Illustrasjon av Construction City fra gateplan med mange lysende vinduer

Dette er næringsklynger

OBOS har tatt initiativ til å samle bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen i en næringsklynge. Hva betyr egentlig det?

Kort fortalt er næringsklynger en samling av store og små virksomheter fra samme bransje. I noen klynger flytter bedriftene kontorene sine til samme sted, andre samarbeider uten å være samlokalisert.

Næringsklynger er et gammelt fenomen som vi kjenner fra byer og industrialiserte steder lang tid tilbake. Bergen har for eksempel hatt en sjømatklynge siden middelalderen og vært eksporthavn for fisk fra Vestlandet og Nord-Norge.

Internasjonalt finner vi kjente, store næringsklynger og innovasjonssenter i både Silicon Valley, Boston og Beijing.

I Norge var vi tidlig ute med å systematisere klyngeutvikling på starten av 2000-tallet, og på mange måter er vi blitt et foregangsland. Likevel er klyngesamarbeid nytt for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.

Den nye klyngen har fått navnet Construction City. Det finnes ingen tilsvarende klynge for byggenæringen internasjonalt, og klyngen har ambisjoner om å bli et av verdens fremste kompetansesentre innen sin bransje.

Her skal det blir over 5000 arbeidsplasser i utdanningsinstitusjoner, rådgivningsfirmaer, arkitektkontor, eiendomsutviklere og entreprenørvirksomheter. Selskapene skal dele en rekke fasiliteter.

Selv om byggene på Ulven ikke står ferdig før om noen år og samlokaliseringen ikke er i boks, er samarbeidet er så smått i gang.

Økonomi, produktivitet og bærekraft

Samarbeid og kompetansedeling skal gi økonomiske besparelser og økt produktivitet. Forskning og innovasjon skal føre bransjen i en klimavennlig retning.

For virksomhetene i klyngen er det slutt på å holde ideene sine for seg selv. De skal stå sammen for å bli et av verdens fremste kompetansemiljø.

Investeringer som gjøres av én bedrift kan komme andre i næringsklyngen til gode, og samhandlingsgevinster skal følge av samlokalisering og sosial nærhet.

Det neste store i Oslo

Næringsklyngen blir liggende i tilknytning til Ulven og Hovinbyen, det neste store utviklingsområdet i Oslo. Her skal boliger og arbeidsplasser ligge tett med potensiale for kort reisevei mellom hjem og arbeid.

Framtidens arbeidstaker kan få sykkelavstand til det meste, jobbe i et område med mange uformelle møteplasser, gjerne treningssenter og andre servicetilbud. Og kanskje det aller viktigste, de får arbeide i dynamiske kompetansemiljø med tilgang på mange arbeidsgivere, gode muligheter for å utvikle seg og øke sin kompetanse.

Gå tilbake til Construction City.

Illustrasjon av konstruksjonsarbeid

Interessert i å være en del av Construction City?

Er din bedrift interessert i å bli med i næringsklyngen på Ulven? Kontakt Naomi Ichihara Røkkum for mer informasjon.