Storsatsing for å få flere inn på boligmarkedet

Kjøp halve, bo i hele. OBOS satser stort for at flere skal kunne kjøpe sin egen bolig.

  • Tekst Birgitte Dørum
  • Foto Jan Khür og Anne Valeur

Å eie sin egen bolig gir både økonomisk trygghet og frihet, og OBOS’ hovedformål er å skaffe bolig til medlemmene. Men hva skjer når boligprisene stiger raskere enn både lønn og sparekontoen? Når folk med helt vanlige jobber og inntekter ikke har en sjans til å kjøpe en toroms i et pressområde?

– Man tenker nytt, er svaret til Ingjerd Sælid Gilhus.

Hun har ansvar for boligkjøpsmodeller i OBOS, og kan fortelle om et skyhøyt ambisjonsnivå for å hjelpe flere inn på boligmarkedet i tiden som kommer.

– Vi lanserte OBOS Deleie i 2020, og OBOS Bostart i 2018, og etter en tydelig tilbakemelding fra medlemmene, er tiden inne for å ta satsingen til et nytt nivå. Nå blir boligkjøpsmodellene våre rett og slett veldig mye større, sier hun.

Flere tusen boliger med OBOS Deleie og Bostart

Satsingen innebærer at det i 2022 skal tilbys over 2000 boliger med denne ordningen, en tredobling sammenlignet med 2021. I Oslo og området rundt, skal cirka 70 prosent av nye borettslagsleiligheter OBOS bygger ha OBOS Bostart- og Deleie-ordning. For resten av landet er tallet 50 prosent.

– Dette er et vanvittig løft, og betyr at veldig mange flere kan kjøpe sin egen bolig, en mulighet de ellers ikke hadde fått, sier Gilhus.

Å eie egen bolig gir både trygghet og økonomisk frihet. Leder for OBOS Bostart og Deleie, Ingjerd Sælid Gilhus, ønsker flere velkommen inn på boligmarkedet med nye modeller.
OBOS Deleie ble lansert i noen utvalgte boligprosjekter for første gang i 2020, blant annet her på Ulven. Foto: Anne Valeur.
– Vi synes ikke det er riktig at man må være avhengige av mor og far for å skaffe seg noe så grunnleggende som et eget hjem, sier Gilhus.

Hvem lønner det seg for?

Hva er så poenget med OBOS Deleie, og å sitte med lån på en halv bolig og betale husleie for den andre halvparten? Du får jo ikke nødvendigvis lavere boutgifter?

– Nei, det stemmer. Selv med Deleie kan det være dyrt å bo, særlig i pressområdene. Men dette kan være en løsning for alle som på tross av sikker jobb og god betjeningsevne ikke får råd til den boligen de ønsker, sier Gilhus.

– Alternativet er å leie bolig, og da mener vi det er bedre å eie en halv bolig framfor å ikke eie noe i det hele tatt.

Mange som leier bolig sentralt i dag har så høye boutgifter at det å spare til nok egenkapital blir vanskelig. Tall viser at opp mot halvparten av alle under 30 år, og nesten 40 prosent av dem mellom 30 og 40, får hjelp av foreldrene til å kjøpe sin første bolig.

– Vi synes ikke det er riktig at man må være avhengige av mor og far for å skaffe seg noe så grunnleggende som et eget hjem, sier Gilhus.

Den andre ordningen, OBOS Bostart, er en litt annen løsning. Ordningen innebærer at du kjøper hele leiligheten, men til en litt lavere pris enn ordinær markedspris. OBOS får retten til å kjøpe den tilbake når du skal selge. Det betyr lavere lånebehov og krav til egenkapital.

– Når du kjøper boligen med OBOS Bostart blir du eier av hele boligen. Den eneste forskjellen fra et vanlig boligkjøp er at når du ønsker å selge, har OBOS rett til å kjøpe boligen tilbake, sier Gilhus.

Les også: Oppfylte ikke kravene til boliglån – kapret drømmeboligen likevel

Etterspurt av medlemmene

I fjor vår var det mye debatt rundt OBOS’ rolle som kommersiell boligbygger i et presset boligmarked, og mange mente at OBOS hadde glemt sin egen sjel i jakten på vekst og resultater. At OBOS' arbeid med boligkjøpsmodeller nå skrus opp mange hakk, er derfor ikke tilfeldig.

– På generalforsamlingen i fjor fikk vi klar beskjed om å se på hvordan vi kunne tilby boliger til flere av medlemmene våre. I ettertid spurte vi medlemmene direkte, om de ønsker at vi øker satsingen på Deleie og lignende ordninger, selv om det betyr at det totalt sett kommer litt færre OBOS-boliger ut på markedet. Og etter en undersøkelse blant flere tusen OBOS-medlemmer fikk vi et rungende «ja» til svar, sier Gilhus.

– Det er ingen tvil om at dette er noe medlemmene våre ønsker seg og etterspør.