Hopp til innholdet

Våre forretningsområder

OBOS har virksomhet innen boligutvikling, bank, forsikring, eiendomsmegling, forvaltning, rådgivning, næringseiendom og digitale tjenester.

Obos_Faste_BoligObos_Faste_Bolig

OBOS kan mer enn bare bolig. I OBOS er verdiskapning å utøve samfunnsansvar, skape merverdi for medlemmene og oppnå lønnsom vekst over tid. 

Boligutvikling

Boligutvikling er et hovedområde i OBOS-konsernet. Boligbyggingen i Norge, Sverige og Danmark er samlet i divisjonen for boligutvikling.

I Norge skjer boligbyggingen gjennom selskapene OBOS Nye Hjem, OBOS Fornebu(Lenke ut) og Block Watne(Lenke ut). I Sverige skjer den gjennom OBOS Sverige(Lenke ut), med merkevarene Myresjöhus(Lenke ut) og SmålandsVillan(Lenke ut), samt gjennom Kärnhem(Lenke ut).

Forvaltning og rådgivning

Forvaltning og rådgivning er også en viktig del av OBOS-konsernet. OBOS utøver forretningsførsel for en rekke boligselskaper. Det omfatter både administrativ og økonomisk bistand og rådgivning primært til styrer i boligselskaper, samt innkreving og regnskapsførsel for denne kundegruppen. OBOS tilbyr også teknisk rådgivning(Lenke ut), noe som i hovedsak omfatter ingeniørbistand til byggeiere innen ulike fagområder, både boligbygg og næringsbygg.

Næringseiendom

OBOS Eiendom(Lenke ut) investerer hovedsakelig i kontorer, kjøpesentre, forretningslokaler, hoteller, sykehus og skolebygg. De fleste prosjekter i byer og tettsteder kombinerer i dag bolig og næring, noe som gir OBOS Forretningsbygg en viktig rolle i byutviklingsprosjekter.

Bank, forsikring og eiendomsmegling

OBOS-banken(Lenke ut) er en landsdekkende fullservicebank med vekt på bolig og eiendom. OBOS har over flere år tilbudt gode forsikringer til kunder og medlemmer. I dag skjer det gjennom et tett samarbeid med Tryg Forsikring. OBOS Eiendomsmeglere(Lenke ut) dekker store deler av Sør-Norge, med fokus på Oslo og Akershus.

Digitale tjenester

For å styrke satsingen på digitalisering og innovasjon etablerte OBOS et nytt forretningsområde for digitale tjenester i 2017. Divisjonene har ansvaret for felles, digital kundekommunikasjon i konsernet og ny digital forretningsutvikling på tvers av forretningsområder.