Illustrasjonsbilde av uterom med dam og mennesker på Vollebekk

Bo i et levende laboratorium

Tenk deg å være med på å påvirke hvordan fremtidens boliger skal bli. Det kan du gjøre hvis du flytter til Vollebekk.

Raskt voksende byer, mindre ledig areal og større fokus på bærekraft utfordrer måten vi lever på. Derfor er det satt i gang et helt unikt prosjekt på Vollebekk.

I dette nabolaget skal 36 leiligheter fylles med nye ideer, konsepter og løsninger. Forskningsprosjektet, som har fått navnet OBOS Living Lab, skal bli et levende boliglaboratorium for fremtidens boliger – med utgangspunkt i de som skal bo der. 

Dette er OBOS Living Lab

OBOS Living Lab har som mål å finne løsninger som gir folk et enklere og bedre liv. Dette blir en testlab med nye tekniske løsninger skal gi verdifull innsikt i hvordan vi kan bo bedre i fremtiden.  

- Vi ønsker å teste ut nye løsninger i et virkelig miljø, og testlaben gir oss en unik mulighet til dette. Her vil leietakerne bidra med erfaringer underveis og delta i forskningsprosjektene, sier prosjektleder Ingemund Skålnes i OBOS. 

Illustrasjonsbilde av OBOS Living Lab

Et unikt prosjekt: OBOS Living Lab blir et levende laboratorium.

Forskningsprosjektet skal foregå i en spesifikk bygning på Vollebekk. Bygget vil være en testlab bestående av 36 rimelige utleieleiligheter, hvor det blir muligheter til enten å bo i kollektiv, bofellesskap eller i mer ordinære boliger.

De som flytter inn her vil ta del i forskningsprosjektet, og kunne bidra til å videreutvikle sin egen bolig og fellesarealene. Leilighetene vil ha enkle muligheter for å skifte ut tekniske løsninger eller endre planløsninger på kort tid. Det skal samles inn data kontinuerlig via sensorer som vil måle alt fra lys- og luftkvalitet til temperatur og støy. Alt dette for å lære mer om hvordan bygningen fungerer og hvilken påvirkning de som bor der vil ha på leilighetene.

De første beboerne flytter inn når bygget står ferdig i 2021. 

Bærekraftige løsninger

OBOS Living Lab skal samarbeide med bransjen for å finne løsninger som gagner både de som bor på Vollebekk og samfunnet. Både bedrifter, gründere og akademia vil kunne få muligheten til å teste ut nye ideer og produkter som vil være interessante i sammenheng med prosjektet. Dette vil øke innovasjonstakten og gjør at nye løsninger vil komme fortere ut til samfunnet.
 
– I fasen vi er inne i nå vil vi finne ut hvilke temaer og problemstillinger vi skal se nærmere på. Gjennom samarbeid med bransjen og forskningsmiljøene ønsker vi å finne de gode løsningene for folk. Erfaringene vi tar med oss vil påvirke hvordan vi bygger boliger i fremtiden, sier Skålnes. 

Illustrasjon av gårdsrom på Vollebekk

Her skal det skje: Dette er blokken der 36 leiligheter skal utgjøre OBOS Living Lab. 

Du kan påvirke allerede nå

Dette er et unikt prosjekt på flere måter. De som flytter inn vil være svært delaktige i forsøkets utfall. Vi legger til rette for beboermedvirkning i prosjektet, blant annet gjennom workshops i samarbeid med arkitektkontoret Fragment.

I forkant av innflyttingen i 2021 vil frivillige inviteres til verksted hvor de kan komme med kreative løsninger på hvordan det skal være å bo i «Living Lab». Dette innebærer blant annet utarbeidelse av planløsninger, bruk og planlegging av fellesarealer, drift og utforming av leiekontrakter.

Sammen skal vi utforske hvordan nordmenn ønsker å bo i fremtiden.

Les mer om OBOS Living Lab her. 

Lys stue med mørk sofa, hvitt kjøkken og trespisestue

Nye leiligheter: Deltakerne vil flytte inn i helt nye hjem med smarte planløsninger. 

Illustrasjon av en kvinne med oppsatt hår

Meld interesse

Lyst til å holde deg oppdatert på hva som skjer i dette boligprosjektet? Meld interesse her – så sørger vi for at du får med deg alle viktige nyheter og frister.