Bilde av en gangbro i tre over myrdekt landskap
Økonomi

Vi rigger oss for eldrebølgen

For å håndtere den kommende eldrebølgen må flere eldre bo hjemme lenger. OBOS rigger seg for framtiden og trapper derfor opp satsingen på eldreboliger.

At eldrebølgen er på vei, er ingen hemmelighet. Andelen eldre vil øke kraftig de neste tiårene, og den betydelige økningen av antall eldre i Norge kommer i hovedsak av to ting: At vi lever lenger – og at generasjonene født under den store «babyboomen» etter andre verdenskrig, har blitt godt voksne.

På bølgelengde med eldrebølgen

I takt med at befolkningen eldes, vil det bli behov for å bygge flere boliger til eldre som har et behov for helse- og omsorgstjenester, men som er for friske til å bo på et sykehjem. Prognosesenteret har beregnet det årlige boligbehovet fram til 2025 å være på rundt 26 500 boliger, og hele 75 % av dette boligbehovet kommer som følge av økningen i befolkningen over 65 år.

Myndighetene legger opp til at eldre skal bo lengst mulig i eget hjem, noe også mange ønsker selv, men de færreste norske hjem er laget slik at man kan bli boende når helsa svikter. Utfordringen nå er at det ikke er nok tilpassede boliger. For å møte denne utviklingen vil OBOS etablere boliger for eldre flere steder.

– Vi vet at eldrebølgen kommer til å slå over oss, og at det blir flere som ønsker – og må – bo hjemme lenger. For å møte behovet blir det viktig å både tenke og bygge annerledes framover, sier Trine Hauglund Overgård.

Hauglund Overgård er prosjektsjef på Bølgelengden på Lambertseter i Oslo. Bølgelengden er et pilotprosjekt for et nytt seniorkonsept rettet spesielt mot dem som ønsker å bo hjemme lenger, eller som av ulike grunner ønsker selskap eller litt ekstra trygghet i hverdagen.

Med bakgrunn i flere innsiktsrunder og medvirkning, bygges det 61 boliger for eldre som er basert på deres faktiske ønsker og behov. Beboerne i Bølgelengden har blant annet tilgang på en husvert med helsefaglig bakgrunn som kan svare på spørsmål, hjelpe med praktiske ting og arrangere ulike aktiviteter.

Det er også mulig å bestille tilleggstjenester, som hjemmehjelp, rengjøring og praktisk hjelp som innkjøp og følge til legen. Alle leilighetene har også direkte tilknytning til felleslokalene i andre etasje, hvor det alltid er kaffe og te – og selskap. Her finner du bibliotek, kjøkken og utgang til flotte uteområder.

– Vi har lagt stor vekt på det sosiale aspektet, ettersom vi vet at sosiale relasjoner og gode naboer beriker og forlenger livet. Et godt fellesskap er veldig viktig for å ha det bra, sier Overgård.

– Jeg er overbevist om at dette blir en viktig del av boligutviklingen framover. I bunn og grunn sørger vi for at de eldste i samfunnet kan bo trygt, godt og lenger i eget hjem.

Utviklingsdirektør Christina Solli Ektvedt og prosjektsjef Trine Hauglund Overgård ser fram til å kunne tilby nye hjem til en eldre målgruppe på Bølgelengden. Foto: Åsmund Holien Mo.

Girer opp seniorsatsingen

Parallelt med byggingen av Bølgelengden, er OBOS i gang med å planlegge tilsvarende prosjekter på Fornebu, Ulven og Vollebekk.

– Mange ønsker å bo hjemme lengst mulig, men det er stor mangel på egnede boliger hvor eldre kan bo trygt og ha mulighet for sosialt fellesskap, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

– Vi får stadig spørsmål fra medlemmer om hva OBOS vil gjøre med dette, og har bestemt oss for å gire opp satsingen på boliger for eldre. Dette var også et tema på generalforsamlingen i juni. Vi har noen prosjekter på gang nå, men vil satse ytterligere på dette i takt med befolkningsutviklingen.

OBOS har tatt initiativ til et samarbeid med Oslo kommune for å finne løsninger som gjør eldreboliger tilgjengelig for flere.

