Hopp til innhold

Personvern i OBOS-konsernet

OBOS verdsetter og er avhengig av medlemmer. Vi ønsker at du skal føle deg trygg når du besøker våre nettsider, og vi kan forsikre deg om at all personlig informasjon behandles på en sikker måte.

Vi skal:

Illustrasjon av håndhilsing

Alltid basere oss på lovlige behandlingsgrunnlag og ikke samle inn, lagre eller behandle personopplysninger i større grad enn det vi har behov for eller benytte disse til andre formål enn hva vi har innhentet dem for.
Illustrasjon av et nøkkelknippe

Ha tilstrekkelige og gode sikkerhetstiltak, tilgangsstyringer og verktøy for å beskytte dine data.
Illustrasjon av tre mennesker rundt et bord med papirer

Tilrettelegge for individuelle tilpasningsmuligheter, herunder innebygget personvern og reservasjonsordninger, i nye tekniske løsninger.
Illustrasjon av henger på et tastatur

Gi deg mulighet for innsyn, retting og sletting av dine personopplysninger så fremt dette lar seg gjøre innenfor gjeldende lovgivning og innenfor våre medlemsregler.
Illustrasjon av en hånd som peker opp

Ha et personvernombud som skal gi råd til OBOS om forpliktelsene som følger av personvernlovgivningen samt være med å kontrollere at OBOS overholder disse reglene.
Illustrasjon av to mennesker som ser på en presentasjon

Informere om hvordan dine personopplysninger samles inn, brukes og lagres. Dette gjør vi gjennom vår personvernerklæring som enkelt redegjør for hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine samt forteller deg hvilke rettigheter du har.

Mer om oss

OBOS BBL («OBOS») er eid av medlemmene. OBOS' hovedmål er å skaffe medlemmene bolig og forvalte disse eiendommene. Samtidig utvikler og administrerer OBOS et fordelsprogram for medlemmene, der medlemmene kan ta del i ulike tjenester, tilbud og fordeler fra både selskap i OBOS-konsernet samt OBOS’ samarbeidspartnere. OBOS har også flere datterselskap som yter tjenester både til forbrukere og næringslivet.

All vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning. Personvern er også viktig for OBOS, våre OBOS-medlemmer og kunder/brukere av OBOS sine tjenester. For alle parter er det viktig at personopplysninger behandles på en sikker og trygg måte. Et medlemskap i OBOS kan eksempelvis være avgjørende for muligheten til å skaffe seg bolig. Det kan dreie seg om rettigheter som er bygget opp gjennom mange års medlemskap. Dette innebærer blant annet sterkt behov for sikkerhet og kontroll knyttet til registrering og behandling av personopplysninger om medlemmene.

Samtidig med at det er nødvendig å registrere og lagre persondata om deg for å kunne yte våre tjenester, jobber vi kontinuerlig for å beskytte og respektere ditt personvern på best mulig måte.

Illustrasjon av OBOS sin chatbot

Oppdatering av personvernerklæringen

Siste oppdatering av OBOS' personvernerklæring ble gjort 22. mai 2023.

De største endringene handler om hvem OBOS deler enkelte av personopplysningene dine med:

 • OBOS vil av og til markedsføre med mer relevant og tilpasset innhold til det enkelte medlem eller ulike målgrupper hos eksterne medier, for eksempel i Schibsted. Derfor blir det lagt til et nytt kapittel i personvernerklæringen som gir mer informasjon om denne typen markedsføring. Der finner du også informasjon om hvordan du kan reservere deg mot dette.
 • Samarbeidspartnere som er en del av OBOS' fordelsprogram skal ha mulighet til å verifisere OBOS-medlemskapet ditt.

I tillegg er det noen mindre endringer og presiseringer i teksten, blant annet:

 • Det er nå definert hva en «OBOS-interessent» er, og at vi samler inn personopplysninger du gir i forbindelse med boligkjøp hos OBOS.
 • Datafactory er i tillegg til Folkeregisteret nevnt som eksempel på kilde som vi mottar personopplysninger fra, og at vi ajourholder kontaktopplysninger opp mot Folkeregisteret.
 • Flere selskaper i OBOS-konsernet bruker samme informasjonssystem, men tilgang og funksjonalitet for personopplysninger er definert ut fra behovet i jobben som gjøres.
 • Det er gjort enkelte endringer i kapittelet om hvem som er ansvarlig for behandling av personopplysninger i OBOS BBL, for å reflektere intern omorganisering.

