Hopp til innhold
En mus utendørs på asfalt

Unngå rotter og mus i hus!

Både rotter og mus er vanlige skadedyr i Norge. Dersom du vil unngå at disse smågnagerne flytter inn, anbefales det å gjøre noen forebyggende tiltak.

Publisert:
fredag 23. april 2021

Generelt om mus og rotter

Rotter og mus er svært tilpasningsdyktige og finnes for det meste der det finnes mennesker. De kan gjøre store skader, både fysisk og psykisk. Mus kommer seg igjennom åpninger som er 6 mm eller større, og rotter fra 12 mm.

For det meste finnes de i bygninger i Norge. Innendørs kan musa lage seg et hjem overalt hvor det er tilgang på materialer til bolbygging og næring. Spesielt loft, under gulv og inne i vegger er favoritter. Derfra ganger de seg vei inn i spiskamre og andre steder som inneholder mat. Bolet de bygger kan bestå av det meste som musa klarer å samle sammen, og de er veldig gode på å skjule bolet sitt. Hvis musa trives og får være i fred så kan den få rundt 10 ungekull i året. Mus er altetende og kan spise ting som såpe, papp, stearin og lignende, men de foretrekker frø og kornprodukter. Den ødelegger matvarer med urin og ekskrementer, og gnager i stykker emballasjen slik at alt blir ødelagt. Musa kan også ødelegge mye annet som treverk, isolasjonsmaterialer, papir og tekstiler.

Eksempler på svake punkter:

 • Under kledningen
 • Hjørnekasser
 • Hull i bygningskropp fra kabelgjennomføringer
 • Trær med overheng av grener over tak
 • Ventiler
 • Kjellervinduer

Det er viktig å sjekke alle ventiler og andre luftekanaler. Er det ikke gitter der fra før, bør du legge metallgitter på baksiden av ventilene. Sjekk også at kjellervinduer er intakt. Fjerne lett tilgjengelige matkilder og ikke oppbevare for mye ting langs veggene.

Tegn på mus eller rotter

 • Rafselyder i vegger, taket, lyder fra mus som beveger seg rundt
 • Ekskrementer og muselort – mus og rotter etterlater seg mørke, sylindriske ekskrementer, spesielt langs vegger eller på steder med mye museaktivitet- for eksempel i benkeskap.
 • Lukt: musebol avgir en ammoniakklignende lukt som vil være spesielt kjennbar på lukkede steder som f.eks. benkeskap.
 • Skader: rotter og mus har tenner som gror kontinuerlig og gnager på tre, plast, kabler og andre materialer for å holde dem skarpe og tannveksten nede.
 • Reir: de smågnagerne bygger ofte reir på bortgjemte steder, og inneholder ofte museunger og jevnlige kull av rotteunger. I hager graver rottene hi i komposthauger eller under skur.

Hvordan stoppe mus og rotter

Vår samarbeidspartner Anticimex anbefaler to tjenester i forebyggelsen av gnagerangrep:

 • Anticimex Smart 24/7 – Giftfri skadedyrkontroll. Konstant overvåking og umiddelbar reaksjon forhindrer kostbare angrep av mus og rotter på en miljøvennlig måte.
 • Anticimex Gnagersikring

Samarbeidsavtale

OBOS har en samarbeidsavtale med Anticimex som gir boligselskap gunstig pris på forebygging av skadedyr på en kvalitetsikker måte. Anticimex hjelper med kartlegging, forebygging og overvåkning, som er viktige faktorer for at gnagere ikke skal få fotfeste i boligselskapet.

For spørsmål eller gratis befaring ta kontakt på telefon 41 41 41 28.

Rabattavtale - relaterte artikler

Foto av Christer Jensen fra Entelios.

Slo spotprisen med OBOS-avtale

Boligselskapene med strømavtalen fra Entelios betalte en strømpris som var 17 prosent lavere enn spotprisen i fjor. Nå har de slått spotprisen åtte år på rad.