Hopp til innhold

Verdens første boligsalg med blokkjedeteknologi

Blokkjedeteknologi kommer til å endre måten vi gjør forretninger på, og eiendomsbransjen er ikke noe unntak. Derfor har OBOS i et halvt års tid utforsket den nye teknologien.

Resultatet er blitt en prototype for kjøp og salg av aksjeboliger. Et banebrytende prosjekt som gjør at en bolig kan skifte eier ved hjelp av en webløsning bygget på blokkjedeteknologi.

Hvordan virker prototypen?

For å forstå hvorfor prosjektet er banebrytende, må vi først vite litt om hva blokkjedeteknologi er. Kort fortalt sikrer blokkjedeteknologi dokumentasjon av én felles sannhet, i vårt tilfelle en rekke kontrakter mellom kjøper og selger. Kontraktene forblir tilgjengelig for alle involverte parter i overskuelig framtid. 

Når en aksjebolig selges i dag foregår det i flere manuelle prosesser (kontrakter og håndskrevne registreringer lagres i brannsikre arkiv). Fordi kjøper og selger ikke nødvendigvis har tillit til hverandre, bruker vi flere tredjeparter for å sikre denne tilliten. Eksempel på en tredjepart kan være en eiendomsmegler, banken, ulike registre eller OBOS.

For å sikre tillit mellom partene i et boligsalg brukes i dag en rekke kontrakter mellom partene og med banken. Når en aksjebolig selges foregår det i flere manuelle prosesser. Disse kan i framtiden utføres digitalt ved hjelp av blokkjedeteknologi.

Hver av partene utfører sin del av jobben, men ingen vil sitte med risikoen mens prosessen foregår. Derfor venter hver av instansene på hverandre mens de sender dokumentene mellom seg. Dermed kan det ta opptil flere måneder før salget formelt er i orden, alle trinnene er utført og gamle pantedokumenter er slettet.

Prototypen for eierskifte håndterer overtakelse, kontrakter, pantenoteringer og sletting av pant – alt i en automatisk operasjon. Teknologien sikrer altså verifisering av transaksjoner mellom personer eller virksomheter, uten behov for en tredjepart som garanterer for sikkerheten. Sannheten blir liggende digitalt i blokkjeden.

Blokkjedeteknologi gjør det mulig å digitalisere og forenkle kjøp og salg av aksjeboliger.

Når kjøper og selger er enige godkjenner de digitalt, hvorpå boligen skifter eier i løpet av sekunder.

Hvorfor utforske ny teknologi?

Hvorfor starter vi en innovasjonsprosess som på sikt kan erstatte en del av vår egen virksomhet? Er ikke det å grave sin egen grav?

Svaret ligger i strategien vår. Vi skal være forberedt på det som kan møte oss i framtiden og ønsker å tilpasse oss i tide. For å klare det må vi prøve å lære så mye som mulig – hele tiden. Når teknologien først er tilgjengelig må vi finne ut av hva den kan brukes den til. For vi vet at hvis ikke vi tar ballen, kommer noen andre til å gjøre det.

Prosjektet ble så kickstartet med en ukes intensiv jobbing.

Innovasjonsprosessen vår var teknologidrevet, noe som betyr at vi tok utgangspunkt i denne nye teknologien og spurte oss hva vi kunne bruke den til.

Vi samlet folk fra ulike deler av organisasjonen til en idédugnad. Spørsmålet vi stilte var: Hva kan vi i OBOS bruke blokkjedeteknologi til?

Etterpå stod vi igjen med en rekke forslag, der eierskifteprosessen ble valgt ut som prosjekt. Prosjektet ble så kickstartet med en ukes intensiv jobbing. På en uke kommer man langt, men i tillegg måtte flere måneder med utvikling, prøving og feiling i regi av Blockchangers til før vi hadde en ferdig prototype.

Etter idédugnaden stod vi igjen med en rekke forslag til hva vi kunne bruke blokkjedeteknologien til.

Hva nå?

Prototypen er klar for den ultimate testen: Vil et boligsalg kunne gjennomføres ved hjelp av blokkjedeteknologi?

For å finne ut om prototypen fungerer som den er tenkt må vi finne selgere og kjøpere av aksjeleiligheter som er villige til å gjennomføre noen av verdens første boligsalg på denne måten. Og hvis testen går greit kan vi bare si farvel den gamle måten å gjennomføre salget på?

Nei, så enkelt er det ikke. 

Det er foreløpig kun aksjeleiligheter som kan bruke prototypen. Disse tinglyses ikke eller involverer offentlige etater i registreringen. I salget av slike leiligheter kan OBOS være involvert i hele prosessen slik at vi kan automatisere den i en blokkjede. Men selv for disse leilighetene må salget registreres parallelt på gamlemåten en god stund til fordi protoypen nettopp kun er – en protoype.

Det er lov å være stolt

Det må være lov å si at vi er stolte av å kunne presentere Norges første eiendomsregister basert på Blokkjedeteknologi.

OBOS har store digitale ambisjoner. Vi ønsker å være med på å drive utviklingen framover. Målet har vært å eksperimentere og undersøke blokkjedeteknologiens muligheter innenfor våre forretningsområder. Det syns vi at vi har lykkes med!

Vibeke Huynh fra OBOS ble intervjuet av Maria Amelie fra Blockchangers på åpningsdagen av Oslo Innovation Week 2018, foran et fullsatt rådhus.

Dette inneholder prototypen

Registrering av boligsalg og overføring av eierskap. Oversikt over pant i boliger registrert i systemet (panteregister).

Med på laget er...

Gründerselskapet Blockchangers har vært sparringspartner og utviklet den tekniske løsningen. OBOS-banken, OBOS eiendomsmeglere og DNB Eiendom er med på å teste ut løsningen. På sikt vil løsningen kunne tas i bruk av alle eiendomsmeglere og banker.

Hva med pengene?

Selv om handelen foregår på blokkjede er det fremdeles bare vanlige kroner som gjelder. Vi har foreløpig ikke laget et system for selve transaksjonen, å konvertere penger fra norske kroner til digitale penger og tilbake til kroner igjen. Der har også sentralbanken og Finanstilsynet en rolle. Vi har hatt møte med dem for å snakke om mulige måter å gjøre det på.