Personvernerklæringen for OBOS-konsernet

OBOS BBL («OBOS») er Norges største boligbyggelag og boligforvalter, en av Nordens største boligbyggere og et samvirkeforetak som er eid av medlemmene.

OBOS driver virksomhet blant annet innen boligutvikling, bank, eiendomsmegling, forvaltning, rådgivning, næringseiendom og digitale tjenester. Dette gjøres enten av OBOS selv eller gjennom ett av datterselskapene til OBOS som sammen utgjør OBOS-konsernet. OBOS har i tillegg flere eksterne samarbeidspartnere innenfor ulike næringsområder som styrker mangfoldet i fordelsprogrammet som ligger til grunn for OBOS-medlemskapet. Fordelsprogrammet eies og administreres av OBOS og er i stadig utvikling.

Personopplysningsloven inneholder regler om registrering og annen form for behandling av personopplysninger som er knyttet til en enkeltperson. OBOS' personvernerklæring skal i likhet med personopplysningsloven og tilhørende regelverk, bidra til at de personopplysninger som oppgis av deg blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. Ikke minst skal du være trygg på at dette skjer på en sikker måte.

Denne personvernerklæring gjelder for samtlige selskap i OBOS-konsernet og gjelder for alle OBOS-medlemmer, kunder og brukere av OBOS’ tjenester. Bruk av og besøk på våre nettsider er i tillegg regulert i vår cookie policy.

Merk at enkelte selskap i OBOS-konsernet, eksempelvis OBOS-banken, som er underlagt hvitvaskingsloven, har supplerende regler for behandling av personopplysninger. Tilsvarende har enkelte tjenester som tilbys av selskap i OBOS-konsernet, eksempelvis app-en Vibbo, supplerende personvernregler. Se hvilke selskap og/eller tjenester fra OBOS dette gjelder.

Noen viktige begreper (i alfabetisk rekkefølge):

Anonymiserte opplysninger er opplysninger hvor vi har fjernet alle identifiserbare elementer slik at det ikke lenger er mulig å knytte opplysningene til deg som enkeltperson.

Behandling av personopplysninger er bruk av personopplysninger, slik som innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting.

Behandlingsansvarlig er OBOS v/konsernsjef, som er ansvarlig for all behandling av personopplysninger i OBOS.

Fordelsprogram er fordeler og tilbud som rettes OBOS-medlemmer og som medlemmene ikke kunne framforhandlet på egenhånd.

OBOS er OBOS BBL, Norges største boligbyggelag og boligforvalter, med organisasjonsnummer 937052766.

OBOS-konsernet er OBOS BBL og dets datterselskaper, eksempelvis OBOS-banken AS, OBOS Eiendomsmeglere AS eller Block Watne AS.

OBOS-interessent er en person som har gitt samtykke til å bli kontaktet og/eller motta informasjon om ett eller flere boligprosjekt. En OBOS-interessent kan også være OBOS-medlem.

OBOS-kunde er enhver som abonnerer på, kjøper eller bruker OBOS-tjenester. En OBOS-kunde kan også være OBOS-medlem.

OBOS-medlem er enhver fysisk eller juridisk person som har fått opprettet medlemsnummer i OBOS og som har betalt andelsinnskudd.

OBOS-tjeneste er de ytelser som tilbys av et selskap i OBOS-konsernet.

Personopplysninger er informasjon som typisk direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson, eksempelvis navn, adresse, fødselsdato, osv.

Personvernlovgivningen er den norske personopplysningsloven med forskrifter, herunder personvernforordningen/General Data Protection Regulation (GDPR) slik denne er implementert gjennom personopplysningsloven.

OBOS leverer ulike tjenester. Informasjonen vi samler inn om deg avhenger noe av hvorvidt du er OBOS-medlem eller hvilke OBOS-tjenester du bruker eller kjøper. Informasjonen vi samler inn avhenger også av hvilke opplysninger du gir oss ved inngåelse av medlemskap, ved kjøp av tjeneste, nedlasting av app eller i andre sammenhenger, for eksempel på «Min side», hvor du kan gi opplysninger om dine interesser og måten du ønsker at OBOS skal kontakte deg på.

