Hopp til innhold

Stor interesse for nærkontor etter pandemien

Over 1000 ansatte fra flere store bedrifter kan denne uken ta i bruk Nærkontoret, et nytt kontornettverk i Oslo-området. Straks inviteres også OBOS-medlemmer til å ta i bruk kontorer i sine nabolag.

Publisert:
onsdag 3. november 2021

– Vi har helt klart truffet et behov i markedet. Nærkontorene er skreddersydd for folk som ønsker mer fleksibilitet i arbeidshverdagen. Samtidig vil denne løsningen bidra til å lette trykket på kollektivtrafikken i rushtiden, mener konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

Selskaper som Ruter, Nexans og The North Alliance (NoA) er først ute med å tilby Nærkontoret til sine ansatte, og flere er på vei inn. OBOS-medlemmer skal også være med på å teste Nærkontoret.

Pandemien har endret norske arbeidstakeres forventinger til fleksibilitet. Mange bedrifter er nå i en fase der de forsøker å finne ut hvordan de kan gi sine ansatte en mer fleksibel arbeidshverdag enn før, og samtidig forebygge fysiske og psykiske plager knyttet til det å jobbe hjemmefra.

– Vi tror at de bedriftene som klarer å tilby den fleksibiliteten og friheten arbeidstakerne forventer, også er de som har størst konkurransefortrinn når det gjelder å tiltrekke seg den beste arbeidskraften i framtiden, mener Kjørberg Siraj. – Det er viktig for oss å teste attraktiviteten i tilbudet hos de bedriftene som ser etter fleksible løsninger for sine medarbeidere, men vel så viktig er det å invitere inn OBOS-medlemmer.

Utfordrer på beliggenhet

Kontornettverket, med over 100 kontorplasser og møterom fordelt på seks lokasjoner, etableres i nærheten av der folk bor. Nye lokaler vil bli lagt til forløpende. For Nærkontoret vil god beliggenhet ikke nødvendigvis være sentrumsnært.

– I denne sammenhengen er den beste plasseringen lokalt, ikke sentralt. Vi utfordrer tanken om at kontornettverk skal ligge sentralt og mener at den virkelige verdien ligger mellom husene, der folk bor. På den måten tar vi vare på fleksibiliteten og produktiviteten fra hjemmekontoret, samtidig som vi løser fysiske og psykiske utfordringer enkelte opplever ved å jobbe hjemmefra, sier Kjørberg Siraj.

Nærkontoret er tilgjengelig for dem som av og til har behov for å jobbe utenfor kontoret – og utenfor hjemmet. Kontorene er selvbetjente og blir en del av nærmiljøene, noe som igjen skal bidra til god byutvikling og gode bomiljøer. Den lokale plasseringen vil bidra til å redusere transportvanene og dermed gi et lavere klimafotavtrykk.

Utprøving av nytt konsept

I første omgang er Nærkontoret et pilotprosjekt der OBOS tester nye, innovative måter å benytte næringslokaler på. I løpet av første periode, ut mars 2022, skal OBOS-medlemmer og en håndfull bedrifter kunne teste løsningen, og OBOS skal høste erfaringer. Brukernes tilbakemeldinger blir viktige når tilbudet videreutvikles. Er testperioden vellykket, vil kontornettverket utvides til flere steder der det bor flere OBOS-medlemmer.

OBOS har flere samarbeidspartnere med seg i testperioden, blant annet Orbit som leverer teknologien og selvbetjenings-løsningene. Evolve supplerer med kontorplasser i tillegg til OBOS’ egne lokaler.

Aktuelt - relaterte artikler

Ny byggestart på Fornebu

OBOS og Skanska går i gang med å bygge 121 leiligheter, rekkehus og omsorgsboliger i boligprosjektet Nansenløkka på Fornebu.

Resultatnedgang for OBOS

OBOS med høy aktivitet i et svært krevende år for boligbransjen. – OBOS var i 2023 aktøren i Norge med størst byggeaktivitet, men resultatene viser med tydelighet at det var et tøft år, sier OBOS-sjefen.