Kværnerbyen har en av Oslos fineste hager

Dreieskivakvartalet borettslag i Kværnerbyen har fått pris for sitt grønne uterom.

Det er Oslo kommunes hagepremieringskomite som står bak utmerkelsen. Store områder med planter, staudebed, bøkehekker og trær mellom blokkene har fått juryen til å ty til superlativene: "Ulike rom skaper spenning ved effektfulle forskjeller og nyanser dem i mellom." 

Styreleder i borettslaget, Ketil Edvardsen, er glad for prisen. 

- Grøntområdene her betyr mye for hele borettslaget. Vi bruker mye ressurser på å holde dem ved like, men vi er veldig fornøyde. Det er pent å se på, og brukes mye av beboerne. 

"Spaserveien gjennom forbinder det hele og inspirerer til opphold ute», sier juryen videre i sin begrunnelse. 

Komiteen berømmer borettslaget for å kjøpe inn tjenester som krever fagkunnskap, og at man i tillegg til tradisjonelt dugnadsarbeid, bruker anleggsgartner for å ta vare på uteområdene. 

Komiteleder Thomas Bartholdsen håper flere utbyggere vil gjøre som OBOS har gjort i Kværnerbyen.

- Vi håper denne prisen kan være til inspirasjon. Uteområdene betyr mye for bokvaliteten.