Hopp til innhold

Årsrapport 2021

Våre medlemmer – vår fremste forpliktelse. OBOS er til for medlemmene. Det er de vi bygger boliger for. I dette ligger noen klare forpliktelser: Vi skal ha boligbygging som oppgave nummer én. Vi skal senke terskelen for å komme inn på boligmarkedet. Vi skal drive lønnsomt. Vi skal gi våre medlemmer mulighet til å være med å bestemme hvordan OBOS skal utvikle seg. Disse oppgavene satte retning for vårt arbeid i 2021. Det vil de også gjøre for årene framover.

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj smiler på et foto

Kraftsamling om kjernevirksomheten

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer. OBOS skal skape verdi gjennom lønnsom vekst, merverdi for medlemmene og som samfunnsansvarlig aktør.

Les om 2021
Graf: Brutto boligutvikling og boligsalg. Sammenligning mellom 2020 og 2021.

Årsberetning 2021

2021 ble i likhet med fjoråret preget av koronapandemien. Den vedvarende pandemien har imidlertidig ikke påvirket OBOS' kjernevirksomhet i vesentlig grad. Det har gjennom året vært stor etterspørsel etter nye boliger. Antall solgte boliger var i 2021 på sitt høyeste nivå siden 2016, og OBOS har et historisk høyt antall boliger under produksjon.

Les årsberetningen
Foto av ung gutt som sitter på skuldrene til faren sin.

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Til grunn for arbeidet ligger den samme visjonen som gjelder for OBOS som helhet: å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Les om bærekraft og samfunnsansvar
Graf: Hva overskuddet i OBOS brukes til. 90% av overskuddet reinvesteres i virksomheten, og inntil 10% av overskuddet settes av til samfunnsnyttige formål.

Regnskap 2021

OBOS fikk et resultat før skatt på 4 454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.

Se hele regnskapet
Foto: To kvinnelige og en mannlig OBOS ansatt foran Hammersborg Torg

Likestillingsredegjørelse

OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer. For å kunne oppfylle denne visjonen er vi avhengig av å ha mennesker på laget som gjenspeiler samfunnet rundt oss. Dette gjelder våre egne medarbeidere, men også leverandører og andre samarbeidspartnere.

Les likestillingsredegjørelsen

Les mer fra årsrapporten

To jenter med korpsuniform og instrumenter smiler på et bilde sammen

Høydepunkter

I 2021 delte OBOS Jubel ut 20 millioner kroner. Totalt er det delt ut 60 millioner kroner.

Styret

Styret i OBOS skal sikre både kontinuitet og fornyelse.

Historien om OBOS