Ved innmelding i OBOS registrerer OBOS følgende personopplysninger i medlemsregisteret: navn, fødselsdato, fødselsnummer, full adresse, innmeldt dato, land, kjønn, e-postadresse, telefonnummer. Alle disse opplysningene oppgis av deg. Du må også velge betalingsmetode. OBOS vil deretter registrere dato for innbetaling av andelsinnskudd og medlemskontingent, hvorpå medlemsnummer tildeles og registreres av OBOS. Ovennevnte personopplysninger kan også samles inn om OBOS-kunder i den grad OBOS har behov for dette for å levere sine tjenester. I forbindelse med visse handlinger eller transaksjoner vil det være påkrevd med innsamling og lagring av personnummer, evt. D-nummer/statsborgerskap. Tidvis vil OBOS være pålagt å registrere gyldig legitimasjon som kan bekrefte kundens identitet.

Andre opplysninger kan OBOS-medlemmer og OBOS-kunder frivillig registrere, eksempelvis på «Min side» eller i apper som OBOS tilbyr.

Ved behov vil OBOS også kunne innhente og registrere personopplysninger fra andre kilder, for eksempel kontaktinformasjon fra Folkeregisteret, og opplysninger fra OBOS’ samarbeidspartnere i fordelsprogrammet samt foreta kredittsjekk via ekstern leverandør.

Vi viser også til vår cookie policy hva gjelder bruk av vår nettside.

Det er frivillig å avgi personopplysninger til OBOS. For å kunne administrere ditt OBOS-medlemskap på en forsvarlig måte, må vi som et minimum registrere navn, fødselsdato, full adresse, innmeldt dato, medlemsnummer og dato for innbetalinger av andelsinnskudd og medlemskontingent.

Du har med andre ord ingen plikt til å oppgi personopplysninger til OBOS, men dersom du velger å la være, er det mulig at du ikke kan være OBOS-medlem, OBOS-kunde eller at vi ikke kan eller har lov til å yte deg våre tjenester, fordi vi eksempelvis ikke kan fakturere deg for medlemskapet, levere tjenester eller følge lovpålagte registreringsplikter.

OBOS leverer ulike tjenester. Informasjonen vi samler inn om deg og når det samles inn personopplysninger avhenger av hvorvidt du er OBOS-medlem eller hvilke OBOS-tjenester du bruker eller kjøper. Vi samler inn personopplysninger som:

 • du oppgir til oss for eksempel når du kjøper bolig, blir OBOS-medlem, kjøper eller registrerer deg for våre tjenester, melder deg på våre nyhetsbrev, konkurranser eller lignende eller kontakter oss med spørsmål eller klage.
 • vi mottar fra andre kilder, så som andre tjenesteytere eller fra offentlig tilgjengelige registre (f. eks. Folkeregisteret eller Datafactory).
 • relateres til din betalingshistorikk, eksempelvis tidspunkt for betaling av andelsinnskudd og medlemskontingent.
 • viser status for ditt OBOS-medlemskap, eksempelvis endringer du selv iverksetter på «Min side» eller muntlig gjennom kontakt til medlemsavdelingen.
 • utøvelse av dine rettigheter og fordeler som OBOS-medlem, eksempelvis tidspunkt og lokasjon for utøvelse av fortrinnsrett.
 • registreres automatisk når du bruker en av våre tjenester, for eksempel når du bruker OBOS-appen, gjør endringer på «Min side» eller besøker våre nettsider (se også vår cookie policy).
 • du i forbindelse med kjøp av tjeneste fra et selskap i OBOS-konsernet har avgitt til selskapet og som fremgår av egen personvernerklæring datterselskapet.

Hovedformålet med OBOS’ innsamling, registrering og ulik behandling av personopplysninger er å forvalte, administrere og følge opp OBOS-medlemskapet på en best mulig måte. For eksempel behandles dine opplysninger i denne forbindelse til:

