Ofte stilte spørsmål

Har du fortsatt noen spørsmål rundt OBOS Deleie? Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om OBOS Deleie.

Hva er OBOS Deleie?

Hvorfor kjøpe OBOS Deleie?

For mange er det kravet til egenkapital som gjør det vanskelig å kjøpe bolig. Når du kjøper med OBOS Deleie, trenger du ikke kjøpe mer enn halvparten av boligen. For resten betaler du da et månedlig beløp, tilsvarende markedsleie, til OBOS. På den måten reduseres egenkapitalkravet, samtidig som du disponerer hele boligen selv. Du kan gradvis kjøpe deg opp i eierandel, sånn at du til slutt eier hele boligen– hvis du ønsker det. 

Hvordan fungerer OBOS Deleie?

Kort fortalt: Med OBOS Deleie kjøper du en nybygget bolig sammen med OBOS. Du og OBOS eier boligen sammen i et sameie. Du kan velge å kjøpe 50, 60, 70, 80 eller 90 prosent, mens OBOS eier resten. Du betaler da et månedlig beløp, tilsvarende markedsleie, til OBOS – mot at du disponerer hele boligen selv.

Kjøper du en bolig med OBOS Deleie må det være der du selv skal bo, altså din primærbolig.

Lån og finansiering

Trenger jeg egenkapital?

Ja. For å få et boliglån er det et krav til egenkapital. Hvor mye egenkapital du trenger, avhenger av prisen på boligen du ønsker å kjøpe.

Kravet til egenkapital er 15 prosent av den totale kjøpesummen inkludert fellesgjeld, på den andelen av boligen du kjøper. Kjøper du 50 prosent av en bolig hvor total kjøpesum er fire millioner, er den totale kjøpesummen på din andel to millioner kroner. Da må du ha en egenkapital på 300.000 kroner.

Trenger jeg finansieringsbevis?

Ja. Finansieringsbeviset er en bekreftelse fra banken på hvor mye du kan låne, og hvor mye du må betale i leie til OBOS hver måned. Du trenger derfor et finansieringsbevis som viser at du kan betjene lånet og leien.

Alle banker kan gi lån til bolig med OBOS Deleie, men det kan hende at din bank ikke kjenner til OBOS Deleie og trenger litt ekstra informasjon. OBOS-banken er spesialister på finansiering av nybolig med ulike ordninger og kan hjelpe deg videre.

Priseksempel: Låner du 2 millioner over 25 år koster lånet 1,86 millioner. Totalt 3,86 millioner. Effektiv rente 6,13 %

Ta kontakt med OBOS-banken og regn hvor mye du kan få i boliglån

Hva skiller finansiering av bolig med OBOS Deleie fra annen finansiering?

Når du skal finansiere et kjøp av OBOS Deleie-bolig trenger du et finansieringsbevis som bekrefter hvor mye du kan kjøpe bolig for inkludert fellesgjeld. I tillegg må det vise hvor mye du kan betale hver måned for den delen av boligen som OBOS eier.

Rådgiverne i banken hjelper deg med å finne ut av hvor mye du kan få i lån, hvor mye du trenger i egenkapital, og hva du kan betale til OBOS. Da vil du se om det er hensiktsmessig for deg å kjøpe 50 prosent, 60 prosent, eller om du har mulighet til å kjøpe hele boligen. Kravet på minst 15 prosent egenkapital gjelder fremdeles, men bare for den andelen av boligen du eier.

Lånebeløpet banken kan tilby blir ofte lavere ved kjøp av bolig med OBOS Deleie, fordi du skal betjene både leie og boliglån. Fordelen er at du ikke trenger et like stort lånebeløp, og heller ikke like mye egenkapital, siden kjøpesum inkludert fellesgjeld for din andel bare utgjør en andel av det totale beløpet.

Alle banker har mulighet til å tilby finansiering for OBOS Deleie. Rådgiverne i OBOS-banken er spesialister på dette, og hjelper deg gjerne.

Søk om finansieringsbevis i OBOS-banken

Priseksempel: Låner du 2 millioner over 25 år koster lånet 1,86 millioner. Totalt 3,86 millioner. Effektiv rente 6,13 %

Kan jeg nedbetale gjeld gjennom IN-ordning?

Nei. Du kan ikke benytte deg av IN-ordning (individuell nedbetaling av fellesgjeld) før du er blitt eier av hele boligen.

