814 ferdigstilte boliger. 3294 igangsatte boliger. 5414 – estimert antall mulige boliger på tomter kjøpt i 2019.

Årsberetningen 2019

Samtlige virksomhetsområder, med unntak av boligutvikling, viser resultatforbedring.
Resultat før skatt i millioner kroner. 2015: 2268. 2016: 2837. 2017: 2643. 2018: 2928. 2019: 3737.

Regnskap 2019

Resultatet før skatt i 2019 ble 3 737 millioner kroner, mot 2 928 millioner kroner året før.