 • utstedelse av medlemskort og adgang/passord til medlemssider på internett eller arrangement forbeholdt OBOS-medlemmer
 • identifikasjon av OBOS-medlemmer og OBOS-kunder, herunder verifisering ved kjøp av vare eller tjeneste der det ytes medlemskapsrabatt
 • å drifte, administrere og vedlikeholde medlemsregisteret til OBOS
 • oppfølging av rettigheter for OBOS-medlemmer, slik som forkjøpsrett eller leierett til bolig eller bruk av andre medlemsfordeler
 • å passe på og sikre at tjenestene hele tiden fungerer slik de skal og holder den kvaliteten de skal ha
 • informere innad i OBOS-konsernet relevante opplysninger om ditt medlems- eller kundeforhold, herunder i forbindelse med markedsføringsaktiviteter
 • håndtere andelskapitalen/kontingenter
 • å informere deg om vesentlig informasjon knyttet til OBOS-medlemskapet
 • å holde deg informert om og følge opp ditt eventuelle boligkjøp
 • å informere deg om prosjekter der du har anledning til å benytte forkjøpsrett
 • å informere deg om innhold og endringer i fordelsprogrammet til OBOS-medlemmer der selskaper i OBOS-konsernet samt dets samarbeidspartnere tilbyr rabatter/fordeler til OBOS-medlemmer
 • distribusjon av OBOS-bladet og nyhetsbrev
 • fakturering, kredittkontroll og betalingsoppfølging, og
 • feilretting, kundeservice og klagebehandling.

Et annet hovedformål for OBOS behandling av personopplysninger er å levere OBOS-tjenester til OBOS-kunder i henhold til avtale.

OBOS bruker i tillegg informasjon som vi registrerer om deg som OBOS-medlem eller OBOS-kunde til følgende formål:

 • Overholdelse av lovbestemte plikter: OBOS behandler personopplysninger for å oppfylle lovfestede plikter, f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel etter bokføringsloven § 13, rettsregistering i henhold til burettslagslova § 6-2, føring av andelseierbok etter bustadbyggjelagslova § 4-2 eller kundekontroll, undersøkelse og rapportering etter hvitvaskingsloven.
 • Analyse/Utvikling: Vi behandler personopplysninger for å forstå behovene til OBOS-medlemmer og OBOS-kunder og for å forbedre og videreutvikle vår boligbygging og våre tjenester. Slik utvikling og analyse gjøres hovedsakelig gjennom at personopplysninger blir anonymisert, eventuelt pseudonymisert, og benyttes på aggregert nivå. OBOS benytter eksempelvis statistiske data for å gruppere OBOS-medlemmer og OBOS-kunder i henhold til faktorer som varighet på medlemskap, fakturering, bosted eller alder og for å utarbeide analyser/rapporter om hvordan slike faktorer kan påvirke bruken av OBOS-medlemskapet eller OBOS’ tjenester eller ved utvikling eller forbedring av OBOS-tjenester.
 • Salg/markedsføring: Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av tjenester fra selskaper i OBOS-konsernet og deres samarbeidspartnere, herunder
  • utsendelse av nyhetsbrev eller andre elektroniske henvendelser som inneholder markedsføring forutsatt at dette er tillatt etter gjeldende lovgivning eller er basert på ditt samtykke. OBOS ønsker at OBOS-medlemmer får tilgang til de tilbud og fordeler som medlemskapet innebærer og det kan i den forbindelse være hensiktsmessig at tredjeparter bistår OBOS med dette.
  • utsendelse av adressert post som inneholder markedsføring forutsatt at dette er tillatt etter gjeldende lovgivning eller er basert på ditt samtykke
  • relasjonssamtaler per telefon som kan inneholde markedsføring av tjenester forutsatt at dette er tillatt etter gjeldende lovgivning eller er basert på ditt samtykke
  • å lage målgrupper for markedsføring samt individuelt å tilpasse markedsføringen (profilering) basert på lagret kundedata, eksempelvis ved å gi individuelle anbefalinger eller målrettet innhold til OBOS-medlemmer eller OBOS-kunder i nyhetsbrev
  • kundetilfredshetsundersøkelser, markedsanalyser, o.l.
  • vasking av kontaktinformasjon mot reservasjonsregisteret og Folkeregisteret
  • i forbindelse med utnyttelse av OBOS-medlemmenes fordelsprogram, kontroll av medlemsstatus ved kjøp av tjenester fra selskaper i OBOS-konsernet eller OBOS samarbeidspartnere
  • innenfor lovbestemte regler sammenstille persondata mot data fra tredjeparter, slik som Google, Schibsted, Amedia og TV2 og andre digitale aktører for at vi kan kommunisere med deg og andre brukere som deg gjennom disse kanalene. Les mer om tilpasset annonsering hos eksterne samarbeidspartnere under «Nærmere om annonsering som er spesielt tilpasset en målgruppe hos eksterne samarbeidspartnere (annonse-medier)».

