Grønt boliglån i vinden

Holder det å abonnere på miljøtips på e-post for å få et grønt lån? Vi synes lista burde ligge høyere.

Banker har et stort ansvar når det kommer til bærekraft, og hvordan vi etterlater oss en verden som også framtidige generasjoner skal kunne nyte. Du har kanskje sett at mange banker har fått grønt lån som en del av sitt tilbud. Da har du sikkert også sett at grønt lån ofte er blant de billigste lånene bankene tilbyr. Slik er det i OBOS-banken også. Så hva er et grønt lån og hvorfor er det ofte billigere enn andre typer boliglån?

Det grønne stempelet

Et grønt boliglån gis for å finansiere boliger som bruker mindre energi og dermed fører til lavere CO2-utslipp. For å få et grønt boliglån hos oss, må du dokumentere hvor energieffektiv boligen er. Gyldig dokumentasjon kan være en miljøsertifisering, slik som BREEAM -NOR og Svanemerket, eller boligens energiattest.

Energiattesten består av et energimerke, som baserer seg på hvor energikrevende det er å holde en stabil innetemperatur og hvilke oppvarmingskilder som benyttes. Energikarakteren går fra A til G, hvor A er den beste karakteren. Mange nye boliger kommer innenfor et av kriteriene som kvalifiserer for grønt lån. Det gjelder også en del boliger som får energi fra solceller, eller som har varme-pumpe som oppvarmingskilde.

For å få et grønt lån, trenger du å dokumentere for banken at boligen din oppfyller kravene. Dersom du skal låne til å kjøpe ny bolig, finner du informasjon om energimerking og eventuell sertifisering i salgsoppgaven. Dersom du bor i en bolig som ikke er energimerket, kan du skaffe ny energiattest på Energimerking.no. Her kan du også søke opp eksisterende energiattester.

Grønt lån til borettslag

I OBOS-banken gir vi også grønt lån til borettslag og sameier. Styret kan søke om grønt lån til ladestasjon for elbil og elsykkel, etterisolering, vindusutskiftning og andre tiltak som reduserer energiforbruket med minimum 30 prosent, samt større rehabiliteringsprosjekter for å forbedre drenering slik at man unngår jorderosjon og flomskader. Det kan komme deg som beboer til gode ved at felleskostnadene blir lavere.

Samfunnsansvaret

Så hvorfor er grønne lån ofte billigere enn lån til andre boliger?

OBOS-banken og andre banker som tilbyr grønne boliglån ønsker å bidra til det grønne skiftet gjennom å tilby en finansiering som gjør det enklere å ta grønne valg.

Det er lett å tro at dette bare er billig markedsføring, eller grønnvasking som noen kaller det. Heldigvis ligger det mer bak enn som så. Det er nemlig lønnsomt for banker å ha grønne lån i sin portefølje. Når banken henter inn penger til en bedre pris, gir det mulighet for å gi billigere lån til deg. Det er altså skapt en verdikjede som bidrar til at det lønner seg å bygge og bo i energieffektive boliger.

OBOS-banken satser på grønne boliglån for å bidra til det grønne skiftet og for å tilby kundene våre en finansiering som gjør det lettere å bo i en miljøvennlig bolig.

Ved tiltak som reduserer energiforbruket med minst

30%

kan styrer søke om Grønt Lån fra OBOS-banken