Slik ble Kværnerbyen til

Å transformere en 150 år gammel industritomt til et boligområde med cirka 1800 boliger og 55 000 kvadratmeter næringslokaler tar tid. Her er et tilbakeblikk på utbyggingen.

1999 til 2005

Driften på Kværner brug ble lagt ned i 1999, og eiendommen ble solgt til byutviklingsformål. I 2001 kjøpte OBOS seg inn med 50 prosent i Lodalen Utvikling AS. Over de neste årene ble reguleringsplanen utarbeidet, og i 2005 ble den vedtatt av bystyret. Samme år ble det meste av det gamle industrianlegget revet.

Slik så det ut i Lodalen i 2005, før rivingen startet. Kværnerhallen og Fyrhuset ble bevart, byggene mellom disse ble revet.

2006 

I mai startet salget av de første boligene. Over 500 mennesker møtte opp på det første salgsmøtet, som måtte flyttes fra OBOS' hovedkontor til Folket Hus for å få plass til alle. Hele det første salgstrinnet på 85 boliger ble solgt første kveld. I juni legges resten av de totalt 161 leilighetene i Turbinen borettslag ut for salg, og i november starter byggingen. 

2007

Salget av det andre borettslaget starter. Navnet er Møllehjulet, og antall boliger er 177. OBOS kjøper opp resten av Lodalen Utvikling AS og blir eneeier av tomta. Selskapet har siden skiftet navn til OBOS Kværnerbyen AS. Vannspeilet åpnes i september. Samtidig får veiene på området sine offisielle navn av Bydel Gamle Oslos navnekomité. Veinavn som Turbinveien og Smeltedigelen peker tilbake på områdets historie. I oktober står rundkjøringen med ny adkomst til Kværnerbyen ferdig, og før jul flytter de første beboerne inn i Turbinen borettslag. 

2008

I januar åpner Kværnerbyen barnehage, en liten barnehage på området med fortrinnsrett for beboere/kjøpere i Kværnerbyen. Byggingen av Møllehjulet borettslag settes i gang i februar, og i mars står hele Turbinen borettslag ferdig. Kværnerbyen får sin egen nærbutikk i august. Dette året markerer også starten for «Kulturprogrammet for Kværnerbyen», et samarbeid mellom OBOS og borettslagene som sørger for store og små kulturarrangementer i den nye bydelen som er i ferd med å vokse fram.

Slik så det ut i Kværnerbyen høsten 2008. Turbinen borettslag står ferdig, og byggingen av Møllehjulet borettslag er i gang.

2009

På slutten av året står alle leilighetene i Møllehjulet borettslag ferdig. Fyrhuset tas i bruk som Kværnerbyens eget lille kulturhus, og kulturprogrammet arrangerer flere fine arrangementer. 

2010

Salget av de første boligene i Dreieskivakvartalet starter i september. Like etter starter byggingen av Kværnerhallen, som skal forvandles fra gammelt sveiseverksted til topp moderne kontorlokaler. Kommunen åpner en stor barnehage i Kværnerbyen, Kværnerdalen barnehage.

2011

Resten av boligene i Dreieskivakvartalet legges ut for salg i løpet av året, og i april starter byggingen. I juli er første etappe i byggingen av torget Smeltedigelen over, og den nye bussholdeplassen åpnes. Buss 32 har nå endestasjon i Kværnerbyen – en liten, men viktig milepæl for den nye bydelen.

2012

Alle de fire byggene i Pelton borettslag legges ut for salg dette året, 135 leiligheter totalt. Byggingen settes i gang i september. I oktober starter salget av nok et borettslag, Francis. Kværnerbyen får sitt eget treningssenter. Det ligger i Kværnerhallen, kontorbygget hvor de første leietakerne flytter inn på høsten dette året. I Turbinveien ønsker den nye bydelens eget spisested, Backyard, gjester velkommen for første gang. 

2013 

Hele Dreieskrivakvartalet er ferdig innflyttet i september 2013. Kvartalet består av 264 leiligheter fordelt på fire bygg og to borettslag, Dreieskiva og Støpejernet. De to siste byggene i Franciskvartalet legges ut for salg. Det gjør også de to første i Kværnerbyen terrasse – det første sameiet i Kværnerbyen. I oktober er torget i Kværnerbyen, Smeltedigelen, ferdig. Kiwi åpner en ny butikk i Dreieskivakvartalet, og Kværnerbyen får sin egen frisørsalong.

Sommeren 2013 ser det slik ut i Kværnerbyen. I Turbinen og Møllehjulet har folk bodd i flere år. Dreieskivakvartalet er nesten helt ferdig, her flytter de siste inn i september dette året. Byggingen av Pelton og Francis er i gang.

2014

Byggingen av Kværnerbyen terrasse starter i februar, og de siste to byggene i dette sameiet legges ut for salg på høsten. I løpet av året får alle beboerne i Peltonkvartalets 135 leiligheter flytte inn. Kværnerbyen får også sitt eget apotek.

2015

Salgsmøtene kommer som perler på en snor i 2015. Det starter med Kværnerlia borettslag i mars, april og juni. I september og november blir de to første byggene i Kværnerbakken lagt ut for salg. Alle de 131 leilighetene i Franciskvartalet står ferdige i mai dette året, og byggingen av Kværnerlia settes i gang.

Høsten 2015 er mye på plass i Kværnerbyen. Borettslagene i Turbinen, Møllehjulet, Dreieskrivakvartalet, Pelton og Francis er ferdig bygget. Kværnerbyen terrasse har reist seg, og på tomten ved siden av har byggingen av Kværnerlia startet.

2016

Året starter med at det siste bygget i Kværnerbakken legges ut for salg i januar. Elsykler til leie kommer på plass på torget i april, og i mai starter salget av Kværnertoppen borettslag, det høyest liggende i Kværnerbyen. I sommerhalvåret går salget unna, og ved inngangen til september er alle leilighetene i Kværnerlia og Kværnerbakken solgt. I november starter salget av Kværnerdammen borettslag.

I dag er alle boligprosjekter ferdigstilt

Kværnerdammen, Kværnertoppen, Kværnerbakken og Kværnerlia er boligprosjekter som ble ferdigstilt i perioden 2017-2019. I dag er alle boligprosjekter i Kværnerbyen ferdigstilt.