   Merk at OBOS har lagt til rette for at du kan reservere deg mot personalisert kommunikasjon i markedsføringsøyemed på epost og hos våre eksterne samarbeidspartnere. Mer om dette kan du lese nedenfor.
 • Andre formål du har gitt ditt samtykke til: OBOS vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til. Slike samtykker kan når som helst trekkes tilbake.

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittet ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil variere. Til eksempel krever bokføringsloven §13 at noe regnskapsmateriale (f.eks. fakturaopplysninger) må lagres i fem år, mens annet regnskapsmateriale skal lagres i tre og et halvt år etter regnskapsårets slutt. Flere av dine personopplysninger, slik som kontaktopplysninger, har vi behov for å lagre så lenge du er OBOS-medlem, samt en viss periode etter dette, bl.a. under visse vilkår har vi krav til å gjenoppfriske din ansiennitet dersom du velger å bli OBOS-medlem igjen (med mindre du insisterer på å bli slettet).

Dersom du melder deg ut av OBOS, eller utelukkes som medlem av OBOS etter de regler som gjelder i boligbyggelagsloven og OBOS' vedtekter, vil personopplysningene om deg bli slettet fra registeret uten ugrunnet opphold.

Dersom du ikke betaler medlemskontingenten i OBOS, blir du ikke automatisk slettet fra medlemsregisteret. Opplysningene om deg blir etter en tid overført til en egen historisk- og spesielt skjermet database. Grunnen til at vi tar vare på personopplysningene, er at det kan oppstå tvist om medlemsrettigheter lenge etter at et medlem har sluttet å betale kontingent.

Andre typer personopplysninger (f.eks. eposter og loggført dialog med medlemsservice eller valgte preferanser på «Min side») vil gjerne ha et kortere lagringsbehov.

For å forstå våre OBOS-medlemmer og OBOS-kunder best mulig, er historiske data av stor verdi for OBOS. Vi ønsker likevel ikke at dette skal gå unødvendig ut over ditt personvern. Derfor tilstreber vi anonymisering av historiske data som ikke er nødvendige for å levere våre tjenester. Slik anonymisering av persondata gjør det mulig for OBOS å utnytte verdien som ligger i dataanalyse på en personvernvennlig måte.

OBOS' hovedmål er å skaffe medlemmene bolig og forvalte disse eiendommene. Samtidig utvikler og administrerer OBOS et fordelsprogram for medlemmene, der medlemmene kan ta del i ulike tjenester, tilbud og fordeler fra både selskap i OBOS-konsernet samt OBOS’ samarbeidspartnere. Relevante opplysninger deles derfor med selskap innad i OBOS-konsernet samt til en begrenset grad til eksterne samarbeidspartnere til bruk for de samme formålene som beskrevet ovenfor. For å ha en effektiv og økonomisk drift, baserer flere selskap i OBOS-konsernet seg på det samme informasjonssystemet, hvor tilganger og funksjoner knyttet til personopplysninger, er definert ut ifra tjenstlig behov.

Enkelte tredjeparter utfører tjenester på våre vegne og hjelper oss med drift av virksomheten og levering av tjenester, f.eks. kjøper vi ulike dataprogram- og lagringstjenester av eksterne tredjeparter eller benytter ulike underleverandører i vår boligproduksjon og oppfølging av boligkjøp. OBOS kan tidvis foreta annonsering som er spesielt tilpasset deg eller ulike målgrupper hos eksterne samarbeidspartnere, se mer om dette nedenfor. Slike tredjeparter samt samarbeidspartnere som deltar i OBOS-fordelsprogram, gis tilgang til personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for deres leveranser til OBOS samt for verifisering av deg som OBOS-medlem eller OBOS-kunde.

All behandling av personopplysninger som skjer av datterselskaper i OBOS-konsernet, OBOS’ samarbeidspartnere i fordelsprogrammet eller andre tredjeparter, skjer i henhold til inngåtte databehandleravtaler som stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert konkrete krav til informasjonssikkerhet. Dersom slike tredjeparter skulle befinne seg utenfor EU, vil vi såfremt det er påkrevd, benytte EU kommisjonens standardkontrakt som skal være med å sikre et tilfredsstillende beskyttelsesnivå.

Relevante personopplysninger vil kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede i den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd.

Utlevering av personopplysninger kan også skje i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, fusjon, oppkjøp, sammenslåing eller deling av borettslag eller salg eller overføring av OBOS-eiendeler eller OBOS-tjenester til et annet selskap.

