Mennesker på en stor og frodig takterrasse

Generelle forbehold ved kjøp av bolig hos OBOS

Når du skal kjøpe en ny bolig er det viktig at du – i tillegg til å se på presentasjonen på nettsiden – alltid sjekker prospekt og prisliste. Hvert prosjekt har også en salgsansvarlig som gjerne svarer på alle spørsmål du måtte ha om boligene.

Boligprosjektene som ligger ute for salg presenteres på obos.no. Noen har i tillegg egne hjemmesider. 

På obos.no viser vi også fram prosjekter som er under planlegging og utvikling. Her har vi naturlig nok ikke alle detaljer på plass ennå. Mer informasjon og endelige opplysninger om disse prosjektene legges ut før salgsstart, sammen med påmelding til salgsmøte eller informasjonsmøte.

Alle bilder, perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan derfor forekomme elementer som ikke inngår i leveransen. 

Alle våre bilder og illustrasjoner er beskyttet av opphavsretten og kan ikke kopieres eller benyttes uten vårt samtykke.

Vi tar også forbehold om endringer av standard og utførelse, samt eventuelle justeringer i boligens areal, forutsatt at dette ikke medfører vesentlige endringer av leveransen. 

Vi gjør vårt ytterste for at informasjonen som ligger på obos.no skal være oppdatert og korrekt, med forbehold om skrivefeil eller utelatelser som kan oppstå. Vi anbefaler at du alltid tar kontakt med den som er salgsansvarlig for å få full oversikt over betingelser og priser.