Artikkel om boligene i Moy Terrasse

Borettslaget på Moy Terasse

32 borettslagsleiligheter med parkeringsplass skal bygges på Moy Terrasse. Borettslaget har tilgang til blant annet felles selskapslokale og trimrom.

Et hjem i et felleskap

På Moy Terrasse kommer det 32 borettslagsleiligheter i varierende størrelse fra 69 til 83 kvadratmeter. Leilighetene kommer med romslige terrasser, fra 13 til 47 kvadratmeter. 

Moy Terrasse skal ikke bare være en bolig. Det skal være et hjem, i et felleskap. Her har du muligheten til å sikre deg en leilighet med flott fellesbygg. Alle leilighetene har to soverom, og du har muligheten til å lage ekstra soverom i noen av leilighetene. Selve leilighetsbygget går over fem etasjer, hvor fellesbygget binder sammen boligene.

Du vil ha tilgang til et felles hobbyrom, trimrom, dagligstue, gjestehybel og drivhus. Her er det lagt til rette for at du kan bruke dine talenter, få den daglige trimmen, møte naboer og dyrke dine egne ingredienser. 

Parkering

Eiendommene får innvendig biloppstillingsplass i felles parkeringsanlegg med en plass per leilighet. I tillegg vil det være gjesteparkering i området. Tildeling av parkeringsplasser og boder foretas av utbygger før ferdigstillelse, inkludert handikap-plasser.

Styret har senere rett til å foreta endringer i parkeringsplanen ved behov, eks. på grunn av rullering av handikap-plasser. Det vil også bli lagt til rette infrastruktur for el-bil lading.

Illustrasjon av fasade

Illustrasjon av fasaden på Moy Terrasse

1 av 9

Borettslag

Boligprosjektet blir organisert som borettslag. Det betyr at beboerne eier bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet «borettslag». Beboerne eier en del av borettslaget, derav navnet «andelseier».

Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der og du har en eksklusiv rett til å bruke din egen bolig. Det betyr i praksis at du eier din egen bolig, og at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi.

Individuell nedbetaling av fellesgjeld

Borettslaget vil inngå en avtale med forretningsfører og bank om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. Andelseier vil ved denne ordningen ha større fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel av fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige finanskostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp. Se evt. eget informasjonsskriv om dette.

Individuell nedbetaling av fellesgjeld kan skje ved innflytting eller seinere, forutsatt at det ikke er besluttet fastrente på lånet. Nedbetaling av andel fellesgjeld kan skje to ganger pr. år med minimum 30.000 kr pr. innbetaling. Det påløper et gebyr til forretningsfører ved nedbetaling på lånet etter innflytting. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres.

Vi bygger de aller fleste av våre boliger av treverk fra Norge og Sverige

Godt treverk – godt håndverk

OBOS Block Watne er Norges største trehusprodusent, og har sverget til treverk som materiale helt siden oppstarten i 1872. Når vi bygger nye hjem med våre fast ansatte tømrere, vil boligene bli tuftet på både godt treverk og godt håndverk.

    Bo godt på Moy Terrasse