Kjøp, salg og overføring

Hvem kan kjøpe bolig med OBOS Deleie?

Alle som har OBOS-medlemskap og finansieringsbevis, kan kjøpe en ny bolig med OBOS Deleie. Det eneste kravet er at boligen skal være der du selv skal bo, altså din primærbolig.

Ikke medlem? Meld deg inn her.

Kan jeg bruke OBOS Deleie på fritidsbolig eller pendlerbolig?

Kjøper du med OBOS Deleie skal boligen være der du selv skal bo, altså din primærbolig. Du kan altså ikke kjøpe fritidsbolig, pendlerboliger eller lignende med OBOS Deleie.

Kan jeg kjøpe bolig med OBOS Deleie på forkjøpsrett?

Ja, når nye boligprosjekter legges ut for salg, gjelder forkjøpsretten i en kort, avgrenset periode. Informasjon om dette finner du på det enkelte boligprosjektets nettside. Etter salgsstart gjelder førstemann til mølla-prinsippet.

Hvordan kjøper jeg bolig med OBOS Deleie?

Når du har funnet drømmeboligen din, sender du inn kjøpsbekreftelsen sammen med ditt finansieringsbevis. Finansieringsbeviset bekrefter hvor mye du kan kjøpe bolig for, inkludert fellesgjeld. I tillegg må det vise hvor mye du kan betale i leie for den delen av boligen som OBOS eier. Du trenger ikke bestemme deg for om du vil kjøpe boligen til OBOS Deleie-pris eller til ordinær pris før på konstraktsmøtet.

Se boligprosjektene som tilbyr OBOS Deleie

Må jeg være OBOS-medlem for å kjøpe bolig med OBOS Deleie?

Hvilke boliger kan jeg kjøpe med OBOS Deleie?

Du kan kjøpe en ny bolig med OBOS Deleie i flere boligprosjekter fra OBOS.

I de kommende årene tilbyr vi OBOS Deleie og OBOS Bostart på cirka 70 prosent av alle nye boliger i Stor-Oslo (Oslo og gamle Akershus). På landsbasis vil vi tilby OBOS Deleie og OBOS Bostart på cirka 50 prosent av alle nye borettslagsboliger. Dette gjør det mulig for mange flere å komme seg inn på boligmarkedet og eie sin egen bolig.

Se boligprosjektene som tilbyr OBOS Deleie

Kan jeg selge når jeg vil?

Ja, du kan når som helst etter overtakelse selge boligen. Boligen vil da legges ut i markedet for ordinært salg. Du og OBOS deler meglerkostnadene og salgsinntekter etter hvor stor andel dere eier av boligen.

Se hvordan du selger boligen din – steg for steg

Husk at det alltid er en risiko for at verdien av din eierandel har falt, akkurat som ved vanlig kjøp av bolig. OBOS har en tinglyst forkjøpsrett på boligen ved salg.

Du har også anledning til å overføre din eierandel til nærstående, for eksempel en sønn eller datter. Dette er forutsatt at den nærstående påtar seg de samme forpliktelsene som du selv har hatt. Ny eier må også framlegge finansieringsbevis. OBOS vil i slike tilfeller ikke kunne gjøre forkjøpsretten gjeldene.

Se generelle regler for overføring av bolig her

Kan jeg kjøpe OBOS Deleie-bolig sammen med partneren min?

Ja. Dere blir da sameiere av boligen sammen med OBOS.

Kan jeg ta inn en sameier etter at jeg har kjøpt bolig?

Ja, du kan ta inn en sameier i eierandelen din både før og etter overtakelse. En ny sameier kan også kjøpe OBOS sin eierandel, så lenge den nye sameieren kjøper hele eierandelen til OBOS.

Les mer overføring av bolig her

Må jeg betale depositum eller stille garanti?

Nei. Vi stiller ikke krav om depositum eller garanti, men du må betale et forskuddsbeløp ved inngåelse av kjøpekontrakt. OBOS tar også pant i en del av boligen som sikkerhet. Dette skjer ved at du, når vi inngår OBOS Deleie-kontrakten, tinglyser en obligasjon i din eierandel på kr 250 000,-. Vi hjelper deg med det praktiske rundt dette.

Kan jeg avbestille før overtakelse?

Ja, det kan du.

