Hopp til innhold

Høy lønnsomhet og god vekst

OBOS Forretningsbygg oppnådde gode resultater 1. halvår 2018 med 585 millioner kroner før skatt sammenlignet med 364 millioner kroner samme periode i fjor.

Publisert:
fredag 31. august 2018

– Selskapet leverer et godt resultat på ordinær drift, markedet for selskapets eiendommer er godt, og vi oppnår en god verdiutvikling på utviklingsprosjektene, kommenterer konserndirektør Nils Morten Bøhler.

Hovedpunkter hittil i år

 • Utleiegraden i selskapets eiendomsmasse er 96,3 prosent i 1. halvår.
 • Portalen Hotell på Lillestrøm ble ferdigstilt og overlevert Scandic i januar 2018.
 • På Ulven ble Persveien 26 ferdig oppført og tatt i bruk av Loomis i januar 2018.
  Eiendommen ble solgt til nye eiere i 2. kvartal.
 • Oppføringen av Oppsal kjøpesenter ble ferdigstilt i mai. Bygget er på 5 000 m² og er 96 prosent utleid.
 • I nytt boligbygg i Cecilie Thoresen vei 12 pågår ferdigstillelse av 3 000 m² næringslokaler i 1. etasje. Lokalene er fullt utleid og ferdigstilles 3. kvartal 2018.
 • I Freserveien 1 i Kværnerbyen pågår oppføring av parkeringskjeller for nytt kontorbygg på 39 000 m².
 • På Lambertseter Sør er det påbegynt grunnarbeider for 6 000 m² kontorbygg. Bygget er utleid til Bydelsadministrasjonen og Deichmanske bibliotek.
 • Construction City er lansert på Ulven. Construction City er en klynge for byggenæringen på 85 000m2. AF-gruppen vil gå inn som partner.
 • I 2. kvartal var det salgsstart for første byggetrinn på Ulven hvor alle de 141 enhetene som var lagt ut for salg ble solgt.
 • Selskapet OBOS Eiendomsdrift er solgt med virkning fra 1. februar 2018.
 • Pr. 2. kvartal 2018 hadde OBOS tre kjøpesentre blant de 60 største kjøpesentrene i Norge, målt på omsetning. OBOS-sentrene hadde en nedgang på 0,5 prosent i omsetning mot bransjens økning på 1,8 prosent. (Kilde: Kvarud Analyse).

Driftsinntektene for i 1. halvår endte på 381 millioner kroner. Dette er 10 millioner kroner lavere enn i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere inntekter fra driftsselskaper som følge av salget av Gårdpass og OBOS Eiendomsdrift.

Driftskostnadene er 5 millioner kroner høyere enn 1. halvår 2017. Dette gir et driftsresultat før verdiendring, og resultat i tilknyttede selskap på 240 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 15 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor.

Andel av resultat og gevinst ved salg fra tilknyttede selskaper er på 88 millioner kroner. Dette er en økning på 26 millioner kroner og skyldes i hovedsak høyere verdiendring på eiendommene i 1. halvår 2018.

Verdiendring på investeringseiendommer utgjør totalt 315 millioner kroner, og dette er en økning på 150 millioner kroner i forhold til tilsvarende periode i fjor. Verdiendringen er knyttet til ferdigstilte utviklingsprosjekt.

Finansposter reduseres fra 118 millioner kroner til 58 millioner kroner. Dette skyldes verdiendring på finansielle instrumenter og gevinst ved salget av OBOS Eiendomsdrift AS.

Aktuelt - relaterte artikler

Godt resultat i krevende tider

Tydelig nedgang for boligutvikling i første kvartal til tross, OBOS´ øvrige virksomhetsområder leverer gode resultater. Det gir et resultat før skatt på 360 millioner kroner i første kvartal 2024, som er 18 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.

Sterk grønn vekst for OBOS-banken

OBOS-banken hadde ved utgangen av første kvartal 58,4 milliarder kroner i utlån, opp 2,8 prosent siste kvartal og 10 prosent siste 12 måneder. Av utlånsveksten i kvartalet var 79 prosent til grønne lån.

OBOS-prisene falt i april

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 0,6 prosent fra mars til april i år. På landsbasis gikk prisene ned 0,5 prosent.