Hopp til innhold
En mann smiler og folk leker og rusler bak ham i et nabolag

Delegertmøte og generalforsamling 2021

Delegertmøte og generalforsamling holdes hvert år i april og mai.

Publisert:
tirsdag 15. desember 2020

Generalforsamling

Tidspunkt: 22. juni 2021 kl. 16.30 (NB! Ny tid)
Sted: Avholdes digitalt

Generalforsamlingen som var berammet til 11. mai, er utsatt til 22. juni av hensyn til koronasituasjonen.

Generalforsamling blir avholdt tirsdag 22. juni kl. 16.30. Delegatene vil få nærmere informasjon om tilgang til det digitale møtet. Generalforsamlingen vil også bli gjort digitalt tilgjengelig på www.obos.no for alle som ønsker å følge den.

En andelseier har rett til å få tatt opp på generalforsamlingen spørsmål som blir meldt skriftlig til styret innen 1. april.

Innkalling og årsberetning sendes ut i henhold til vedtektene

Sakspapirene vil også bli lgt ut på våre hjemmesider senest 8 dager før generalforsamlingen finner sted.

 

Delegertmøte

Påmeldingsfristen er utløpt. Delegertmøte for valg av delegater til generalforsamlingen i 2021 ble avholdt den 13. april. 

Valg av delegerte til generalforsamlingen

OBOS er et boligbyggelag som eies av sine omlag 502 000 medlemmer (andelseiere). Andelseierne utøver den høyeste myndighet i OBOS gjennom generalforsamlingen.

Andelseierne representeres på generalforsamlingen ved delegerte. Valget av delegerte holdes før ordinær generalforsamling og gjelder til neste valg. Reglene for valget er beskrevet i vedtektenes § 8.

Hvem kan velges?

OBOS-medlemmer som har betalt kontingenten for 2020 og som på  tidspunktet for delegertmøtet ikke eier en bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag, kan melde seg på delegertmøtet for eventuelt å bli valgt som delegat til årets generalforsamling.  

 

OBOS - relaterte artikler