Hopp til innhold

Best på miljø! Vant OBOS Bærekraftpris

Manglerud borettslag i Oslo har gjennomført et imponerende grønt løft og får OBOS Bærekraftpris – og én million kroner.

Publisert:
mandag 8. juni 2020

Et av tiltakene er et flott damanlegg som bidrar til å bedre håndteringen av overvann. Anlegget reduserer belastningen på det på det offentlige avløpssystemet. Samtidig er damanlegget blitt en naturlig møteplass med bord, utegrill og blomsterbed med insektvennlig vegetasjon.

Helhetlig prosjekt

Borettslaget har rehabilitert fasadene og isolert med en type superisolasjon, slik at de nå tilfredsstiller nybyggkravet i TEK10. De har åpnet ventiler og luftekanaler som har gitt bedre inneklima.

Det er drenert rundt de 14 blokkene, og gravemassen er gjenbrukt på uteområdet. Det er også lagt til rette for enklere avfallshåndtering med nedgravde avfallsbrønner.

Borettslaget har bygget 61 nye garasjer der alle har fått ladeboks til elbil. Takene på blokkene er omtekket og pipeløp er rehabilitert. Balkongene har fått nye rekkverk og innglassing. 

– OBOS ønsker å øke innsatsen for å gjøre eksisterende bebyggelse mer bærekraftig. Denne prisen er et tiltak for å påvirke i positiv retning. 80 prosent av byggene vi skal bo i innen 2050 er allerede bygget. Langsiktige og målrettede tiltak bedrer miljøet, øker trivselen og er gunstig for økonomien.  Slike Kinderegg-tiltak ønsker vi å løfte frem til inspirasjon for andre, sier miljødirektør Birgitte Molstad i OBOS. 

Stor interesse for prisen

Interessen for det nye prisen har vært stort, og det var 27 påmeldte borettslag og sameier da fristen gikk ut. 

 – Vi har i vår vurdering sett på bredden av tiltak, grad av nytenkning, oppnådd effekt og evnen til å få mye ut av investerte midler. I tillegg er det positivt hvis boligselskapet kan vise til kontinuerlig arbeid over tid, sier juryleder Katharina T. Bramslev og daglig leder i Grønn Byggallisanse.

Styreleder i Manglerud borettslag, Morten Hermansen, er stolt og glad for prisen.

– Det har sett ut som en byggeplass her i flere år, men nå nærmer det seg ferdigstilling. I mai ble nytt gress rullet ut, og ny lekeplass er i ferd med å bli ferdig. Det virker som beboerne setter stor pris på resultatet, nå som de også ser hvor fint det blir på uteområdene. Mitt råd til andre borettslag er å tenke stort og langsiktig, sier Hermansen.

Her kan du se film fra uteområdet til Manglerud borettslag. 

Dette ble vurdert

Kriteriene for OBOS Bærekraftpris: Redusert energiforbruk, redusert CO2-avtrykk, grønn mobilitet, redusert klimarisiko, redusert vannforbruk, sirkulærøkonomi, tilrettelegge for bedre arealbruk og økologi, tilrettelegging for bedre avfallshåndtering, redusert forurensning.

Juryen for OBOS Bærekraftpris 2020

Juryleder Katharina T. Bramslev (daglig leder i Grønn Byggallianse), Anders Solem (seniorrådgiver i Enova), Jonas Holme (forskningssjef i SINTEF Community) og Birgitte Molstad (miljødirektør i OBOS).

Medvirkende til oppgraderingen i Manglerud borettslag:

Prosjektledere: OBOS Prosjekt v/Vidar Frydenborg (bygg/fasade) og Tor Gundersen (utomhus). Arkitekt: Enerhaugen Arkitektkontor. Entreprenører: Oslo Murmesterbedrift, Hagespesialisten, Steinbakken Entreprenør, Karlshusgarasjene.

Solheimslien borettslag i Bergen og Tokerudåsen boligsameie i Oslo får hederlig omtale.

«Juryen er imponert over at Solheimslien borettslag satte seg en klar ambisjon om å oppnå lavenergibygg i en bygningsmasse fra 60-tallet. De har oppnådd dette gjennom et flerårig arbeid med etterisolering og ny kledning på fasader, nye vinduer og nye tekniske anlegg. Borettslaget har dessuten lagt til rette for bedre overvannshåndtering, bedre avfallshåndtering, elbillading og nye sykkelrom.»

«Tokerudåsen boligsameie har gjennomført en rekke bærekraftstiltak som både gir miljøbesparelser og økt trivsel for beboerne. Juryen ønsker spesielt å trekke fram mange tiltak som inspirerer beboerne til å leve mer bærekraftig, som etablering av grønnsakshager og elbilladning. Det er lagt stor vekt på å kommunisere hva som er gjort til beboerne gjennom en aktiv webside, som også inspirerer hver enkelt til å tenke mer på bærekraft. Videre er det gjort mye for å øke biologisk mangfold, som etablering av insektvennlige plantebed og fuglekasser. Det er også gjennomført mer tradisjonelle, men viktige energisparetiltak.»

Les mer om prisen 

 

Aktuelt - relaterte artikler

Godt resultat i krevende tider

Tydelig nedgang for boligutvikling i første kvartal til tross, OBOS´ øvrige virksomhetsområder leverer gode resultater. Det gir et resultat før skatt på 360 millioner kroner i første kvartal 2024, som er 18 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.

Sterk grønn vekst for OBOS-banken

OBOS-banken hadde ved utgangen av første kvartal 58,4 milliarder kroner i utlån, opp 2,8 prosent siste kvartal og 10 prosent siste 12 måneder. Av utlånsveksten i kvartalet var 79 prosent til grønne lån.

OBOS-prisene falt i april

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 0,6 prosent fra mars til april i år. På landsbasis gikk prisene ned 0,5 prosent.