Hopp til innhold
En dame på en byggeplass.

En jobb med mening

Samfunnsengasjementet, og hjertet OBOS har for byene våre, er noe av det som gjør ansatte stolte av å jobbe her.

Vi er Norges største boligbygger og blant dem som bygger flest boliger i Norden. Likevel er det livet mellom husene som er aller viktigst for oss. Vi vet at det skal mer til for å trives der man bor enn gulv, tak og fire vegger.

Derfor støtter OBOS positive tiltak i nærmiljøene. Spesielt vil vi bidra til å gi barn og unge gode oppvekstsvilkår.

Det ble i 2022 delt ut 15 millioner kroner til lag og foreninger. Alle de over 532.000 medlemmene i OBOS ble invitert til å foreslå hvem som skulle få penger fra støtteordningen.

Innovasjon og nytenking

Å dyrke nye ideer gjør at vi er i stand til å levere det neste nye produktet og den neste nye tjenesten våre medlemmer og kunder vil ha.

Vi har både vilje og økonomiske muskler til å gå foran, teste nye ideer og ta store skritt inn i framtiden. Derfor verdsetter vi at våre medarbeidere er kreative og har evne og mot til å tenke nytt. Magien oppstår når ansatte ser oppgavene sine som en del av helheten og foreslår mindre forbedringer eller radikale innovasjoner.