Hopp til innhold
Illustrasjon av et borettslag omringet av flotte grøntarealer

Energisentraler

Gjennom selskapet OF Energi eier OBOS lokale energisentraler i tilknytning til OBOS’ bolig- og næringsprosjekter.

Dette skjer gjennom selskapet OF Energi som vi har etablert sammen med Fortum Oslo Varme.

I dag eier og drifter OF Energi energisentralen som leverer varme og kjøling til Symra Terrasse. Flere prosjekter vurderes fortløpende.

Denne løsningen kan også være aktuelt for eksisterende borettslag og sameier som må konvertere fra fossile til fornybare energikilder.

Å eie og drifte en energisentral kan ofte være komplisert og ressurskrevende da det i tillegg til installasjon og integrering med infrastruktur krever kontinuerlig driftsovervåkning. Ved å sette ut eierskap og drift til OF Energi kan boligselskaper og næringskunder få levert miljøvennlig og bærekraftig varme og kjøling, uten å ha ansvar for selve anlegget.

Ta kontakt med OBOS Energi om du ønsker å vite mer om muligheter i ditt område.