Ved avbestilling før vedtatt byggestart, påløper et gebyr på kr 100 000. Ved avbestilling etter vedtatt byggestart kan OBOS kreve erstatning for økonomisk tap som følge av avbestillingen. Et eksempel på økonomisk tap kan være om vi må selge andelen til en lavere pris enn opprinnelig kjøpesum, såkalt dekningssalg.

Har du kjøpt en OBOS Deleie-bolig før 1. februar 2023 gjelder andre kontraktsvilkår. Hvis du har noen spørsmål rundt dette, ta gjerne kontakt med oss på e-post.

Er det mulig å kjøpe brukte boliger med OBOS Deleie?

Nei, vi tilbyr kun OBOS Deleie på nye borettslagsboliger.

Se boligprosjektene som tilbyr OBOS Deleie

Selges alle nye boliger fra OBOS med OBOS Deleie?

I Stor-Oslo (Oslo og gamle Akershus) vil cirka 70 prosent av alle nye boliger de kommende årene tilbys med OBOS Deleie og OBOS Bostart. På landsbasis vil cirka 50 prosent av alle nye borettslagsboliger bli tilbudt med OBOS Deleie og OBOS Bostart.

Denne store satsingen vil gjøre det mulig for flere å kjøpe sin egen bolig og komme seg inn på boligmarkedet. Men ifølge borettslagsloven kan boligbyggelag kun eie opp til 20 prosent av andelene i tillegg til de andeler som eies av fysiske personer. Det påvirker antall boliger OBOS kan selge med OBOS Deleie, siden OBOS eier en del av boligen sammen med kjøper. OBOS vil gjerne selge flere boliger med OBOS Deleie men får ikke lov i henhold til loven.

Hvor kan jeg melde inn reklamasjon?

Reklamasjoner på Deleie-boligen kan du melde i reklamasjonssystemet til borettslaget. Du får tilgang til dette når du overtar boligen din. 

Husk at det er viktig å melde inn mangler så tidlig som mulig.

Kan jeg overføre Deleie-boligen min til noen andre?

Det kan du, men kun til nære familiemedlemmer.

Personen du overfører boligen til må

  • godta de samme forpliktelsene du selv har, som å betale de månedlige kostnadene
  • ha et gyldig finansieringsbevis

Skal du overføre en bolig kjøpt med OBOS Deleie? Kontakt oss på deleie@obos.no.

Øke eierandel

Kan jeg kjøpe en større eierandel før overtakelse?

Det kan du! Som boligkjøper har du rett, men ikke plikt, til å øke eierandelen din. Du kan øke til 60, 70, 80, 90 eller 100 prosent inntil fire måneder før overtakelse. Prisen på å kjøpe en eierandel før overtakelse, er lik den ordinære prisen fra kontraktsinngåelse. I tillegg må du betale et administrasjonsgebyr til OBOS og omkostninger, som skal dekke kostnader forbundet med at du kjøper deg opp.

Les hvordan du øker eierandelen før overtakelse

Kan jeg kjøpe en større eierandel etter overtakelse?

Det kan du! Som boligkjøper har du rett, men ikke plikt, til å øke egen eierandel. Du kan når som helst kjøpe deg opp til 60, 70, 80, 90 eller 100 prosent etter overtakelse.

Prisen på å kjøpe en eierandel vil variere. Den er minst hva prisen på eierandelen var da du kjøpte boligen, men kan være høyere hvis boligprisene har steget. Prisveksten justeres etter prisindeksen til Eiendom Norge for det aktuelle området, og beregnes fra du overtar boligen. Du må betale et administrasjonsgebyr til OBOS og omkostninger, som skal dekke kostnader forbundet med at du kjøper deg opp.

Har du spørsmål? Send oss en e-post!

Les hvordan du øker eierandelen etter overtakelse

Hvor stor eierandel kan jeg kjøpe?

Du kan kjøpe hele eller deler av OBOS’ eierandel, men ikke mindre enn 10 prosent av gangen, og du må kjøpe hele tideler. Det er for eksempel mulig å kjøpe seg opp fra 50 til 80 prosent på én gang, men ikke fra 50 til 55 prosent.

Dersom dere er flere sameiere utenom OBOS, får hver av dere mulighet til å innløse like stor andel.

Les alt om å eie en Deleie-bolig her

Må jeg betale gebyr for å øke eierandelen min?

