Hopp til innhold
Foto av fasaden på Theresesgate 16 tatt på gateplan.

Skiftet ut sanitæranlegg og rehabiliterte våtrom

For Sameiet Theresesgate 16 HJK i Oslo var det på høy tid å skifte ut sanitæranlegget. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med OBOS Prosjekt, og førte til en fem års tiltaksplan for sameiet.

Det ligger mye historie i veggene i Sameiet Theresesgate 16 HJK ved Bislett i Oslo. I bygården fra 1930 hadde nemlig Gunnar «Kjakan» Sønsteby hybel under krigen, og det var her han møtte Max Manus som drev motstandsarbeid fra bygget på den andre siden av gårdsplassen.

I dag består sameiet av 30 leiligheter og to næringslokaler, og i tillegg til å ha historisk sus i veggene har sameiet satt i gang en stor vedlikeholdsplan som strekker seg over fem år. Først ut var utskifting av sanitæranlegg og rehabilitering av våtrom.

Modent for utskifting

– Det er nok flere ting som skulle vært gjort noe med for mange år siden. Vi har blant annet hatt lekkasje i vannledninger, så det var på høy tid med utskifting, sier styreleder Nikolai.

Han har bodd i Sameiet Theresesgate i rundt ti år, og har vært styreleder omtrent like lenge. I samråd med beboere og styret falt valget for gjennomføringen av rehabiliteringsprosjektet på OBOS Prosjekt.

Fasadefoto av Theresgate 16
Sameiet Theresesgt. 16 HJK består av 30 leiligheter og i utgangspunktet fire næringsseksjoner. Sistnevnte blir i dag blir brukt som to, med Bunnpris i det ene lokalet og en restaurant i det andre.

– OBOS Prosjekt har hjulpet oss med god rådgivning, utvelgelse av entreprenør og støttet oss hele veien. De har vært helt suverene, sier Nikolai, og legger til:

– For oss i styret var det viktig å få beboerne til å skjønne hvor kritisk tilstanden var, og godta at det ble en økning i kostnadene. Da var det godt å ha fagfolk som kunne uttale seg.

Les også: Lohøgda borettslags miljøsatsing med bergvarme og solceller

Ny tiltaksplan

Bjørnar Hansen er prosjektleder i OBOS Prosjekt, og ble kontaktet av styret for befaring av sameiets sanitæranlegg og utarbeidelse av tilstandsrapport.

– Røranlegget var veldig utslitt, og vi fant flere store mangler på gjennomgangen. Det var ganske prekært å gjøre noe, forteller Hansen.

Utskiftingen av sanitæranlegget ble gjennomført våren og sommeren 2020, og prosjektet hadde en kostnadsramme på ca. 9 millioner kroner.

– Vi byttet ut alt av vann- og avløpsrør fra kjeller og opp til øverste leilighet. For å få til det på en forskriftsmessig måte måtte vi også rehabilitere alle bad/våtrom i leilighetene, samt bytte ut all rørføring til kjøkken, forteller prosjektlederen.

Beboere i rundt 20 av leilighetene valgte dermed også å utvide sine baderom og pusse opp andre deler av leiligheten i samme slengen, ettersom badet uansett måtte rehabiliteres.

Foto av prosjektleder Bjørnar Hansen fra OBOS Prosjekt.
Basert på det prosjektleder Bjørnar Hansen så på befaring, utviklet OBOS Prosjekt en femårsplan for Sameiet Theresesgt. 16 HJK.

– Dette er selveierleiligheter så det var opp til hver enkelt, men vi fikk en rimelig pris og de fleste brukte da de samme folkene til å gjøre oppussingsjobben, sier styreleder Nikolai.

Under arbeidet oppsto det også flere ting som måtte prioriteres, som utbedring av ventilasjon og tak.

– Bygården var i det hele tatt ganske sliten, så vi utarbeidet en vedlikeholdsplan for hele Theresesgate 16 HJK, både bygningsmessig og teknisk, som anbefaler tiltak i prioritert rekkefølge de neste fem årene, forteller Hansen.

Les også: Sørås borettslag pusset opp fasadene

Veien videre

Etter oppgraderingen av sanitæranlegget har sameiet gjennomført et stort prosjekt med omtekking av tak, også ledet av OBOS Prosjekt.

– Vi valgte å bruke dem igjen, nettopp fordi vi var så fornøyd med den forrige jobben. OBOS Prosjekt er både profesjonelle og hjelpsomme, og bistår oss med nødvendig faglig ekspertise, sier styreleder Nikolai fornøyd.

Neste steg på planen er å rehabilitere fasader, utvendige trapper og brannbalkonger.

– Vi prøver å jobbe oss gjennom femårsplanen vi har fått, med ting vi må, bør og kan prioritere. Og da er det veldig fint å ha OBOS Prosjekt med på laget, avslutter styrelederen.

Fasadefoto av Theresgate 16
Neste steg på sameiets vedlikeholdsplan er å rehabilitere fasader, utvendige trapper og brannbalkonger.