OBOS sammenstiller tidvis kontaktopplysninger til OBOS-medlemmer og/eller OBOS-Interessenter og etablerer kundesegmenter/målgrupper for å tilpasse annonser hos eksterne samarbeidspartnere som tilbyr annonse-plass (annonse-medier), eksempelvis Schibsted, Amedia eller TV2 sine digitale medier. Du kan dermed oppleve å se tilpassede annonser fra oss på slike eksterne medier. Vi vil da på sikker måte utveksle en begrenset del av din kontaktinformasjon (typisk epostadresse og telefonnummer som er pseudonymisert) med annonse-mediet. Dine pseudonymiserte kontaktopplysninger vil bli sammenstilt med mediets egne pseudonymiserte kontaktopplysninger fra deres brukerregistre, noe som muliggjør at tilpasset annonse kan presenteres deg (eller unntas deg) i digitale flater hos annonse-mediet basert på et opprettet kundesegment/målgruppe. Dette gjøres for at våre annonser skal oppleves som mer relevant for deg enn en generell annonse og at du gjerne skal slippe annonser som ikke oppleves relevante. Et eksempel på dette er at en OBOS-interessent som har gitt sitt samtykke til å motta informasjon og markedsføring om et boligprosjekt på ovennevnte måte, vil kunne få opp annonser om dette boligprosjektet hos et eksternt medie, typisk en norsk nettavis.

Dine pseudonymiserte kontaktopplysninger benyttes hos slike medier kun til å gjennomføre plasseringen av annonsen og vil kunne lagres hos dem inntil tretti dager før sletting.

Du kan reservere deg på «Min side» mot at vi gir deg tilpassede annonser hos slike eksterne samarbeidspartnere, eventuelt kan du reservere deg mot samme behandling også hos det enkelte annonsemediet når annonse vises. En oppdatert oversikt over hvilke eksterne samarbeidspartnere som benyttes og mer utfyllende informasjon om denne praksisen, er tilgjengelig her.

Det rettslige grunnlag for behandling av dine personopplysninger vil variere avhengig av situasjonen, herunder din status som OBOS-medlem eller OBOS-kunde og hva slags tjeneste(r) OBOS skal levere. På generell basis viser følgende våre benyttede behandlingsgrunnlag i prioritert rekkefølge:

 • Overholdelse av lovbestemte plikter: OBOS er lovpålagt å samle inn og lagre diverse personopplysninger. Eksempelvis krever bokføringsloven at diverse regnskapsmateriale (f.eks. fakturaopplysninger) lagres i 5 år etter regnskapsårets slutt. Andre eksempler er at OBOS samler inn opplysninger i forbindelse med rettsregistering i henhold til burettslagslova § 6-2 eller føring av andelseierbok etter bustadbyggjelagslova § 4-2. Et siste eksempel som kan nevnes er at OBOS utfører lovpålagt kundekontroll, undersøkelse og rapportering etter hvitvaskingsloven i forbindelse med leveranse av bank- og eiendomsmeglertjenester.
 • Nødvendig for å oppfylle en avtale: OBOS behandler dine registrerte personopplysninger i henhold til avtalen med deg som OBOS-medlem eller OBOS-kunde. Som hovedregel vil dette også gjelde den behandling som skjer i regi av OBOS' datterselskaper. Dette fordi disse selskapene har en viktig rolle som bidragsyter til OBOS-medlemskapet. De forpliktelser som ligger i avtalen mellom OBOS og deg som OBOS-medlem eller OBOS-kunde, nødvendiggjør behandling av dine personopplysninger. Eksempelvis er det nødvendig for OBOS å ha et oppdatert medlemsregister som viser dine kontaktdetaljer og din ansiennitet i tilfeller der du ønsker å benytte din forkjøpsrett på en OBOS-bolig. OBOS anser videre at det er en viktig del av avtalen å gi deg god informasjon om OBOS-medlemskapet, dets innhold og ikke minst hvilke fordeler du kan benytte deg av gjennom fordelsprogrammet som er i kontinuerlig utvikling.
 • Berettiget interesse: OBOS har en berettiget interesse i å markedsføre OBOS-tjenester og OBOS-medlemskapet samt dets innhold direkte til eksisterende OBOS-medlemmer og OBOS-kunder. OBOS vil likevel ikke gjøre dette i de tilfeller der dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter må anses å gå foran.
 • Samtykke: I noen tilfeller vil OBOS ønske å behandle personopplysninger utover de grunnlagene som er nevnt ovenfor. OBOS vil da ikke foreta behandling av dine personopplysninger, med mindre vi har fått et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg. Dette gjelder typisk i tilfeller hvor formålet for behandlingen av personopplysninger klart faller utenfor det medlemsavtalen naturlig omfatter. Et annet eksempel er at vi vil be om ditt samtykke før vi eventuelt tillater at en samarbeidspartner i fordelsprogrammet kan kontakte deg direkte. Dine samtykker kan du når som helst trekke tilbake.

