Personvern

Formålet med personopplysningsloven er å beskytte mot at personvernet blir krenket. Her finner du OBOS’ generelle regler om behandling av personopplysninger.

Vi har delt inn våre medlemmer i to grupper. 

  1. Medlemmer som ikke benytter seg av OBOS’ finanstjenester.
  2. Medlemmer som benytter seg av OBOS’ finanstjenester.

OBOS har utarbeidet en detaljert personvernerklæring som gir uttrykk for vår personvernpolicy, se:

Personvernerklæring for OBOS

Personvernerklæringen angir innholdet i det samtykke som medlemmer i OBOS avgir og beskriver, blant annet hvilke personopplysninger som registreres og hva disse benyttes til. 

OBOS' personvernpolicy skal i likhet med loven, bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. OBOS vil behandle alle opplysninger på den måten som er beskrevet i personvernerklæringen og for øvrig i henhold til lovgivningen.

For medlemmer som benytter seg av OBOS' finanstjenester vil behandlingen av opplysninger være regulert strengere, blant annet på grunn av hvitvaskingsregelverket. Vi har derfor laget et eget sett regler for denne gruppen. Les mer om dette i:

Personvern for deg som benytter deg av OBOS' finanstjenester

Behandlingsansvarlig

OBOS BBL, ved konsernsjefen er behandlingsansvarlig for OBOS' sentrale medlemsregister. Daglig ansvar for forvaltningen av medlemsregisteret, er delegert til medlemsavdelingen.

Andre heleide datterselskaper av OBOS BBL kan være databehandlere i henhold til inngått databehandleravtale.

Hvilke opplysninger registreres om deg?

Ved tegning av medlemskap registrerer vi blant annet navn, adresse, telefonnummer og fødselsnummer, dato for innbetaling av andelsinnskudd og medlemskontingent.

Andre opplysninger kan frivillig registreres på Min side.

I noen tilfeller innhenter vi personopplysninger om deg fra andre, herunder offentlige registre eller samarbeidspartnere. Dette gjøres kun der det er nødvendig og lovlig adgang til det.

Dersom du ønsker å få tilsendt elektronisk informasjon fra OBOS, for eksempel kundeavis, informasjon om ditt medlemskap og/eller tilbud om produkter eller tjenester, kan vi skreddersy utsendelsen til deg. Vi registrerer da den informasjon du gir oss for dette formålet. For nærmere informasjon se:

Personvernerklæring for OBOS

Hvorfor behandler vi opplysningene om deg og hva de brukes til?

Formålet med behandlingen er i første rekke å forvalte og følge opp ditt medlemskap i OBOS og dine opparbeidede rettigheter og for å gi deg en god medlemsservice.

Våre behandlingsrutiner gir deg trygghet for at opplysningene vi registrerer om deg ikke kommer på avveie, eller brukes på noen annen måte enn du har gitt samtykke til.

Samtykke til elektronisk kommunikasjon

Vi ønsker ditt samtykke for å sende deg informasjon og medlemstilbud via e-post og mobil, du kan avgi slikt samtykke ved innmelding eller på Min side.

Dersom du ønsker å trekke tilbake et avgitt samtykke, eller for øvrig ønsker å reservere deg mot telefonsalg eller annen markedsføring, kan du gjøre det ved å kontakte medlemsservice via medlemservice@obos.no eller telefon 22 58 59 90.

Dersom du reserverer deg får du ikke tilgang til alle de fordeler som er tilgjengelig for deg som OBOS-medlem.

Utlevering av personopplysninger til andre

Som utgangspunkt vil vi ikke levere ut registrerte opplysninger om deg til andre organisasjoner eller virksomheter uten samtykke.

Fra dette gjøres det unntak at offentlige myndigheter under visse betingelser kan har krav på utlevering av informasjon registrert hos oss.

Databehandlere

Databehandlere som etter avtale med oss behandler personopplysningene dine pålegges å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

Hvem har tilgang til informasjonen om deg?

Kun autoriserte ansatte har tilgang til dine personopplysninger. Vi har gode interne rutiner for hvordan personopplysninger skal behandles og sikres.

Kan du få innsyn i eller endre registrerte personopplysninger?

Du har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg og rett til informasjon om den behandling av opplysningene som OBOS foretar og som er beskrevet ovenfor. Innsyn kan du få ved å logge inn på Min side. Her vil sentrale opplysninger fremgå.

Ønsker du et mer utvidet innsyn og mer informasjon, eller ønsker du å rette eller slette opplysninger om deg, kan du kontakte medlemsservice via medlemservice@obos.no eller telefon 22 58 59 90.

Hvordan sletter OBOS opplysninger som er registrert om deg?

Dersom du melder deg ut av OBOS eller utelukkes som medlem vil alle personopplysninger om deg bli slettet.

Dersom du ikke betaler medlemskontingenten vil opplysningene ikke bli automatisk slettet, men etter en tid bli overført til en egen historisk og skjermet database.