Konsernet

OBOS har virksomhet innen boligutvikling, bank, forsikring, eiendomsmegling, forvaltning, rådgivning, næringseiendom og digitale tjenester. Lær mer om OBOS' forretningsområder og datterselskaper.

Våre forretningsområder

OBOS kan mer enn bare bolig. I OBOS er verdiskapning å utøve samfunnsansvar, skape merverdi for medlemmene og oppnå lønnsom vekst over tid. 

Boligutvikling

Boligutvikling er et hovedområde i OBOS-konsernet. Boligbyggingen i Norge og Sverige er samlet i divisjonen for boligutvikling.

I Norge skjer boligbyggingen gjennom selskapene:

I Sverige skjer boligbyggingen gjennom selskapene:

Forvaltning og rådgivning

Forvaltning og rådgivning er også en viktig del av OBOS-konsernet. OBOS utøver forretningsførsel for en rekke boligselskaper. Det omfatter både administrativ og økonomisk bistand og rådgivning primært til styrer i boligselskaper, samt innkreving og regnskapsførsel for denne kundegruppen. OBOS tilbyr også teknisk rådgivning, noe som i hovedsak omfatter ingeniørbistand til byggeiere innen ulike fagområder, både boligbygg og næringsbygg.

Gå til OBOS Forvaltning

Gå til OBOS Prosjekt

Næringseiendom

OBOS Eiendom investerer hovedsakelig i kontorer, kjøpesentre, forretningslokaler, hoteller, sykehus og skolebygg. De fleste prosjekter i byer og tettsteder kombinerer i dag bolig og næring, noe som gir OBOS Eiendom en viktig rolle i byutviklingsprosjekter.

Gå til OBOS Eiendom

Bank, forsikring og eiendomsmegling

OBOS-banken er en landsdekkende fullservicebank med vekt på bolig og eiendom. OBOS har over flere år tilbudt gode forsikringer til kunder og medlemmer. I dag skjer det gjennom et tett samarbeid med Tryg Forsikring. OBOS Eiendomsmeglere dekker store deler av Sør-Norge, med fokus på Oslo og Akershus.

Gå til OBOS-banken

Gå til OBOS Eiendomsmeglere

 

Våre viktigste datterselskaper