Gjør energisparegrep enkelt

Nye energikrav betyr at energisparetiltak blir enda viktigere. Med støtteordninger og digitale løsninger kan dere ta smarte skritt mot en mer energieffektiv framtid.

  • Tekst Lisbeth Gulbrandsen
  • Foto Jan Khür

EU kommer med et nytt bygningsenergidirektiv som også kommer til å påvirke norske boligselskap. Formålet med EUs direktiv er å kutte energibruken i bygg og boliger i tråd med Paris-avtalen.

– Selv om det er usikkert hvilke krav norske myndigheter vil stille til energibruk i framtidens boliger, er det ingen grunn til å vente med rehabilitering. Vedlikehold og energisparing må ses på i sammenheng, mener Kjell Magne Brobakken, daglig leder i OBOS Prosjekt.

– Gjør du energisparingstiltak når du likevel skal rehabilitere, er det mye å vinne. Du reduserer utslipp, reduserer strømutgiftene og får et mer bærekraftig bygg, sier han.

Få tips og oversikt i Styrerommet

På Styrerommet kan styrene enkelt lage en oversikt over tilstanden til bygningene. I vedlikehold- og bærekraftmodulen kan dere legge opp en vedlikeholdsplan med budsjettering, avtaler og dokumenter, og få gode tips om energisparetiltak.

Aktuelle tiltak kan være etterisolering av vegger og tak, bytte av vinduer, installering av solcellepanel, varmepumpe eller ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner.

Modulen har et trafikklyssystem med grønt, gult og rødt lys som gir en oversikt over tilstanden på de forskjellige områdene, og hvor det bør gjøres tiltak.

Les kundehistorier fra OBOS Prosjekt

– Vedlikehold og energisparing må ses på i sammenheng, sier Kjell Magne Brobakken, daglig leder i OBOS Prosjekt.

– Ved å ta i bruk vedlikehold- og bærekraftmodulen blir man veiledet gjennom en systematisk gjennomgang av eksisterende eiendomsmasse, og får en tilstandsvurdering av denne. Ved å legge inn dokumentasjonen for selskapets bygg og anlegg, har selskapet samlet dokumentasjon, tilstand og tiltak i et system som følger selskapet over tid, forenkler selskapets drift og forvaltning, og sikrer verdiene for framtiden, sier Brobakken.

Carina Hiorth er prosjektleder i OBOS Prosjekt, og forteller at det er enkelt for styrene å ta i bruk modulen.

– Modulen er lagt opp slik at styrene skal kunne registrere tilstanden på bygningene, for eksempel ved å legge inn bilder direkte fra mobilen. Styrene kan sette opp en tiltaksplan med tidslinje fram i tid, og får også oversikt over tidligere gjennomførte tiltak, sier Hiorth.

Ny støtteordning for energisparetiltak

ENOVA har lansert en ny støtteordning hvor boligselskap kan få dekket inntil 30 prosent av kostnadene til energieffektiviseringstiltak. For å kunne søke må man oppnå minst 20 prosent reduksjon i kjøpt strøm for hele bygningsmassen. Det er derfor viktig å få gjennomført en kartlegging av potensialet for energisparing, slik at man ser at det er et realistisk mål å redusere energibruken med minst 20 prosent.

OBOS Prosjekt har lang erfaring og bred kompetanse med vedlikehold- og rehabiliteringsprosjekter, og kan hjelpe dere med å kartlegge potensialet for energisparing. ENOVA gir også støtte til boligselskap som ønsker å gjennomføre en slik energikartlegging.

Hvis boligselskap skal søke støtte fra ENOVA i høst til energieffektiviseringstiltak, er fristen 24. november. Blir tiden for knapp til å få gjort kartleggingen i tide, er ny frist 22. mars neste år. ENOVAs støtte til energikartlegging har ingen søknadsfrister.

Les mer og ta kontakt