– Eldreprosjekter med romslige fellesarealer, aktiviteter og helsefaglig bemanning er kostnadskrevende. Målet vårt er å få ned prisene på boligene og slik gjøre det mulig for flere eldre å kunne kjøpe seg inn. Da må kommunen åpne opp for at vi kan bygge flere mindre leiligheter i seniorprosjekter for godt voksne som planlegger for en trygg og god alderdom, sier Siraj.

Ny satsing: Skal bygge flere hundre eldreboliger

Politikerne må åpne for at det skal bli mulig å bygge flere mindre leiligheter i seniorprosjekter, påpeker konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. Foto: Åsmund Holien Mo.

Praktisk og familienært

Ulven i Oslo er Marit Helene Holen strålende fornøyd med sin nye leilighet i borettslaget Ulven T. Hun er bestemor til fem, og i den nye leiligheten er det god plass til å ta imot besøk. Den 65 kvadratmeter store leiligheten er praktisk med plassbygde løsninger, to balkonger og et ekstra soverom der hun kan ta imot overnattingsgjester. Det var sønnen hennes som tipset om prosjektet.

– Jeg har fem barnebarn, så jeg ville ha et ekstra soverom slik at jeg kunne ha overnattingsplass til dem, og til familie som kommer på besøk fra andre steder i landet. Det hadde jeg råd til her.

– Dessuten kommer jeg mye nærmere familien min. Sønnen min med kone og barn bor i borettslaget ved siden av, Ulven Park, og datteren min med sin familie bor også rett i nærheten, forteller Marit Helene Holen.

Hun trives godt med å bo i en helt ny bydel.

– Det å se tilbudene som dukker opp rundt her på Ulven, og å følge utviklingen til de nye borettslagene, er spennende. Jeg trives veldig godt, sier hun.

Se Marit Helenes leilighet på Ulven

Marit Helene Holen stortrives i borettslaget Ulven T i Oslo. Med en leilighet på 65 kvadratmeter har hun endelig fått bedre plass til mer familiebesøk. Foto: Pernille Münster.
Marit Reigstad (80) bruker det største soverommet i leiligheten på Sandsliåsen i Bergen til veving. – Det var helt vesentlig å få plass til den, sier hun. Foto: Helge Hansen.
I over 50 år bodde Marit Reigstad (80) i et lite hus på Landås i Bergen. Huset var gammelt, hagen var stor, men det slitsomme vedlikeholdet var større enn gleden over god plass. Foto: Helge Hansen.

Fra hus til leilighet

Det er i overkant av 1,2 millioner personer over 60 år i Norge i dag, og de fleste er aleneboende eller par uten hjemmeværende barn.

Når det gjelder boligtype, så bor de over 60 år omtrent som befolkningen totalt. Andelen som bor i enebolig, synker imidlertid fra 60 % i aldersgruppen 60–64 år til 47 % i aldersgruppen 80+. Andelen som bor i leilighet, stiger fra 22 % i aldersgruppen 60–64 år til 39 % i aldersgruppen 80+.

En av dem som flyttet fra hus til leilighet, er formingslæreren Marit Reigstad (80). I over 50 år bodde hun i et lite hus på Landås i Bergen. Huset var gammelt og hagen var stor, men det slitsomme vedlikeholdet var større enn gleden over god plass. For tre år siden flyttet hun inn i en nybygget treromsleilighet på Sandsliåsen i Bergen.

– Jeg falt for teglsteinsveggene, som gjorde at prosjektet virket varmere enn andre. Og for altanen, som ikke har innsyn – selv om den er i første etasje. Og så er det trivelig med naturen og furutrærne rundt, sier 80-åringen.

Se leiligheten til Marit i Sandsliåsen

Hun hadde klare krav. Hun ville bo i nærheten av offentlig transport, slik at hun lett kunne komme seg til sentrum og aktivitetene der. I tillegg til en skikkelig altan, der grønne planter kunne kompensere for mangel av hage, måtte leiligheten ha to soverom. Et lite der hun selv kunne sove, og et stort, til hennes ruvende, svenske flatvev.

– Veven har fulgt meg i nærmere 40 år, så det var helt vesentlig å få plass til den, sier hun.

– Jeg har ikke savnet huset et sekund. Å flytte hit har vært en lettelse.