Hopp til innhold

OBOS-bolig

Ja, det er fullt mulig å overføre en OBOS-bolig til noen i nær familie. Overføring kan også være relevant i forbindelse med dødsfall der gjenlevende ektefelle, barn eller barnebarn skal overta eierskapet. Husk; selv om medlemskapet følger boligen, kan du aldri få lengre ansiennitet enn fra egen fødselsdato.

Dersom den som får boligen allerede er OBOS-medlem er det lurt å overføre dette medlemskapet til noen andre i nær familie før boligen overføres, ellers vil man miste oppspart ansiennitet. Dersom du har lengre medlemsansiennitet enn det som følger OBOS-boligen, kan det være lurt å overføre boligens OBOS-medlemskap til noen andre i nær familie for å unngå å miste oppspart ansiennitet.

Overføre OBOS-bolig

Bli medlem

Når du overfører en OBOS-bolig, følger OBOS-medlemskapet og ansienniteten boligen, og arves dermed av den som overtar boligen.

Hvis du fremdeles ønsker å være medlem etter overføringen, må du melde deg inn på nytt. Dersom den som får boligen allerede er OBOS-medlem, kan det være lurt å bytte, eller overføre medlemskapet med noen i nær familie, for ikke å miste oppspart ansiennitet.

Overføre OBOS-bolig

Bli medlem

I forbindelse med overføringen påløper det som regel et eierskiftegebyr, gebyr for tinglysning og grunnboksutskrift.

For eierskifte i forbindelse med dødsbo, der gjenlevende ektefelle skal sitte i uskifte, er det ikke gebyr.

Hovedregelen er at du kan eie én OBOS-bolig av gangen. Dersom du allerede eier en OBOS-bolig og kjøper en OBOS-bolig til på intern forkjøpsrett, må du selge den gamle OBOS-boligen innen seks måneder.

Men, det finnes unntak. Det kan du lese om her.

Mange lurer på om overføring av OBOS-bolig utløser forkjøpsrett. Svaret er at en overføring i all hovedsak ikke gjør det.

Unntaket er hvis du har kjøpt en ny bolig i et OBOS-borettslag, og har brukt forkjøpsretten din på den. Da kan du som regel ikke overføre den gamle boligen til en av dine familiemedlemmer uten at det utløser forkjøpsrett.

Mer informasjon om ansiennitetsberegning, fordeling av boliger, overføring av medlemskap med mer finner du i medlemsvilkårene.

I 2023 endret vi rutiner for innbetaling av årskontingenten for medeiere av OBOS-bolig. Som medeier vil du ikke lenger bli fakturert for årskontingenten via felleskostnadene, men mottar en separat faktura. Ny eier av bolig etter 31. desember 2023 mottar første faktura per post. Året etter blir det fakturert via felleskostnadene.