Hopp til innhold

Utemiljø og grøntanlegg

Et godt utemiljø er viktig for trivselen. I OBOS Prosjekt har vi egen utomhusavdeling med flinke folk som kan hjelpe til med realisering av nye prosjekter.

Det er nyttig å ha en plan for å vedlikeholde grøntområdet man allerede har, eller en utomhusplan for å eventuelt gjøre uteområdet enda bedre.

Med hjelp av en tilstandsvurdering vil dere få et godt styringsverktøy som gjør det enklere å planlegge vedlikehold og kartlegge nye behov. Vi kommer gjerne på befaring og lager en en vurdering.

Vi kan hjelpe dere med:

 • Å utarbeide forprosjekt med utomhusplan
 • Fuktsikring av kjellere ved utvendig drenering
 • Utskifting av vann- og avløpsnett på privat grunn
 • Å lage nye gang- og sykkelveier, eller legge om eksisterende
 • Trafikkutfordringer og parkeringsplasser
 • Asfaltering, belegningsstein og oppmerking
 • Støv-, støy- og luktreduserende tiltak
 • Å få i stand egnet avfallshåndtering med kildesortering
 • Universell utforming av terreng og adkomst (ledelys, kantstein, lesbar skilting, allergivennlig beplantning og lignende)
 • Oppgradering av grøntanlegg med kantstein, blomstrer, busker og trær
 • Belysning og skilting
 • Uteplasser for ulike formål
 • Etablering av lekeplasser, aktivitetsløyper og sansepark
 • Lekeplasskontroll i henhold til internkontrollforskriften
 • Støttemurer og sikring
 • Tilskudd til undersøkelser og gjennomføring
 • Å lage en skjøtselsplan for fremtidig vedlikehold

Les mer om utemiljø og grøntanlegg

Trygge lekeplasser (PDF)

Alle ønsker at barna skal få utvikle seg og lære gjennom lek og det å mestre nye situasjoner.
Bilde av tre menn som står utendørs i snøen og smiler

Leken plan i Lohøgda (PDF)

God plass og fine forhold er bra, men det hjelper å ha en plan. Les mer om uterom i denne utgaven av fagbladet Bolig & Miljø.
Bilde av et flott uteområde utenfor en bygning

Frodig fornyelse (PDF)

Etter to års arbeid med å oppgradere uteområdene fremstår Keyserløkka Øst grønnere, frodigere og mer innbydende til uteaktiviteter enn noensinne.

Stort eller lite prosjekt?

Har boligselskapet deres behov for hjelp til planlegging? Eller har dere allerede planlagt nye prosjekter? Vi har erfaringen og kunnskapen som skal til, og hører gjerne fra dere.