Illustrasjoner for Nabohjelp. Illustrasjonen viser ulike verktøy, mobil og to personer.

Nabohjelp – Takk for nå

I fem år har Nabohjelp skapt møteplasser og bidratt til å løse både en og annen utfordring i hverdagen. Kanskje har vi også skapt noen vennskap.

Tusen takk for fem flotte år. Det har vært fantastisk å få bli kjent med dere.
Fortsett å ta vare på hverandre.

Selv om denne appen forsvinner, flyttes noe av Nabohjelp-funksjonaliteten inn til Vibbo, en tjeneste for beboere i borettslag og sameier forvaltet av OBOS.

Inntil neste gang – på gjensyn!

💚

Alle oss i Nabohjelp

Pssst: All data fra Nabohjelp vil bli slettet innen 31. mai 2023.