Hopp til innhold

De fleste leilighetene i dette boligprosjektet har tre priser

I det planlagte boligprosjektet på Løren kan ikke kjøperne bare velge leilighet, men også hva de skal betale for den: Vanlig markedspris, redusert Bostart-pris eller halv pris og resten i leie.

Publisert:
torsdag 25. juni 2020

– Det blir et signalbygg for det vi kaller boligkjøpsmodeller, der tanken er at kjøperne skal ha full frihet til å velge hvordan de betaler for en bolig - uansett hvilken bolig de vil ha. Kjøpsmodellene senker terskelen inn på boligmarkedet, og målet vårt er at flere skal kunne eie sin egen bolig, uansett hvilken livssituasjon de er i, sier konserndirektør Marianne Gjertsen Ebbesen i OBOS.

Løren botaniske er et nytt og flott boligprosjekt med 74 leiligheter, som ligger på Løren i Oslo. Her velger ikke kundene bare leilighet, men altså også hvordan den skal finansieres. Salgsstart for denne delen av prosjektet er i slutten av juni. 59 av boligene legges ut for salg nå, resten kommer senere. 

Flere kan kjøpe

Valget står mellom ordinære vilkår og to nyutviklede kjøpsmodeller som begge gir en rimeligere inngangsbillett til boligmarkedet.

Den ene ordningen – OBOS Deleie - gjør det mulig å kjøpe minst halvparten av en leilighet sammen med OBOS. Kjøperen disponerer hele boligen, og betaler leie til OBOS for den delen OBOS eier. Dermed blir behovet for oppspart egenkapital halvert. Ordningene åpner boligmarkedet i Oslo for langt flere.

OBOS har gjort beregninger som viser at rundt 10 prosent av alle heltidsansatte i Oslo i dag har råd til å kjøpe en bolig til 4,5 millioner i Oslo. Med OBOS Deleie vil derimot halvparten av alle deltidsansatte i Oslo kunne kjøpe halvparten av en slik leilighet og samtidig ha råd til å betale sin andel av fellesutgiftene og husleien.

OBOS Bostart innebærer at leiligheten har 10-20 prosent redusert pris mot at OBOS kan kjøpe den når eieren ønsker å selge. OBOS betaler da opprinnelig kjøpesum, justert etter endring i boligprisindeksen til Eiendom Norge. Dette sikrer at selgeren får med seg eventuell prisstigning i markedet.

Mange velger alternativt

OBOS har nå til sammen solgt over 200 leiligheter med de to alternative kjøpsmodellene.

Det er konkrete planer for å trappe opp satsingen på alternative kjøpsmodeller kraftig framover. Det vil bare i år til sammen bli lagt rundt 200 flere slike boliger. Satsingen kommer spesielt i Oslo-området hvor prispresset i boligmarkedet er størst. Flere inn i boligvarmen

– Boligmarkedet skal ikke bare være for de privilegerte. Vi opplever i dag at vanlige mennesker i vanlige jobber holdes utenfor boligmarkedet i de store byene, det vil vi bidra til å gjøre noe med. Det vi nå skal teste ut på Løren, tror jeg bare er starten på noe vi kommer til å se veldig mye mer av i boligmarkedet i årene som kommer, sier Ebbesen.

Det nye prosjektet Løren Botaniske ligger i det såkalte Jordankvartalet. Den 17 mål store tomten huset tidligere Jordan børste- og malefabrikk. Prosjektet vil totalt bestå av 390 leiligheter fordelt på syv bygg. Boligene varierer fra to- til fireromsleiligheter med størrelser fra 39 til 120 kvadratmeter.

Andre prosjekter som selger med flere prismodeller er Vollebekk.

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.