Hopp til innhold

Overføre eller bytte medlemskap

Man kan overføre medlemskap eller bytte ansiennitet med nær familie så lenge den ikke er knyttet til en OBOS-bolig.

Du kan også overføre en OBOS-bolig til nær familie. Medlemskapet vil da følge med boligen.

Når et medlem går bort kan medlemskap overføres til nær familie.

OBOS-medlemmer kan bytte eller overføre medlemskap til familiemedlemmer i nær slekt.

Du kan overføre medlemskap til:
- giverens barn, barnebarn, søsken, foreldre og besteforeldre
- giverens ektefelle og ektefelles barn, barnebarn, foreldre og besteforeldre
- giverens samboer, gitt at man kan dokumentere felles husstand de siste to årene

Du kan ikke bytte medlemskap med ektefelles barn, barnebarn, foreldre og besteforeldre

undefined image


Vil du overføre til et familiemedlem som ikke er nevnt?

Dette kan løses ved to overføringer. Første overføring går til en av de ovennevnte mottakerne som vil fungere som et mellomledd. Deretter kan denne personen overføre medlemskapet videre.

Overføre medlemskap

Ved overføring av medlemskap gir du bort medlemskap og oppspart ansiennitet til et nært familiemedlem, som ikke allerede er OBOS-medlem. Ønsker du å være medlem etter overføring, kan du melde deg inn i OBOS på nytt. Da vil du starte oppsparing av ansiennitet på nytt, og du kan fortsette å benytte deg av OBOS' medlemsfordeler.

Ved bytte av medlemskap er både giver og mottaker medlemmer. Mottaker og giver vil begge fortsette som medlemmer, men bytte ansiennitet.

Uansett om du bytter eller overfører et medlemskap kan du aldri få lengre ansiennitet enn fra egen fødselsdato. Hvis du er født 13.8.2000 og arver et medlemskap fra bestemor, som har vært medlem siden 1972, vil ansienniteten din likevel regnes fra 13.8.2000.

Overføre eller bytte medlemskap

Du kan ikke dele opp medlemskapsansiennitet. Når du bytter eller overfører medlemskap, bytter eller overfører du all ansiennitet. Husk; mottaker av ansienniteten kan aldri få lengre ansiennitet enn fra egen fødselsdato.

Overføre eller bytte medlemskap

Ja, så lenge overføringen eller byttet av medlemskapet er gjennomført og bekreftet før man melder forkjøpsrett. I praksis betyr det at vi må ha mottatt skjema for overføring senest kl. 14.00 den dagen meldefristen utløper.

Overføre eller bytte medlemskap

OBOS-medlemmer kan overføre og bytte medlemskap så ofte man vil dersom medlemskapet ikke er knyttet til en OBOS-bolig.

OBOS-medlemskapet vil være bundet til boligen dersom du bor i en OBOS-bolig. Du kan derfor ikke overføre eller bytte medlemskap så lenge du står som hovedeier av en OBOS-bolig, med mindre du også overfører boligen.

Er det flere eiere, kan som regel medlemmet med kortest ansiennitet likevel bytte medlemskap i henhold til overføringsreglene.

Overføre OBOS-bolig

I henhold til medlemsvedtektene i OBOS kan man kun overføre eller bytte medlemskap til familie i nær slekt. Vi trenger vitner for å kunne bekrefte at mottaker og giver er i nær familie.

Hvis du ikke har vitner som kan bekrefte slektskap, kan du fortsatt bruke skjemaet for overføring av medlemskap.

  1. Kryss av for at du ikke har vitner.
  2. Send oss deretter annen dokumentasjon på slektskap, som for eksempel vigsels-/fødselsattest til e-post: medlem@obos.no

Ja, medlemskap kan overføres til eller byttes med personer under 18 år, men foresatte må signere på vegne av personen.

Bruk ett av disse skjemaene:

Send ferdig utfylt skjema til medlem@obos.no.

Du kan overføre medlemskap fra familiemedlemmer som har gått bort til gjenlevende nære slektninger. Opparbeidet ansiennitet vil da overføres til den som arver medlemskapet, men man kan ikke få lengre ansiennitet enn fra egen fødselsdato.

NB! Dersom medlemskapet ikke er overført innen tre år etter dødsfallet, kan medlemskapet bli slettet.

Overføre medlemskap ved dødsbo (PDF)