Bilde av Hammersborg Torg vår 2022

Skal bidra til enda bedre kunderelasjoner

OBOS Eiendom styrker laget med to nyansettelser som kommer kundene til gode.

Våre medlemmer, kunder og leietakere er viktige for oss. Derfor har vi i OBOS Eiendom hentet inn to nye medarbeidere som skal sørge for enda tettere dialog og samarbeid med våre medlemmer, kunder og leietakere.

Thor L. Bareksten er ansatt som forvaltningsdirektør fra mai 2020. Gjennom ulike lederstillinger i varehandelen har han erfaring som leietaker innen næringseiendom. Han har også vært regionssjef og landssjef for Steen & Strøm Norge, med kjøpesentre over hele landet.

Før han kom til oss i OBOS Eiendom, var han eiendomssjef i Schage Eiendom. Thor har alltid hatt et brennende engasjement for gode kundeopplevelser, og vil være en sterk pådriver i arbeidet rettet ut mot våre kunder og leietakere.

Thor Bareksten


Ny kundeansvarlig

Tidligere i år trådte Marit Johansen inn i en nyopprettet stilling som kundeansvarlig i OBOS Eiendom. Hun har mange års erfaring fra selskapet og kjenner oss og prosessene våre godt. Marit vil fungere som et bindeledd internt for bedre informasjonsflyt, arrangere kundemøter og kundearrangementer, samt på sikt ha den samlede oversikten over kundehenvendelser.

På senhøsten skal vi ta i bruk vårt nye kundebehandlingssystem, som vi tror blir et enda bedre verktøy for å ivareta alle kundehenvendelser i ett og samme system. For deg som er leietaker, betyr det at det blir enda enklere å komme i kontakt med oss på nett.

 

Forvaltningsavdelingen i OBOS Eiendom består av tjue erfarne medarbeidere som jobber for at du skal trives hos oss:

  • Eiendomssjefer med resultatansvar for sin portefølje
  • Senterledere for våre seks kjøpesentre i Oslo
  • Driftsledere som ivaretar den løpende driften på eiendommene
  • Prosjektledere innenfor leietakertilpasninger og vedlikehold
  • Kundeansvarlig som skal ivareta alle kundehenvendelser