OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet
Oslo 20060726
Diverse portretter av forvaltningskonsulent i Obos, Jannicke Borgen Vold. Bildene er tatt i Pilestredet Park.

Foto: Thomas Bjørnflaten / nyebilder.no klubbe møteklubbe formannsklubbe

Delegertmøte og generalforsamling 2020

I april og mai holder vi delegertmøte og generalforsamling i Oslo.

Delegertmøte


Tid:
Tirsdag 14. april kl. 18.00
Sted: Hos OBOS på Hammersborg torg 1, Oslo

OBOS er et boligbyggelag som eies av sine omlag 455 000 medlemmer (andelseiere). Andelseierne utøver den høyeste myndighet i OBOS gjennom generalforsamlingen.

Andelseierne representeres på generalforsamlingen ved delegerte. Valget av delegerte holdes før ordinær generalforsamling og gjelder til neste valg. Reglene for valget er beskrevet i vedtektenes § 8.

Dersom du er OBOS-medlem og ikke har brukt medlemskapet til å kjøpe bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag, kan du møte på delegertmøtet for eventuelt å bli valgt som delegat til årets generalforsamling. 

Generalforsamling i OBOS

Generalforsamling blir avholdt tirsdag 12. mai kl. 17.00 i Oslo Kongressenter (Folkets Hus). Innkalling og årsberetning sendes ut i april.

For utfyllende informasjon, se vedtektene.