Obos Eiendom samarbeid med Akershus Energi

Akershus Energi samarbeid med Obos Eiendom

Akershus Energi inngår samarbeid med OBOS Eiendom om å realisere Energihuset i Lillestrøm

(Lillestrøm, 18. februar 2021) Avtalen mellom Akershus Energi og OBOS Eiendom, som ble underskrevet denne uken, bringer realisering av planene om Energihuset i Lillestrøm ett viktig skritt videre.


- Vi skal bygge noe Lillestrøm kan være stolte av, et hus som mange har lyst til å være i, forteller en entusiastisk Erik Lindseth som er prosjektutvikler i Akershus Energi. - Energihuset i Lillestrøm har som mål å bli et signalbygg for regionen, med lavt klimaavtrykk og innovativ bruk av teknologi og energi.


Akershus Energi inngikk i mai 2020 en opsjonsavtale med Lillestrøm kommune om rett til bruk av en tomt i nærheten av Lillestrøm stasjon og Lillestrøm varemesse. Målet er å realisere Energihuset i Lillestrøm, og at bygget skal stå ferdig i løpet av 2025. Selskapet har hundre års erfaring innen vannkraft og fornybar energi, og har som mål å øke energiproduksjonen i regionen betydelig de neste årene som et bidrag for å nå klimamålene. Nysatsinger innenfor spesielt solkraft, vindkraft og hydrogen blir sentrale for å oppnå dette, samtidig er et viktig moment i den økte satsingen å gjøre det i samarbeid med partnere.


- Vi skal bli gode sammen med partnere i alt vi utvikler fremover, og vi er svært fornøyde med å ha fått med OBOS Eiendom som samarbeidspartner i dette prosjektet, sier Akershus Energis konsernsjef Eskil Lunde Jensen. - De innehar ekspertise og erfaringer fra store byggeprosjekter, noe som vil bidra til god prosjektering og gjennomføring av planene.


OBOS Eiendom er en stor utvikler og forvalter av næringseiendom, mens morselskapet OBOS er en av Nordens største boligbyggere, eid av nær en halv million medlemmer. Å ta ansvar for miljø og klima er en av selskapets viktigste prioriteringer.


- Innovasjon og utvikling av bærekraftige samfunn og byer er viktig for oss, sier Nils M. Bøhler, konserndirektør for næring i OBOS. Energihuset i Lillestrøm er et spennende prosjekt, som passer oss godt, og vi har stor tro på etableringen av en næringsklynge innenfor energi på denne sentrale tomten. Etter at vi bygget Portalen, har vi vært på utkikk etter et sentralt prosjekt i Lillestrøm. Vi synes det er spesielt hyggelig at vi får muligheten til å være med som samarbeidspartner til Energihuset i Lillestrøm. Dette prosjektet har svært høye ambisjoner opp mot bærekraft og miljø, og dette korresponderer svært godt med OBOS sine mål. Akershus Energi og OBOS Eiendom utfyller hverandre godt som selskaper og vi ser fram til et godt samarbeid uttaler Bøhler.

 

Vil trekke kompetansemiljøer til Lillestrøm


- Lillestrøm er et viktig knutepunkt i Østlands-regionen, og i Energihuset skal vi samle store og små bedrifter som skal bli et kunnskaps- og kompetansemiljø for fornybar energi og teknologi, sier Lunde Jensen. Vi tror Energihuset vil bidra til økt næringsutvikling, og vi har allerede merket interesse for prosjektet. Med OBOS Eiendom på laget er vi nå ett skritt videre for å realisere ambisjonene, og vi starter nå arbeidet med regulering av tomt, konkretisering av alternative løsninger for bygget samt kontakt ut mot mulige leietagere, avslutter Jensen.

 

Om Akershus Energi


Akershus Energi er et bredt sammensatt energiselskap som satser på mange områder innen fornybar energi. Selskapet eies av Viken fylkeskommune og har nærmere 80 ansatte. Et viktig mål for selskapet er å bidra til et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn. Et annet viktig mål er å være en pådriver for fornybar energi og spille en aktiv rolle i utviklingen av regionen. Med snart 100 år som produsent av fornybar energi, har Akershus Energi et godt grunnlag for å finne løsninger som møter morgendagens utfordringer.

 

Kontaktpersoner


Eskil Lunde Jensen, konsernsjef Akershus Energi AS
Tlf.: 934 18 175
E-post: eskil.lunde.jensen@akershusenergi.no


Erik Lindseth, senior prosjektutvikler Akershus Energi AS
Tlf.: 944 33 080
E-post: erik.lindseth@akershusenergi.no


Nils M. Bøhler, konserndirektør for næring i OBOS
Tlf.: 905 64 351
E-post: nils.bohler@obos.no