Det er OBOS ved konsernsjefen som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger i OBOS BBL. Administrasjonen er likevel delegert ansvar for behandling, administrasjon og forvaltning av medlemsregisteret i det daglige, inklusiv administrasjon og utvikling av fordelsprogrammet samt besvare henvendelser om OBOS’ behandling av personopplysninger.

Når det gjelder behandling av personopplysninger i datterselskap i OBOS-konsernet, ligger behandlingsansvaret hos selskapets daglig leder.

OBOS-konsernet har etablert et personvernombud som skal bidra til at OBOS følger personvernlovgivningen og være en ressurs for selskapene i OBOS-konsernet i spørsmål som har å gjøre med personvern i OBOS.

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem. Videre foretar vi med jevne mellomrom risikoanalyser og sikkerhetsrevisjoner for å evaluere risikoen for brudd på personopplysningssikkerheten, dvs. at dine personopplysninger kan komme på avveie eller bli misbrukt.

Det er bare utvalgte medarbeidere i OBOS som har tilgang til medlemsregisteret. OBOS har gode rutiner for tilgangskontroll med medlemsregisteret og for hvordan personopplysningene skal behandles. Tilgangen er regulert gjennom adgangskontroll med passord.

Våre behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte, slik at de skal være forhindret fra urettmessig bruk, komme uberettigede i hende og slik at personopplysingslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.

Bruk av «Min side» krever innlogging. Tilsvarende vil flere av OBOS-tjenester og Apper være tilgangsstyrt for å beskytte mot uautorisert tilgang. Du er selv ansvarlig for å holde påloggingsinformasjonen (brukernavn og passord) etc. konfidensiell.

Som OBOS-medlem eller OBOS-kunde har du rett til:

 • Innsyn: Du har rett til å få vite hvilken informasjon vi har registrert om deg (med de begrensningene som følger av gjeldende lovgivning) Begrenset innsyn kan du få ved å logge deg inn på «Min side». For mer utfyllende innsyn kan du kontakte OBOS på epostadresse: medlemsservice@obos.no eller via telefon 22 86 55 00. Ta gjerne direkte kontakt med OBOS’ datterselskap, dersom henvendelsen gjelder dette datterselskapets behandling av dine personopplysninger.
 • Retting og sletting: Du kan kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes av OBOS. Du kan også selv korrigere personopplysninger på «Min side» og i flere av våre tjenester og apper.
 • Trekke samtykke: Du kan når som helst trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt til OBOS til å behandle dine personopplysninger. Eksempelvis kan du enkelt melde deg av nyhetsbrev du mottar på epost.
 • Reservere deg mot uønsket markedsføring: Du kan reservere deg mot ulike former for direkte markedsføring (epost, telefonsalg, adressert post, SMS, o.l.), tilpasset annonsering hos eksterne tredjeparter og bruk av profilering i markedsføringsøyemed. Dette gjør du enkelt på «Min side» eller ved å kontakte medlemsavdelingen i OBOS ved medlemsservice på medlemsservice@obos.no eller telefon 22 86 55 00.

  Vær oppmerksom på at OBOS har både plikt og behov for å kommunisere med alle OBOS-medlemmer samt OBOS-kunder på en fornuftig måte. Viktig informasjon som angår ditt OBOS-medlemskap eller kundeforhold med OBOS, kan du ikke reservere deg mot uten samtidig å avslutte medlemskapet, ditt kundeforhold eller leveranse av OBOS-tjeneste. Du har likevel anledning til å påvirke i hvilke kanaler slik informasjon skal kommuniseres til deg. Dersom du reserverer deg, kan det dessuten være at du ikke får tilgang til alle de fordeler som er tilgjengelig for OBOS-medlemmer samt at du vil oppleve at ditt OBOS-medlemskap eller OBOS-tjeneste vil føles mindre relevant enn før.

