Oversiktsbilde av Oppsal Senter og området i nærheten av senteret.

Leietakermiks på kjøpesentre

OBOS Eiendom jobber med å utvikle, leie ut og forvalte konsernets 675.000 kvadratmeter med næringseiendom. Av disse er 215.000 kvadratmeter fordelt på syv kjøpesentre i Oslo og Stavanger.

Kjøpesentrene har hatt en sentral plass i OBOS Eiendoms mer enn 70 år lange historie, og startet med etableringen av Lambertseter Senter i 1952. En storstilt boligutbygging krevde næringslokaler som kunne huse forretninger alle husstandene i området trengte. Den gang kom man langt med dagligvare, bank, post, apotek og blomster. Dette var starten på dagens nærsentre som fortsatt spiller en viktig rolle i nabolagene.

Anne Edvardsen har siden september vært utleiesjef i OBOS Eiendom, og jobber hovedsakelig med utleie av lokalene i kjøpesentrene. Hun har lang erfaring innen retail, både som leietaker og gårdeier. Edvardsen er opptatt av innovasjon, men samtidig å bevare det tradisjonelle som har fungert godt i OBOS Eiendom.

– Jeg skal jobbe for at OBOS Eiendom opprettholder sin sterke posisjon i markedet, og håper på å bidra med å optimalisere og utvikle eiendommene i riktig retning. OBOS er et anerkjent merkenavn i bransjen, og et komplett eiendomsselskap med høy kompetanse innen ulike fagområder. Vi har en spennende portefølje med mange bra kjøpesentre.

Portrett av utleiesjef i OBOS Eiendom, Anne Edvardsen.

Kontinuerlig utvikling av kjøpesentrene

OBOS Eiendom har en sterk posisjon i markedet, og det jobbes kontinuerlig med utvikling av butikkmiks og andre prosjekter på kjøpesentrene. Nærsentrene er til for lokalbefolkningen, og da et det essensielt at tilbudet til enhver tid møter deres behov. Alle nærområder er forskjellige, og vi er opptatt av å lytte til de som bor i nærheten av sentrene.

– Hvert enkelt konsept blir nøye vurdert, for at vi skal ha et helhetlig tilbud som passer inn i vår visjon og oppfyller vår standard. På den måten sikrer vi at vi har et tilbud av butikker og tjenester som brukes godt, sier utleiedirektør i OBOS Eiendom, Synnøve Sterri. Hun legger til at de aktivt jobber med markeds- og kundeundersøkelser, for å sikre at de har den best mulige leietakersammensetningen.

Les også: Hva er eiendomsutvikling og betydningen av det?

– Denne prosessen er også grunnen til at tilpasning og endringer i tilbudet kan være tidkrevende. Når vi har funnet ut hvilken aktør vi ønsker, bruker vi gjerne litt tid på å lande strategien vi skal gå etter. Deretter følger forhandlingsprosessen, og aktøren skal ta en beslutning – noe som også kan ta tid i usikre perioder, som nå. Først i prosessens sluttfase, når kontrakten er signert, kan vi gå ut med informasjon om etableringen til kunder og leietakere, sier Sterri.

Hun legger til at det i noen tilfeller også er aktuelt å vente på den ideelle aktøren, og heller la et lokale stå ledig en stund, enn at man fyller det så raskt som mulig.

Gjennomtenkte konsepter skaper samlingspunkter

Oppsal Senter er et godt eksempel på at langvarige forhandlinger resulterer i konsepter som omfavnes av lokalbefolkningen. I april åpnet det svært etterlengtede spisestedet, Østensjø Havn, som har blitt en møteplass for hele nærmiljøet. Nå som nye Oppsal Senter er fem år gammelt, er det også naturlig å ta en vurdering av den eksisterende butikkmiksen.

OBOS Eiendom har brukt tid på å snakke med folk i nærmiljøet om deres behov, og på å finne konsepter som kan treffe på best mulig måte. Når en kontrakt er signert, begynner jobben med å gjøre eventuelle fysiske tilpasninger i lokalene, som nå er tilfellet med butikken Normal. Til høsten åpner butikkjeden på Oppsal Senter, etter flere måneders forhandling. Normal trenger større lokale enn det planløsningen tilbyr, og da gjøres det en ombygging for å ivareta nye og eksisterende leietakeres behov.

Les også: Østensjø Havn er den nye møteplassen på Oppsal

Fasaden og inngangspartiet til Oppsal Senter.

Den nye utleiesjefens visjon for Oppsal Senter er klinkende klar:

– Vi jobber for å skape et levende, pulserende samlingspunkt for lokalsamfunnet. Det skal være et tilbud som hyller det lokale, nye og spennende. Hvor du også finner alt av dagligdagse ting du trenger i hverdagen, sier Edvardsen.

Nærsentrene vokser

I oktober kom også tallene på kjøpesenteromsetning, som viser at OBOS sine sentre til sammen hadde en omsetning på 3.430 millioner kroner i årets første ni måneder.

– Vi ser at våre kjøpesentre står sterkt, og at vi vokser. Det forteller oss at vi har en riktig leietakermiks, og at vi er attraktive – ikke bare for kundene, men også for de som ønsker å etablere seg på sentrene, forteller Sterri.

Kjøpesentrene på Tveita og Lambertseter ligger også på topp 60-listen over de største kjøpesentrene i Norge.

– Har du den rette leietakersammensetningen, vil du få handlende kunder på senteret, som genererer omsetning, avslutter Sterri.