Hopp til innhold
En leilighet som bygges om

Lovforslag om hyblifisering

Snart kan det bli vanskeligere å dele opp en bolig i flere boenheter.

Publisert:
mandag 22. februar 2021

Kommunal og moderniseringsdepartementet oversendte fredag den 18. desember forslag om endringer av plan- og bygningsloven og eierseksjonsloven med sikte på å kunne begrense uønsket hyblifisering av eierseksjonssameier.

Hva er hyblifisering?

Begrepet «hyblifisering» viser til former for bruk av bolig hvor det gjerne settes opp lettvegger for å kunne dele leilighet eller bolig inn i flere enheter enn det som var originalt planlagt. Motivasjonen for dette er høyere inntekt i forbindelse med utleie.

Regjeringen ønsker å begrense hyblifiseringen i eierseksjonssameier, da bruken får negative konsekvenser på bokvaliteten. Det gjelder både for de som oppholder seg i hyblene i tillegg til resten av sameiet. Dårligere bomiljø, mer trafikk og redusert brannsikkerhet er blant konsekvensene mange opplever.

Essensen i regjeringens lovforslag er som følger:

  • I plan- og bygningsloven foreslår regjeringen å gi kommunen hjemmel til å regulere oppdeling av boenheter i kommuneplan og reguleringsplan.
  • I eierseksjonsloven foreslår regjeringen at årsmøtet må samtykke (med to tredjedels flertall) til at seksjonseier kan bygge om, eller på annen måte tilrettelegge, bruksenheten til bolig for flere personer enn det som er vanlig for tilsvarende boliger.

Juss - relaterte artikler

To gutter spiser grillmat på en uteplass

Grilling på balkongen

Det fins ingen lover eller forskrifter som omhandler grilling på balkongen, og hverken borettslagsloven eller eierseksjonsloven sier noe om dette.