Dersom du ønsker å utøve noen av de ovennevnte rettighetene, kan dette i stor grad gjennomføres på «Min side», eventuelt kan du kontakte medlemsavdelingen i OBOS ved medlemsservice på medlemsservice@obos.no eller telefon 22 86 55 00.

Retten til sletting blir gjerne omtalt som "retten til å bli glemt". Dette er en rettighet som er etablert for at personer skal ha muligheten til å legge ting bak seg og å starte med "blanke ark". Denne rettigheten lar seg imidlertid ikke kombinere med det å ha et medlemskap eller kundeforhold hos OBOS. Av og til kan også lovpålegg gjøre det påkrevd for OBOS å lagre opplysninger vi har om deg, til tross for at du kan ha et ønske om å bli glemt.

Du har således rett til å be om sletting av alle data vi har lagret om deg, dersom ditt medlemskap eller kundeforhold hos OBOS er – eller er i ferd med – å bli avsluttet. I slike tilfeller vil vi be deg om å identifisere deg slik at vi er sikre på at ikke uvedkommende ber om dette. OBOS sletteplikt gjelder kun i den utstrekning personopplysningene ikke er påkrevd å beholde gjennom lov eller er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eventuelt er nødvendig for å forfølge, fastlegge eller forsvare et mulig rettskrav.

OBOS bruker folkeregisteret og reservasjonsregisteret i Brønnøysund for å sikre kvalitet på persondata, samt sikre at vi respekterer reservasjoner mot markedsføring. Disse opplysningene sletter vi heller ikke.

Om du ønsker å slette personopplysninger fra noen av appene fra OBOS, kan du finne nærmere om dette under Innstillinger i appen.

OBOS mener det er viktig å føre en ansvarlig forretningsvirksomhet, der man verdsetter og verner om personopplysninger som er gitt i tiltro til oss.

Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen kan du kontakte medlemsavdelingen i OBOS ved medlemsservice på medlemsservice@obos.no eller telefon 22 86 55 00. Du kan også benytte følgende kontaktopplysninger:

OBOS BBL
Postboks 6666 St Olavs Plass
0129 OSLO

Kontaktopplysninger til datterselskap i OBOS-konsernet finnes på de respektive selskapers hjemmesider.

Dersom du mener at vi handler i strid med denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning, vil vi gjerne høre fra deg. Du har også anledning til å klage til Datatilsynet.

OBOS-konsernet har en mangfoldig forretningsdrift og både OBOS-medlemskapet og OBOS-tjenester er i stadig utvikling. Dessuten opererer OBOS i næringer der lovkrav og offentlige reguleringer utvikler seg over tid. OBOS har derfor tidvis behov for å oppdatere personvernerklæringen og vi tar dermed forbehold om at det vil kunne skje endringer i denne i fremtiden.

Følgelig oppfordrer vi deg derfor til jevnlig å sjekke siste versjon av denne personvernerklæringen på vårt nettsted. Ved mindre endringer vil vi normalt kunngjøre dette på hjemmesiden, i OBOS-bladet, nyhetsbrev eller lignende. Dersom vi gjennomfører vesentlige endringer i personvernerklæringen vil du motta varsel direkte gjennom tilgjengelige kanaler som eksempelvis gjennom e-post eller på sms.

Dato for sist endring av personvernerklæringen fremgår nederst på siden.

Dersom du er inne på OBOS' hjemmesider eller andre tilknyttede internett-applikasjoner (for eksempel styrerommet.net og herborvi.no), etterlates enkelte elektroniske spor. OBOS vil da for en periode registrere visse opplysninger gjennom såkalte cookies (informasjonskapsler). En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside lagres på din datamaskin. OBOS benytter informasjonskapslene til å generere statistikk og de kan benyttes i forbindelse med markedsføring av tilbud og medlemsfordeler gjennom fordelsprogrammet. Informasjonskapslene registrerer bruken av hjemmesidene til OBOS og gir blant annet grunnlag for forbedring av disse samt tilrettelegger for en bedre brukeropplevelse.

Nærmere informasjon om OBOS bruk av informasjonskapsler/cookies finnes i vår cookie policy.

Datterselskap og tjenester

Sist endret: 22. mai 2023