Når du øker eierandelen din før overtakelse må du betale et gebyr til OBOS. Gebyret dekker administrasjonskostnadene forbundet med at du kjøper deg opp.

Når du øker eierandelen din etter overtakelse, må du betale et gebyr til OBOS og et offentlig gebyr. Gebyret til OBOS dekker kostnadene forbundet med at du kjøper deg opp. Det offentlige gebyret er for tinglysing av eierandel og egne pantedokumenter.

Les alt om å eie en Deleie-bolig her

Hva skjer hvis jeg øker eierandelen min og eier hele boligen?

Når du kjøper med OBOS Deleie vil du og OBOS opprette et sameie. Øker du eierandelen din til 100 %, vil sameiet mellom deg og OBOS oppløses. Du vil bli eieren av boligen og du trenger ikke lenger å betale et månedlig beløp til OBOS.

Les alt om å eie en Deleie-bolig her

Leie

Hva må jeg betale i måneden til OBOS?

Med OBOS Deleie kjøper du minst halve boligen, og bor i hele. Du må betale et månedlig beløp, tilsvarende markedsleie, til OBOS for den resterende delen, siden du bruker hele boligen.

Kjøper du en større del av boligen din, reduseres leien du betaler til OBOS tilsvarende. OBOS justerer leieprisen årlig etter konsumprisindeksen (KPI) etter overtakelse.

Når må jeg betale leie til OBOS?

Du vil motta en faktura første virkedag i måneden, som vil forfalle den 15. Denne fakturaen dekker leie og felleskostnader for den kommende måneden.

Om du nettopp har flyttet inn i din nye Deleie-bolig, får du ikke første faktura før i slutten av første måned etter innflytting.

Har du spørsmål om fakturaen din? Ta kontakt på deleie@obos.no

Hvem dekker felleskostnadene?

Du og OBOS er ansvarlige for hver deres del av borettslagets felleskostnader. OBOS tar på seg å betale felleskostnadene for boligen til borettslaget, men vil fakturere deg for din andel. Hvis du for eksempel eier 80 prosent av boligen, må du betale 80 prosent av boligens andel av borettslagets felleskostnader.

Dersom du øker din eierandel, vil det medføre endringer i dine månedlige utgifter. Dette er for å dekke din andel av borettslagets felleskostnader og leien til OBOS.

Kan jeg leie ut en Deleie-bolig?

Ja, men eier du en Deleie-bolig skal det være der du selv skal bo, altså din primærbolig. OBOS Deleie tilbys bare for borettslagsboliger, så det er vanlige regler bruksoverlating i borettslag som gjelder.

Dersom du skal leie ut hele Deleie-boligen, altså at du selv ikke skal bo der, må du ha samtykke fra OBOS til utleie. 

Kontakt oss på deleie@obos.no for samtykke til utleie og spørsmål. 

Tilvalg og oppussing

Kan jeg kjøpe tilvalg eller be om endringer?

Du kan kjøpe tilvalg eller be om endringer og tilleggsarbeider på vanlig måte, og det betaler du for selv. Kjøpesummen for OBOS’ eierandeler påvirkes ikke av om du kjøper tilvalg. Derfor anbefaler vi at du ikke kjøper tilvalg eller ber om endringer og tilleggsarbeid i en bolig du skal kjøpe med OBOS Deleie. 

Kan jeg pusse opp boligen?

Det kan du! Du betaler for all oppussing selv. Hvis du for eksempel pusser opp en bolig du eier 60 prosent, vil ikke dette gi deg noen prisreduksjon dersom du ønsker å øke eierandelen din.

Hvem har ansvar for vedlikehold av boligen?

Du disponerer hele boligen og er derfor ansvarlig for forpliktelser ved bruk og vedlikehold av boligen.

OBOS' rettigheter

Kan OBOS kreve at avtalen mellom oss oppløses?

For at du skal kunne være helt trygg på at dette ikke er en ordning som avsluttes etter kort tid, frasier OBOS seg retten til å kreve sameiet oppløst på ti år. I løpet av ti år har du muligheten til å kjøpe deg større eierandel når som helst – og du vil mest sannsynlig eie hele boligen før ti år har gått.

Om OBOS etter ti år fortsatt eier en andel av boligen, har OBOS rett, men ingen plikt, til å kreve sameiet oppløst og at hele boligen skal selges.