Delegertmøte og generalforsamling 2020

Generalforsamlingen avholdes 24. juni kl. 17.00 i Oslo Kongressenter (Folkets hus).

Generalforsamling i OBOS

Generalforsamlingen som skulle vært avholdt 12. mai er utsatt til 24. juni.

Generalforsamling blir avholdt onsdag 24. juni kl. 17.00 i Oslo Kongressenter (Folkets Hus). Innkalling og årsberetning sendes ut i henhold til vedtektene.

 

Delegertmøte

Påmeldingsfristen er utløpt.

På grunn av koronapandemien ble årets delegertmøte gjennomført som et digitalt møte på Teams 3. juni.

Valg av delegerte til generalforsamlingen

OBOS er et boligbyggelag som eies av sine omlag 475 000 medlemmer (andelseiere). Andelseierne utøver den høyeste myndighet i OBOS gjennom generalforsamlingen.

Andelseierne representeres på generalforsamlingen ved delegerte. Valget av delegerte holdes før ordinær generalforsamling og gjelder til neste valg. Reglene for valget er beskrevet i vedtektenes § 8.

Hvem kan velges?

OBOS-medlemmer som har betalt kontingenten for 2019 og som på det nåværende tidspunkt ikke eier en bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag, kan bli valgt som delegat til generalforsamlingen.