Hopp til innhold
Tre damer i et møte. To sitter med ryggen mot kamera, og siste damen ser på de hun er i møte med.

Tidsfrister for innsending av regnskaps- og lønnsbilag

For å sikre en effektiv avslutning av årsregnskapet og skatteberegningen, ber vi om at tidsfristene for innsending av regnskaps- og lønnsbilag følges.

Publisert:
tirsdag 1. november 2022

01. desember 2022

Lønnsbilag, timelister, refusjonsskjema for telefon og andre lønnsbilag.
Fast ansatte/timesbetalte vil få lønnsutbetaling den 19.desember.

Oppgjør av håndkasser/refusjoner. Vi anbefaler dere å benytte utlegg.no for refusjoner. Alternativt Oppgjørsskjema finnes på Styrerommet.no/filer og dokumenter/hjelpemidler/maler og skjemaer.

Har boligselskapet bankkonto med debetkort i OBOS-banken, må kortholder sende inn kvitteringer for korttransaksjonene.

Overføring av penger fra annen bank til boligselskapets driftskonto i OBOS-banken. Informasjon om bankkonto og obligatorisk kid finner dere på Styrerommet.no.

3. januar 2023

Fakturaer selskapet har mottatt direkte fra leverandør med fakturadato i 2022.

6. januar 2023

Kontoutskrift fra ekstern bank (send dem fortløpende).

Utbetalinger og lønnsinnberetninger for ekstra arbeid m.m. for siste halvdel av desember 2022 skjer i 2023.

Fakturaer

Det er viktig at dere behandler fakturaer så raskt som mulig i slutten av desember og hele januar, slik at dere er sikret at fakturaene blir bokført i tide. Pass på at ingen fakturaer blir liggende ubehandlet.

Skatteberegning og tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver)

All regnskapsinformasjon må være registrert i begynnelsen av januar, slik at vi kan starte skatteberegning og utarbeide tredjepartsopplysninger så raskt som mulig etter årsskiftet. Dersom tidsfristene ikke overholdes, kan det bli nødvendig å sende nye tredjepartsoppgaver i henhold til Skattedirektoratets bestemmelser. Merkostnadene knyttet til eventuell ny skatteberegning vil bli belastet boligselskapet.

Kontakt oss dersom du har spørsmål eller trenger hjelp.

Styrerommet - relaterte artikler

Illustrasjon av en murvegg med en sprekk.

Få hjelp til vedlikeholdet

Mangler dere oversikt og en god plan for vedlikehold? Det finnes hjelpemidler og støtteordninger for boligselskapet.