Hopp til innhold

Solstrøm

OBOS har installert 7400 kvadratmeter solceller på tre kjøpesentre, en helseinstitusjon og to kontorbygg i Oslo.

Solcelleinstallasjonen er en del av et prøveprosjekt for å hente inn erfaringer både med denne typen anlegg og leverandører. Solcellepaneler er installert på Tveita senter, Manglerud Senter, Lambertseter Senter, Møllergata 39, Smeltedigelen 1 og OUS Mortensrud.

Til sammen vil de seks byggene produsere 1 000 000 kWh fornybar solstrøm i året. Den produserte solstrømmen vil dekke energiforbruket til 90 gjennomsnittlige Oslo-leiligheter, og vil i størst mulig grad benyttes lokalt.

Langsiktig perspektiv

Et av målene med pilotprosjektet er på sikt å kunne bistå boligselskaper eller andre bygg som ønsker å installere solceller på egne tak. Det er en økende etterspørsel blant boligselskaper om å vurdere muligheten for solceller.

Blant annet har OBOS Sverige og Block Watne kommet godt i gang med å utrede mulighetene for å installere solceller på boligbygg i pågående og planlagte boligprosjekter.

Flere næringsbygg

OBOS Eiendom har allerede planlagt eller søker om bruk av solcellepaneler til sine prosjekter. Dette gjøres ofte i kombinasjon med andre grønne tiltak som sedumtak. Sedumtak, eller grønne tak, er tak med beplantning. Blant annet er det søkt om riving av en del av Manglerud Senter for å deretter kunne bygge opp igjen med solceller og sedum. Manglerud Senter har allerede installert flere solcellepaneler på den delen som skal bevares.